PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA / VOKALNA GLASBA / OTROŠKA TEKMOVANJA / ZAGORJE 2014

RAZPIS

24. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2014, Državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov, torek, 1. april, in sreda, 2. april 2014

 

I. ORGANIZATOR in ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
OI Zagorje ob Savi, Občina Zagorje ob Savi

 

II. SODELUJOČI

Na reviji bodo nastopili otroški, mladinski in pomutacijski zbori petih tipičnih zasedb:

 • kot otroški zbor (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2003 in mlajši;

 • kot mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1999 in mlajši;

 • kot dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 1994 in mlajši;

 • kot fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo fantje, rojeni leta 1994 in mlajši;

 • kot mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1994 in mlajši.

 • V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.

 • Starost pevcev lahko organizator preverja na naslednje načine:

 • otroški in mladinski pevski zbori morajo na njegovo zahtevo pred nastopom predložiti seznam nastopajočih otrok z datumom rojstva in podpisom ravnatelja, ki zagotavlja resničnost podatkov,

 • pevci DPZ, FPZ in MeMPZ morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati veljavne dijaške izkaznice ali indekse.

 • Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.

 • III. MERILA ZA IZBOR ZBORA

 • Merila izbora za udeležbo na reviji so: kakovost prijavljenega zbora, umetniška vrednost sporeda in primernost sporeda glede na zasedbo zbora. Sodelujoče zbore bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.
 • IV. POTEK TEKMOVANJA

 • Sestava sporedov (pri izboru pazite na umetniško vrednost!)

OPZ:

 • - dovoljeno je do 10 minut čiste glasbe,

 • - število skladb ni predpisano,

 • - spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja,

 • - spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki).

Inštrumentalna spremljava: pri otroških zborih imajo lahko vse pesmi inštrumentalno spremljavo.

 

MPZ:

 • - dovoljeno je do 12 minut čiste glasbe,

 • - število skladb ni predpisano,

 • - vsaj dve skladbi morata biti tri- ali večglasni (za tri- ali večglasno se šteje skladba, ki je takšna v celoti ali pretežno),

 • - spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja,

 • spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki).

Inštrumentalna spremljava: če izvaja zbor do štiri skladbe, je ena dovoljena z inštrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor vsaj eno  tri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.

 

DPZ, FPZ, MeMPZ:

 • - dovoljeno je do 12 minut čiste glasbe,

 • - število skladb ni predpisano,

 • - vsaj dve skladbi morata biti štiri- ali večglasni (za štiri- ali večglasno se šteje skladba, ki je takšna v celoti ali pretežno),

 • - spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja,

 • - spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali v izvirni obliki).

Inštrumentalna spremljava: če izvaja zbor do štiri skladbe, je ena dovoljena z inštrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor vsaj eno  štiri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.

Pojasnilo:
V inštrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 inštrumentalistov ne glede na njihovo starost.

 

V. ŽIRIJA

Nastope zborov bo ocenjevala strokovna žirija, ki jo bo na predlog umetniškega sveta revije potrdil organizacijski odbor. Vse podrobnosti o delu žirije bo urejal Poslovnik 24. Revije Zagorje ob Savi 2014.

 

VI.OCENJEVANJE NASTOPOV

Žirija bo tekmujoče zbore ovrednotila po točkovalnem sistemu na:
– zlate zbore z odliko (90 in več točk),
– zlate zbore (80 in več točk),
– srebrne zbore (70 in več točk),
– bronaste zbore (60 in več točk).
Drugi zbori bodo prejeli priznanje za sodelovanje brez navedbe doseženih točk.
Zborovodja vsakega zbora bo o nastopu prejel komentar žirije.

