GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / 54. LINHARTOVO SREČANJE

 

Razpis

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 54. Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije 2015. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.
Linhartovo srečanje poteka na treh nivojih:

a) Območna Linhartova srečanja gledaliških skupin,

b) Regijska Linhartova srečanja gledaliških skupin in

c) Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije (zaključni – državni festival).

 

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

 • 1. Na razpis se lahko prijavijo slovenske gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, v katerih so vsi igralci ljubitelji in delujejo v Sloveniji, zamejstvu ali tujini.

 •  

 • 2. Izbor predstav bo temeljil predvsem na naslednjih merilih:

 • - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

 • - izbor teksta; ocenjuje se ambicioznost in izvirnost repertoarnega izbora ter njegova utemeljenost v odnosu na sporočilnost in koncept predstave,

 • - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

 • - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

 • - likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter domiselnost le-teh.

 •  

 • 3. Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2014 ali 2015 in ni kandidirala za 53. Linhartovo srečanje 2014. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.

 •  

 • 4. Prijava predstave na Linhartovo srečanje se izključuje s prijavo iste predstave na Festival Vizije – Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije, Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Linhartovo srečanje nična.

 •  

 • 5. Vsaka skupina se najprej predstavi na območnem Linhartovem srečanju svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije selektor sestavi program regijskega Linhartovega srečanja. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za zaključni festival Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije.

Individualni ogledi predstav so mogoči le v izjemnih okoliščinah po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 •  

 • 6. Datumi območnih in regijskih Linhartovih srečanj bodo objavljeni naknadno. Prijavljenim skupinam jih sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje.

 •  

 • 7. Skupine, izbrane na regijska Linhartova srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na zaključni – državni Festival, ki bo potekal od 24. do 26. septembra 2015 v Postojni, bodo o izboru obveščene najkasneje do 15. julija 2015.

 •  

 • 8. Program regijskih in državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem, regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

 

II. Nagrade in priznanja

1. Regijski selektor po končanih ogledih vseh predstav posamezne regije nominira do pet dobitnikov priznanj regijskega selektorja v naslednjih kategorijah: najboljša glavna moška vloga, najboljša glavna ženska vloga, najboljša stranska moška vloga, najboljša stranska ženska vloga, posebno priznanje selektorja. V vsaki kategoriji lahko regijski selektor nominira le enega dobitnika. Posebno priznanje selektorja dobi dobitnik za področje, ki ni navedeno v ostalih kategorijah. Selektor nominira dobitnike v skladu s Pravilnikom o podeljevanju posebnih gledaliških priznanj na regijskih srečanjih. Priznanja regijskega selektorja niso finančno nagrajena.

 • 2. Tričlanska strokovna žirija Linhartovih srečanj na zaključnem festivalu lahko podeli nagrade v obliki umetniškega kipca v kategorijah: Matiček za najboljšo predstavo v celoti ter do tri Matičke po izboru žirije. Finančna vrednost nagrade za Najboljšo predstavo v celoti je 800 EUR, ostale nagrade niso finančno nagrajene.

 

3. Strokovna žirija lahko podeli tudi do tri diplome za posebne dosežke. Posebna priznanja lahko dodeli tudi predstavam v spremljevalnem programu.
Nagrade so lahko podeljene izključno nepoklicnim ustvarjalcem.
Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključnem večeru srečanja in javno objavi v medijih.

 

III. Prijava

 • 1. Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov svoje Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (naslovi le-teh so objavljeni na spletni strani JSKD – www.jskd.si) 

 • najpozneje do 31. januarja 2015.

 • Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si