FOLKLORNA DEJAVNOST


R A Z P I S U J E M O    S E M I N A R

RINGARAJA 2011
s temama:

 • otrokom primerno predstavljanje pesemskega in plesnega izročila,

 • pesemsko in plesno izročilo v otroških folklornih skupinah,

je v soboto, 28. maja 2011 potekal v Laškem.

Pozdravljeni!

Vse, ki se ukvarjate z otroškim izročilom, vodite otroško folklorno skupino ali pa ljudske pesmi, plese, igre in drugo ljudsko izročilo vključujete v redni izobraževalni program, vabimo, da se nam pridružitev še na zadnjem seminarju v sezoni 2010/2011. Po dosedanjih izkušnjah sodeč in glede na razpisani temi vam lahko obljubimo, da bo prijetno in koristno, kajti seznanili se boste lahko z različnimi predavatelji in si ob zaključku ogledali Ringaraja 2011 – letošnje državno srečanje otroških folklornih skupin.

Na seminar ste vabljeni:

 • vodje otroških folklornih skupin v vrtcih, osnovnih šolah in društvih,
 • pomočniki vodij otroških folklornih skupin, organizatorji dejavnosti…,
 • vzgojitelji, razredni in predmetni učitelji, ki ste po šolskem kurikulumu prvine izročila dolžni vnašati v redno izobraževanje,
 • člani odraslih folklornih skupin, ki bi bili kdaj v prihodnje pripravljeni delati z otroki,
 • člani otroških folklornih skupin (stari od 8 do 15 let),
 • vodje odraslih folklornih skupin, ki vas zanima delo otroških skupin.

Opozorilo:
Če bo vaša skupina morda izbrana na državno srečanje, potem udeležba na seminarju ne bo mogoča (predlagamo, da se na seminar prijavite, ob morebitnem izboru pa bomo prijavo pravočasno umaknili).

Predavatelji:
K sodelovanju smo povabili Mirka Ramovša, najboljšega poznavalca slovenskega plesnega izročila, mag. Metko Knific, strokovno spremljevalko srečanj otroških folklornih skupin, ki se je izročilu posvečala tudi v času študija na Pedagoški fakulteti, Simono Kralj, zborovodkinjo, ki ima izkušnje z delom v folklornih skupinah in v šolstvu, in Sašo Meglič, strokovno spremljevalko srečanj otroških folklornih skupin in vodjo več otroških folklornih skupin.

Sistem dela in program:
Udeleženci seminarja boste delali v več skupinah. Z enim od nevednih predavateljev boste delali dopoldan, z drugim pa popoldan. Program bo sklenjen s predstavitvijo dela vseh skupin. Odločite se lahko za delo v enem izmed dveh programov:

 1. skupina: otrokom primerno predstavljanje pesemskega in plesnega izročila

Mag. Metka Knific bo predstavila ljudske pesmi, ki so po vsebini ali melodiji primerne otrokom, in jih nekaj tudi naučila. Saša Meglič bo predstavila prilagajanje plesov odraslih otrokom in opozorila na boljše in slabše možnosti vključevanja rekvizitov v odrske postavitve.

 1. skupina: pesemsko in plesno izročilo v otroških folklornih skupinah

Simona Kralj bo pretežen del programa namenila spoznavanju različnih otrokom primernih vaj za upevanje in razvijanje otroškega glasu. Naučila vas bo tudi nekaj pesmi. Mirko Ramovš vas bo učil ljudske plese odraslih, ki so primerni za otroke.

 1. možnost za otroke:

Če bi želeli na seminar pripeljati tudi otroke, da bi se ti na drugačen način kot pri delu z vami srečali z ljudskim izročilom, vam ponujamo tudi to možnost. Otrokom bomo zagotovili vodja, ki bo zanje pripravil poseben program – povezan s spoznavanjem plesnega in otroškega izročila. Prijavi se lahko skupina v celoti ali pa njeni posamezni člani.

OKVIRNI URNIK:

8.30 – 9.00

Zbiranje udeležencev.

9.00

Uvod v seminar

9.30 – 11.30

Delo v skupinah (z vmesnimi odmori).

11.45

Kosilo.

12.30 – 14.30

Delo v skupinah (z vmesnimi odmori).

14.45

Predstavitev skupin in dela v njih. Analiza.

16.00 – 18.00

Ogled Ringaraja 2011.

Kotizacija za vse odrasle udeležence znaša 25 € (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Vanjo so vključeni tudi stroški kosila. OTROCI: Če se prijavi cela skupina otrok (do 20 članov) kotizacija za celotno skupino znaša 120 evrov (+ stroški kosila, ki znašajo 5 evrov na osebo), če se prijavi le nekaj otrok, kotizacija za enega znaša 12 evrov.

Kaj morate še vedeti?

 • V prostorih Osnovne šole Debro v Laškem (pri bencinskem servisu Petrol v Laškem iz smeri Celja zavijte desno, podhod pod železniško progo in že boste na levi strani videli novo šolo) vas pričakujemo ob 8.30.  Delo bo potekalo do 15.30 ure z vmesnim odmorom za kosilo in se nadaljevalo ob 16. uri z ogledom državnega srečanja otroških folklornih skupin.
 • S seboj ne pozabite prinesti udobne obutve in obleke za ples.

Rok prijave:
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do petka, 13. maja 2011, na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorni seminar/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek vaše območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na seminar sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si