 

VII. PRIZNANJA IN NAGRADE

 • - priznanja z rezultati za vse sodelujoče zbore,

 • - posebna priznanja za zbore:

    • * priznanje za najboljši zbor tekmovanja,

    • * priznanja za najboljše ocenjene zbore posameznih tipičnih zasedb celotne revije,

  • *priznanje za odličen nastop debitantskega zbora;

  • *posebna priznanja za zborovodje in korepetitorja:

  • *za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa na reviji,

  • * za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe,

  • * za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi,

  • * za najbolj prepričljivo izvedbo a cappella pesmi za otroški zbor,

  • * za najboljšo sestavo sporeda (po posameznih zasedbah),

  • * za najboljšega zborovodjo debitanta,

  • * za najboljšega korepetitorja;

  • ** denarno nagrado v vrednosti 500 € najboljšemu otroškemu zboru;

  • ** denarno nagrado v vrednosti 500 € najboljšemu mladinskemu zboru;

  • ** denarno nagrado v vrednosti 500 € najboljšemu dekliškemu zboru;

  • ** denarno nagrado v vrednosti 500 € najboljšemu fantovskemu zboru;

  • ** denarno nagrado v vrednosti 500 € najboljšemu mešanemu mladinskemu zboru;

  • * * denarno nagrado Glasbene matice v obliki naročila novih skladb v vrednosti 500 € slovenskemu skladatelju za najboljšo skladbo.

** Nagrada bo podeljena, če bo zbor dosegel vsaj 85 točk in bodo v kategoriji sodelovali vsaj trije zbori.

Glasbena matica Ljubljana podeljuje nagradni koncert izbranih najboljših zborov iz posameznih tekmovalnih kategorij v veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani. Izbor bodo opravili, upoštevajoč odločitev žirije, predstavniki Glasbene matice po razglasitvi rezultatov tekmovanja.

 

VIII. OBJAVA REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ

Organizatorji bodo pred vsakim koncertom objavili vrsto priznanj, ki so jih zbori dosegli na predhodnem koncertu. Točke in posebna priznanja bodo objavljena na sklepni prireditvi. Pisne ocene svojih nastopov bodo zborovodje dobili pozneje, najpozneje do petka, 25. aprila 2014.

 

IX. PRIJAVA

Pisna prijava mora vsebovati:

 • - natančno izpolnjeno prijavnico,

 • - spored nastopa v načrtovanem zaporedju z zahtevanimi podatki,

 • - predstavitev zbora za napovedovalko (6–8 vrstic) na naslov oi.zagorje.ob.savi@jskd.si (potrudite se, da ne bo predstavitveni tekst preveč klasičen),  

 • - podatke o izvajalcih inštrumentalne spremljave (ime in priimek, inštrument),

 • - posnetek zbora (lahko tudi delovni), star največ šest mesecev,

 • - en izvod partitur skladb, ki jih bo zbor izvajal na prireditvi.

Zborom, ki so bili na 23. Reviji Zagorje ob Savi leta 2012 ali regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov 2013 zlati z odliko ali zlati, ni treba pošiljati posnetkov, vendar naj to dopišejo na prijavnici.

 • Organizator bo od izbranih zborov zahteval 6 originalnih izvodov not za žirijo in arhiv Revije, na tekmovanju pa uporabo originalov pri morebitnih inštrumentalistih in zborovodjih. Fotokopije neobjavljenih skladb ali skladb tujih založb bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu. Originale za žirijo po nastopu vrnemo, zato jih podpišite.

 • Zborom bomo najpozneje do ponedeljka, 10. februarja 2014, poslali obvestilo o sodelovanju na 24. reviji. Sprejeti zbori bodo pozneje prejeli tudi predračun za prijavnino, ki je 80 evrov (DDV je vključen v ceno). Rok plačila bo naveden na predračunu. Zbori, ki prijavnine ne bodo plačali, ne bodo mogli sodelovati na prireditvi.

Prijave s prilogami naj zbori pošljejo na naslov:

JSKD, VOKALNA GLASBA, za 24. revijo
Štefanova 5
1000 Ljubljana

in to najpozneje do ponedeljka, 3. februarja 2014.


Organizatorji prevzamejo organizacijske in tehnične stroške pri izvedbi revije in stroške prehrane (1 obrok) vseh nastopajočih. Stroške prihoda morajo zbori poravnati sami oz. tisti, ki jih pošiljajo na revijo. Ti morajo tudi zagotoviti ustrezno število spremljevalcev, ki so odgovorni za zbor kot pedagogi in vodniki; teh nalog naj ne izvajajo zborovodje in izvajalci inštrumentalne spremljave!

 


Pojasnila glede tehničnih napotkov bo lokalni organizator v Zagorju posredoval po odločitvi o sprejemu zbora na tekmovanje. 

Matjaž Švagan, predsednik organizacijskega odbora revije Zagorje ob Savi

 

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si

 

 

 

 

Prijavnica

 

Tekmovanje 2012