PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / ODRASLE PEVSKE ZASEDBE 2013

 

RAZPIS REGIJSKIH TEKMOVANJ 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB

16. november – 1. december 2013

 

PRAVILA UDELEŽBE

Na reviji bodo nastopile:

- male pevske skupine (do 11 pevcev)*

- ženski, moški in mešani zbori (z najmanj 12 pevci)

Pravico do prijave imajo zasedbe, ki so sodelovale na Naši pesmi 2012, Sozvočenjih 2012, ali pa so jih na najmanj regijski nivo predlagali strokovni svetovalci na območnih revijah v sezoni 2012/2013.

Na vsakem tekmovanju bo lahko nastopilo do največ 16 zasedb, ki jih bo potrdil umetniški svet tekmovanja.

*Za male pevske skupine, ki načrtujejo nastop na Naši pesmi 2014, je nastop na regijskem tekmovanju zelo priporočljiv!

Slovenski zbori iz Avstrije se lahko na tekmovanje prijavijo brez udeležbe na območnih revijah, Sozvočenjih ali Naši pesmi.
V primeru, da bo prijavljenih zasedb veliko, imajo prednost tisti, ki leta 2012 in 2010 niso sodelovali na Naši pesmi.

 

MERILA ZA IZBOR ZASEDBE

Merila za izbor na tekmovanje so: kakovost prijavljene zasedbe, umetniška vrednost programa in primernost programa zasedbi zbora. Sodelujoče bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

 

TEKMOVALNI SPOREDI

Spored mora obsegati:

- umetno pesem slovenskega skladatelja, napisano od leta 1980 do danes

- slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

- dve skladbi po lastni izbiri

Trajanje glasbenega sporeda je omejeno na največ 16 minut čiste glasbe.
Ena izmed skladb v programu je lahko izvedena z instrumentalno spremljavo, če je to predvideno v izvirniku izbrane skladbe. Na razpolago bo klavir, drugih instrumentov organizator ni dolžan zagotoviti. Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje.

 

ŽIRIJA

Nastope bo ocenjevala tričlanska žirija. Rezultati bodo objavljeni na koncu prireditve. Na podlagi rezultatov bo podelila priznanja. Po tekmovanju boste prejeli njihova mnenja o nastopu.

 

PRIZNANJA

Priznanja bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:

- za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje z odliko regijskega tekmovanja

-  za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje regijskega tekmovanja

- za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno priznanje regijskega tekmovanja

- za 60 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto priznanje regijskega tekmovanja

- zbor, ki bo dobil manj kot 60 odstotkov točk, bo prejel priznanje za sodelovanje na regijskem tekmovanju.

 

Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:
- priznanje za najboljši ženski, moški in mešani zbor ter malo pevsko skupino (če sodelujejo vsaj po tri skupine posamezne tipične zasedbe)

 

Priznanje za najboljšo zasedbo, ki se je prvič udeležila regijskega tekmovanja (če so na tekmovanju vsaj tri takšne skupine)

Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse

Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisano v 19. stoletju

Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisano od 20. stoletja do danes

Priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1980 do danes

  1.    Priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi
  2. Priznanje zborovodji za najboljšo izbiro programa,

  3.    Priznanje za obetavnega zborovodjo,
  4.    Priznanje za obetaven zbor.

 

PRIJAVE

pošljite do ČETRTKA, 10. oktobra 2013 na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5
1000 Ljubljana
Na ovojnico pripišite še: Regijsko zborovsko tekmovanje 2013

 

 

PRIJAVNI DOKUMENTI

a) Prijavnica (glej priponko)

b) Priloge:

- zvočni posnetek najmanj dveh skladb različnih glasbenih slogov v času od 1. januarja 2013 do prijave (na zgoščenki, lahko je tudi delovni posnetek z vaje).

(Zborom, ki so se udeležili Naše pesmi 2012 ali Sozvočenj 2012 ni treba pošiljati posnetkov, vendar naj na to pisno opozorijo pri prijavi.)


-   kratek opis delovanja zbora v pretekli sezoni (do deset tipkanih vrstic)


-   po en (čitljiv!) izvod partitur prijavljenih skladb (za prijavo še ne potrebujete originalov!)

Tri izvode vsake partiture za člane žirije (fotokopije dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu) bo treba izbranim zborom poslati najkasneje v četrtek, 7. novembra na naslov vašega regijskega organizatorja. Zato poskrbite za pravočasno naročanje!!!

 

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja. V primeru preveč prijav bo poslušal posnetke in nato izbral zbore, ki bodo lahko sodelovali. Vsem prijavljenim zborom bodo do srede, 16. oktobra 2013 poslali pisno odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

 

Zborom bomo na podlagi prijave izstavili predračun za plačilo prijavnine, ki znaša 80 evrov. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijave ne upošteva. Prijavnine se v nobenem primeru ne vrača.

 

Organizatorji bodo plačali stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovili brezplačen obrok prehrane.


Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje določa Poslovnik Regijskega  tekmovanja odraslih pevskih zasedb 2013.

 

TERMINI

Osrednja Slovenija
Ljubljana, sobota, 16. 11. 2013

Dolenjska, Posavje in Bela Krajina
Šentjernej, sobota, 16. 11. 2013

Gorenjska
Škofja Loka, nedelja, 17. 11. 2013

Štajerska in Prekmurje
Gornja Radgona, sobota, 23. 11. 2013

Od Celja do Koroške
Dravograd, nedelja, 24. 11. 2013

Primorska
Postojna, nedelja, 1. 12. 2013

*Opomba: Od števila izbranih zasedb je odvisno število koncertov in njihov urnik.

 

Dodatne informacije

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si