GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

Razpis

 

1. Pogoji za udeležbo

Za sodelovanje se lahko prijavijo vse mladinske rock skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva. Starost nastopajočih praviloma ne sme biti pod 12 let ter ne sme presegati 26 let. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za inštrumentalno glasbo centralne službe JSKD.

Skupine prijavijo program, ki ni daljši od 20 min. Ob tem je zaželeno, da sta vsaj dve izmed skladb lastni in da je vsaj ena skladba po možnosti peta v maternem jeziku. Prijavi je obvezno potrebno priložiti tekst lastnih skladb.

 

 • 2. Žirija

Nastopi bodo  strokovno spremljani glede na naslednje kriterije:

 • - inovativnost; svežina v izvajanju in v pristopu

 • - kvaliteta izvedbe; izvedba, živost ritma, sodelovanje z publiko,

 • - ideja in sporočilo; jasnost, sporočila tekstov, aktualnost in svežina.

 •  

 •  

 • 3. Priznanja in nagrade

Strokovna žirija Festivala mladinskih skupin Vizije na zaključnem festivalu (maj 2016) lahko podeli nagrade - Vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah:

 • - rock vizionar za najboljšo mladinsko rock skupino

 • - rock vizionar za najbolj inovativen pristop

 • - do dva rock vizionarja kot posebno priznanje žirije

 

Skupini dobitnici rock vizionarja za najboljšo mladinsko rock skupino bo JSKD omogočil snemanje videospota.

 

 • 4. Potek izbora

Strokovna komisija bo po poslušanju poslanih posnetkov izbrala skupine, ki bodo nastopile na enem izmed petih regijskih srečanjih. Najbolje ocenjene skupine, ki bodo sodelovale na regijskih srečanjih v organizaciji JSKD, bodo neposredno uvrščene na zaključni festival Vizije 2016 v Novi Gorici. Organizator bo med udeleženci regijskih srečanj podelil do 3 dodatna mesta za kvalitetno ocenjene skupine, ki se bodo pridružile regijskim zmagovalcem na državnem festivalu Vizije 2016. Skupine, ki so že sodelovale na državnem srečanju 2014 in 2015, v letu 2016 ne morejo biti uvrščene nanj.

 

Program državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorji in žirijo. Izjemoma se selekcija za zaključni festival opravi tudi na podlagi poslušanja prispelih posnetkov. Skupina se s prijavo obveže za nastop na regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu. Spremembe niso mogoče.

 •  

 • 5. Kraj in čas izvedbe festivala

Regijska srečanja rock skupin bodo:
Koper, 9. oktober 2015
Trbovlje, 6. november 2015
Brežice, 13. februar 2016
Kamnik, 19. februar 2016
Ormož, 8. april 2016

 

Zaključni – državni festival Vizije
Festival bo potekal v Novi Gorici med 20. in 22. majem 2016.

 

 •  

 • 6. Prijave in obveščanje

Potrebno je izpolniti e-prijavnico in po pošti poslati PRILOGE k prijavnici.

 

Izpolnite Elektronsko prijavo, najpozneje do:

- 28. septembra 2015 za srečanja v Kopru in Trbovljah

- do 31. januarja 2016 za srečanja v Brežicah, Kamniku in Ormožu.

Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

 

 

 

2. Sočasno z e-prijavo je potrebno po pošti na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Rock Vizije« poslati še (roki enaki kot za e-prijave):

 • - novejši študijski posnetek,

 • - kratek opis skupine,

 • - tekst lastnih skladb,

 • - fotografijo skupine.

Dokumente lahko pošljete po e-pošti na: daniel.leskovic@jskd.si ali na zgoščenki oz. USB ključku tudi po navadni pošti.

 

Skupine, izbrane na regijska srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 10 dni pred prvim regijskih srečanjem.

 

 

 1. 7. Splošno

- Skupina s prijavo in njeno potrditvijo potrjuje, da je seznanjena s pravili in pogoji Festivala Vizije ter da jih v celoti sprejema.


- S prijavo in njeno potrditvijo skupina zagotavlja, da je resničen avtor pesmi.


- Prijave v nasprotju s pravili in pogoji Festivala Vizije ne bodo veljavne.


- Vsi osebni podatki, ki jih ekipa posreduje prirediteljem razpisa, bodo varovani v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).


- Komisija ima pravico, da ne izbere nobene skupine.


- Organizator Festivala Vizije ne bo prevzel nobene pravne odgovornosti za kršenje
avtorskih  pravic s strani udeležencev tekmovanja.


- Skupina dovoljuje fotografiranje in snemanje svojega nastopa.

 

 


Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 24 10 532
F: (01) 24 10 536
E: daniel.leskovic@jskd.si