FOLKLORNA DEJAVNOST /OTROŠKA LETNA SREČANJA IN PRIREDITVE

Državno srečanje otroških folklornih skupin

Šentjernej, 25. maj 2013

Kulturni dom Primoža Trubarja v Šentjerneju

V soboto, 25. 5. 2013 je v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju potekalo državno srečanje otroških folklornih skupin, ki ga je pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD). Izvedbo prireditve je prevzela Območna izpostava JSKD Novo mesto, pomoč pri izvedbi pa Otroška folklorna skupina Šentlora iz Šentjerneja.

Otroška folkolorna skupina Šentlora iz Šentjerneja (Foto: J. Eržen)

 

V letu 2013 je bilo v tristopenjski sistem selekcije vključenih prek 200 otroških folklornih skupin iz vse Slovenije. Te so se s kratkimi, 5 do 10 minut dolgimi programi, v katerih so poustvarile otroško in otrokom prirejeno izročilo, najprej predstavile na območni ravnih. Tam jih je spremljalo sedem selektorjev, ki so pripravili programe sedmih regijskih srečanj. Ta so potekala v Mariboru, Logatcu, Semiču, Šoštanju, Ormožu Bohinju in Izoli, ogledala pa sta si jih državna strokovna spremljevalca Saša Meglič in Adrijan Novak, ki sta v redni program državnega srečanja izbrala osem najboljših. Sodelovali so Otroška folklorna skupina Šentlora, Osnovna šola Šentjernej, Otroška folklorna skupina Kresnice, Osnovna šola Brežice, Mlajša otroška folklorna skupina Kulturnega društva Spominčice, II. osnovna šola Rogaška Slatina, Otroška folklorna skupina Prežihovci, Kulturno društvo Prežihovci, Maribor, Otroška folklorna skupina Osnovne šole Janka Glazerja in Vrtca Ruše, Starejša otroška folklorna skupina Podkuca, Kulturno umetniško društvo Dobrava, Naklo, Mlajša otroška folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje in Mladinska folklorna skupina Podkev, Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu. V dodatnem revijalnem programu so se predstavili pevci Starejše otroške folklorne skupine Osnovne šole Dobrepolje in godci Mladinske folklorne skupine Ajda, Kulturnega društva Jožeta Paplerja, Besnica.

Zanimive programe, v katerih se je odražala ustvarjalnost vodij otroških folklornih skupin in izjemno spoštljiv odnos do ljudskega izročila, so s peto-plesno-igranim veznim delom v celoto povezali člani Otroške folklorne skupine Šentlora iz Šentjerneja, sodelujoče skupine pa je ocenjevala tričlanska strokovna komisija v sestavi Petra Nograšek (predsednica) ter Majda Nemanič in Aleksandra Petrovič (članici).

Komisija je na prireditvi podelila štiri posebna priznanja. Za izjemno prepričljivo vzgojo mladih folklornikov so priznanje prejele Anita Vavh in Simona Waldhütter, ki vzgajata folklornike v Otroški folklorni skupini Osnovne šole Janka Glazerja in Vrtca Ruše, ter Martina Prhaj in Mateja Hočevar, ki vodita otroško folklorno v Osnovni šoli Dobrepolje. Priznanje za drugačen in ustvarjalen koreografski pristop pri poustvarjanju izročila je prejela
Mladinska folklorna skupina Podkev Kulturno turističnega društva Miklavž pri Ormožu, ki jo vodi Leonida Novak, za najbolj prepričljivo predstavitev v celoti pa je priznanje prejela Otroška folklorna skupina Šentlora iz Šentjerneja, ki jo vodi Maja Miklavž Sintič.

 

 

Galerija