FOLKLORNA DEJAVNOST

 

 

RINGA RAJA 2008
- DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

 

 

 

SEMINAR


KAKO POUSTVARJATI OTROŠKO IZROČILO


s podnaslovom
OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE: KAKO IZ PRETEKLOSTI V PRIHODNOST,
sobota, 31. maja 2008 OŠ Gustava Šiliha, Velenje


Na podlagi prijetnih izkušenj iz preteklega leta, ko smo v Lendavi ob državnem srečanju otroških folklornih skupin (Ringaraja 2007) prvič pripravili seminar in ob upoštevanju odgovorov na anketna vprašanja, ki so jih izpolnili udeleženci tega seminarja, letos razpisujemo seminar, ki ponuja tri aktivnosti. Najprej praktičen prikaz dela, kjer boste udeleženci, glede na zanimanje razdeljeni v več skupin, pridobivali prepotrebne izkušnje, ki vam bodo koristile pri prenašanju otroškega izročila v sodobnost. Temu bo sledila predstavitev, v kateri boste seznanjeni z delom v skupinah, kjer niste sodelovali, seminar pa se bo zaključil z ogledom Ringaraja 2008, na katerem boste spremljali programe skupin, ki so preko tristopenjskega sistema selekcije dobili vabilo za udeležbo na državnem srečanju. Seminarja se lahko udeležijo otroci (med 9 in 15 letom) in odrasli.

Seminar ob Ringaraja 2008 razpisujemo z namenom, da bi si ga lahko ogledalo čim več vodij folklornih skupin, članov in otrok iz vse Slovenije, saj na njem teorijo združujemo s prakso.

 

Na seminar ste vabljeni:
* vodje otroških folklornih skupin v vrtcih, osnovnih šolah in društvih,
* pomočniki vodij otroških folklornih skupin, organizatorji dejavnosti, predsedniki društev ...,
* vzgojitelji, razredni in predmetni učitelji, ki ste po šolskem kurikulumu prvine izročila dolžni vnašati v redno osnovnošolsko izobraževanje,
* člani odraslih folklornih skupin, ki bi bili kdaj v prihodnje pripravljeni delati z otroki,
* člani otroških folklornih skupin (izključno stari od 9 do 15 let),
* vodje odraslih folklornih skupin, ki vas zanima delo otroških.
Opozorilo:
Če bo vaša skupina morda izbrana na državno srečanje, potem udeležba na seminarju ne bo mogoča (predlagamo, da se na seminar prijavite, ob morebitnem izboru pa bomo prijavo pravočasno umaknili).

 

Predavatelji

 

K sodelovanju smo povabili štiri predavatelje, ki imajo številne izkušnje z delom s folklornimi skupinami.

 

Nežka Lubej, upokojena učiteljica je ob tem, da je napisala prvi priročnik za vodje otroških folklornih skupin Pikapolonica, hvala za zlato kolo, dejavna kot vodja in strokovna spremljevalka srečanj otroških folklornih skupin.

 

Branko Fuchs, učitelj, raziskovalec plesnega izročila in avtor pred nekaj leti izdanega priročnika Ljudski ples v osnovni šoli, predava na številnih seminarjih, ki so namenjeni vodjem otroških folklornih skupin in osnovnošolskim učiteljem.

 

Adriana Gaberščik se v okviru podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti ukvarja s prenašanjem pesemskega izročila na otroke in vodi seminarje za učitelje.

 

Vasja Samec je avtor vrste zelo zanimivih odrskih postavitev in predava na različnih seminarjih ter vodi delo v več odraslih skupinah.

 

Sistem dela in program

 

Udeležence bomo, če bo le mogoče glede na željo (ki jo boste zapisali v prijavnici), razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina bo delala samostojno, na koncu pa predstavila svoje delo in rezultate tega dela na sklepni predstavitvi.

 

* 1. skupina: Adriana Gaberščik: OD ENOGLASJA DO VEČGLASJA
Na predavanju, ki se bo prepletal s praktičnim delom, boste dobili vpogled v pesemsko izročilo. Spoznali boste možnosti za prenašanje tega izročila na otroke in se ob tem povsem praktično naučili peti nekaj pesmi.

 

* 2. skupina: Branko Fuchs: METODIKA UČENJA LJUDSKEGA PLESA PRI OTROCIH
Delo bo potekalo povsem praktično. Ob učenju plesov odraslih boste spoznavali možnosti, kako jih prilagajati otrokom različnih starosti in sposobnosti ter kako jih postaviti na oder.

 

* 3. skupina: Nežka Lubej: PROGRAMI OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
Seznanjeni boste z motivi, ki jih lahko uporabite kot podlago za oblikovanje novih programov v vaših otroških folklornih skupinah ali v rednem izobraževalnem procesu. Ogledali si boste videoposnetke nekaterih v preteklih letih izvedenih programov, ob katerih boste opozorjeni na bolj in manj ustrezne rešitve. Pripravili boste nekajminutni program, ki bo vključeval preproste, a različne prvine (ples, pesem, igra ...).

 

* 4. skupina: Vasja Samec: PRIPRAVA KAKOVOSTNE ODRSKE POSTAVITVE
Preko praktičnega dela boste spoznavali proces nastajanja nove odrske postavitve, pri čemer bo poseben poudarek namenjen končnim popravkom (kakovostni izvedbi), ki jih pri otroških folklornih skupinam marsikdaj spregledamo, s tem pa bistveno vplivamo na končno predstavo.

 

*** Če prijav ne bo dovolj, da bi lahko delali v predvidenih skupinah, bomo program skrčili.

 


OKVIRNI URNIK

 

9.00 - 9.30
Zbiranje udeležencev.
9.30
Uvod v seminar
10.00 - 13.00
Delo v skupinah (z vmesnimi odmori).
13.00
Predstavitev skupin in dela v njih. Analiza.
14.00
Kosilo.
16.00
Ogled Ringaraja 2008.

 

Kotizacija za udeležence znaša 18 EUR (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Vanjo so vključeni tudi stroški kosila.

 

Kaj morate še vedeti?
- Prihod udeležencev je predviden v soboto, 31. maja 2008, ob 9. uri.
- Dobimo se v Osnovni šoli Gustava Šiliha v Velenju (Vodnikova cesta 3, 3320 Velenje). Predlagamo vam, da parkirate pred rdečo dvorano.
- S seboj ne pozabite prinesti udobne obutve in obleke za ples.

 

Rok prijave

 

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 19. maja 2008, na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorni seminar/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite preko vaše območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na seminar sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

Franci Cotman,
strokovni sodelavec za multimedijsko dejavnost

 

Bojan Knific,
samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Prijavnica

 

Prijavnica