FOLKLORNA DEJAVNOST

 

 

POGOJI ZA UDELEŽBO PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ NA SREČANJIH

 

 

 

 

Srečanja pevcev ljudskih pesmi ter godcev ljudskih viž so namenjena skupinam in posameznikom, ki ohranjajo ali poustvarjajo slovensko ljudsko glasbeno dediščino. Na ta srečanja torej sodijo na eni strani ljudski pevci in godci, na drugi strani pa njihovi sodobni poustvarjalci. Poustvarjalci ljudske glasbene dediščine se najpogosteje združujejo v raznih skupinah, ki delujejo v okviru folklornih ali drugih kulturno umetniških društev.


Na srečanja pevcev ljudskih pesmi ter godcev ljudskih viž sodijo:

- posamezniki in skupine, ki pojejo ljudske pesmi ali igrajo ljudske viže ("pravi" ljudski pevci in godci),
- posamezniki in skupine, ki na podlagi zapisov (knjig, terenskih posnetkov ...) poustvarjajo izključno ljudsko pesem in ljudske viže.

 

Na srečanja so še posebej vabljeni:

- godci folklornih skupin, ki nastopajo tudi samostojno.

 

Na srečanja pevcev ljudskih pesmi ter godcev ljudskih viž ne sodijo:

- skupine in posamezniki, ki poleg ljudske glasbe poustvarjajo tudi umetno (npr.: skupine glasbenikov, ki se ukvarjajo pretežno z umetno glasbo; skupine, ki izvajajo narodno-zabavno glasbo ...),
- skupine učencev glasbenih šol,
- skupine, ki vključujejo v svoje sestave električne inštrumente,
- skupine, ki imajo dirigenta,
- skupine, ki si dajejo intonacijo,
- skupine, ki pesmi, ki so se približno do druge svetovne vojne pele brez glasbene spremljave, izvajajo ob spremljavi harmonike (ali drugih inštrumentov),
- godčevske skupine, v katerih sodelujoči igrajo na več ritmičnih kot melodičnih glasbil/zvočil,
- skupine, ki za izvajanje potrebujejo notne mape (ali besedila).