FOLKLORNA DEJAVNOST /OTROŠKA LETNA SREČANJA IN PRIREDITVE

 

Razpis

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje Srečanje otroških folklornih skupin Slovenije 2018. Namen srečanja je prikazati najbolj kakovostne in reprezentativne koreografije/odrske postavitve otroških in mladinskih folklornih skupin in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.

Ringaraja - srečanje otroških folklornih skupin Slovenije poteka na treh ravneh:
a) območna srečanja otroških folklornih skupin,
b) regijska srečanja otroških folklornih skupin in
c) državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije.

 

I. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU IN SISTEM IZBORA

1) Na razpis se lahko prijavijo vse otroške in mladinske folklorne skupine, ki delujejo v vrtcih, na osnovnih šolah, v kulturnih društvih ali kulturnih zavodih v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo v zamejstvu ali tujini. Povprečna starost nastopajočih ne sme presegati 15 let. Izjeme so možne po obveznem dogovoru s programsko službo za folklorno dejavnost centralne službe JSKD.

2) Posamezna skupina ali sekcija, ki deluje znotraj skupine, lahko na srečanju predstavi eno koreografijo, ki je ustvarjena v letu 2018 ali prej.

3) Posamezna prijavljena koreografija/odrska postavitev mora obsegati 4 do 7 minut programa.

4) Plesi se morajo izvajati ob živi glasbeni spremljavi.

5) Vse prijavljene koreografije/odrske postavitve se uvrstijo v program območnih srečanj otroških folklornih skupin, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

6) Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih srečanjih otroških folklornih skupin svojega območja. Po ogledu vseh srečanj posamezne regije, regijski selektor sestavi program regijskega srečanja otroških folklornih skupin. Izbrane koreografije/odrske postavitve si ogleda državni selektor, ki sestavi program za Ringaraja - državno srečanje otroških folklornih skupin.

7)  Datume območnih in regijskih srečanj prijavljenim skupinam sporoči njihova območna izpostava.

8) Skupine, izbrane na regijska srečanja otroških folklornih skupin, bodo o izboru obveščene najkasneje 4 dni po zadnjem ogledu vseh območnih srečanj posamezne regije. Skupine, izbrane na Ringaraja - državno srečanje otroških folklornih skupin, ki bo potekalo 2. junija v Majšperku, bodo o izboru obveščene najkasneje do 20. maja 2018.

9) Program regijskih in državnega srečanja otroških folklornih skupin sestavijo strokovni selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnih, regijskih in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

10) Selektor na regijsko ali državno srečanje ne sme izbrati skupine, ki jo vodi, niti koreografije/odrske postavitve, ki jo je ustvaril.

 

II. PRIJAVA*

Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

 

PRIJAVNICA

 

Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do 31. januarja 2018, oz. do roka, ki ga je določila območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.

* Če v društvu, šoli ali vrtcu deluje več skupin katere bi se želele predstaviti na srečanju, naj se prijavi vsako skupino posebej.

 

III. PRIPOROČILA:

če obstaja možnost, naj si vodja skupine ogleda celotno prireditev;

če obstaja možnost (prostor v dvorani, možnost prehoda v zaodrje …), naj si prireditev ogledajo vsi folklorniki; poskrbite, da zaradi tega v dvorani ne bo nemira; snemanje in fotografiranje razen v primerih, ko ste dogovorjeni s koordinatorjem OI, ni dovoljeno;

razen izjemoma, če to res ni možno, svoj nastop pripravite tako, da boste prišli na oder iz zaodrja in da boste tam predstavitev tudi končali;

v sklop srečanja sodi tudi udeležba vodja skupine na strokovnem pogovoru po njem, zato naj si prevoz in varstvo organizira tako, da se bo razgovora lahko udeležil;

vodje skupin otroke, starše in druge opozorite, da se prireditev začne z nastopom prve skupine in konča z nastopom zadnje; vmesno vstajanje, odhajanje iz dvorane, samovoljno prihajanje otrok v dvorano ni dopustno.

Vrstni red nastopajočih na območnem srečanju bo določila strokovna služba območne izpostave na podlagi prispelih prijav. Podrobna navodila (pozicijska vaja, spored…) boste prejeli naknadno.

 

Dodatne informacije

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš

samostojna strokovna svetovalka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

PRIJAVNICA