GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / LINHARTOVO SREČANJE

59. LINHARTOVO SREČANJE  – FESTIVAL GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2021

Postojna, 23. - 25. september 2021

 

PONOVNI RAZPIS


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 59. Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije 2021.

Zaradi posledic ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid – 19) so bila za izvedbo srečanja sprejete spremembe, ki omogočajo izvedbo 59. Linhartovega srečanja. Sprejete spremembe so veljavne le za aktualni razpis.

Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.

Festival je prikaz celotnega delovanja ljubiteljske gledališke dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo gledališke skupine vseh oblik in zvrsti, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

Festival je organiziran na dveh ravneh:

a) območna Linhartova srečanja gledaliških skupin oz. ogledi videoposnetkov predstav,

b) državno Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije.

I. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU IN SISTEM IZBORA

1. Na razpis se lahko prijavijo vse gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi igralci morajo biti ljubitelji (Ljubiteljski gledališki ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov).

2. Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2019 ali 2020 ali 2021 ter ni bila uprizorjena na Linhartovem srečanju 2019, Festivalu Vizije 2019, Srečanju otroških gledaliških skupin 2019 ali na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije 2019. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

3. Prijava predstave na Linhartovo srečanje se izključuje s prijavo iste predstave na Festival Vizije – Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije ali Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Linhartovo srečanje nična.

4. Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih Linhartovih srečanj, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

5. Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnem Linhartovem srečanju svojega območja. Po ogledu vseh predstav državni selektor sestavi program za državno Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije.

Individualni ogledi predstav na regijski ravni so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

6. Za tehnično ustreznost posnetka (zvok in slika) je odgovoren prijavitelj.

7. Izbor predstav bo temeljil predvsem na naslednjih merilih:

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

- izbor teksta; ocenjuje se ambicioznost in izvirnost repertoarnega izbora ter njegova utemeljenost v odnosu na sporočilnost in koncept predstave,

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

- kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

- likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter izvirnost le-teh.

8.Rok za oddajo videoposnetkov je določen v nadaljevanju besedila in velja za vse skupine, ne glede na to pod katero območno izpostavo spadajo.

9. Skupine, izbrane na državni Festival, ki bo potekal od 23. do 25. septembra 2021 v Postojni, bodo o izboru obveščene najkasneje do petka, 30. julija 2021.

10.Program državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

11. Organizatorji državnega srečanja sestavijo optimalen program srečanja, kjer upoštevajo dolžine predstav in čas, potreben za pripravo. V kolikor organizator skupini ne more zagotoviti časa za pripravo, navedenega v prijavnici, se je skupina dolžna prilagoditi časovnici organizatorja.

II. NAGRADE IN PRIZNANJA

Regijska Linhartova srečanja

12. Ker regijska raven letos zaradi posebnih razmer ne bo organizirana, ne bodo podeljena priznanja regijskega selektorja.

Državno Linhartovo srečanje

13. Strokovna žirija državnega Linhartovega srečanje lahko podeli nagrado v obliki umetniškega kipca matiček za najboljšo predstavo v celoti ter do tri matičke po izboru žirije. Finančna vrednost nagrade za Najboljšo predstavo v celoti je 800 EUR, ostale nagrade niso finančno ovrednotene.

14. Strokovna žirija lahko podeli tudi do tri diplome za posebne dosežke. Posebna priznanja lahko podeli tudi predstavam v spremljevalnem programu.

15. Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključnem večeru festivala.

III. PRIJAVA

16. Prijavo in arhivski videoposnetek predstave morajo izpolniti vse predstave, ki želijo sodelovati v izboru za državno srečanje. To velja tudi za predstave, ki so bile že prijavljene na razpis za Linhartovo srečanje 2020 ali razpis za Linhartovo srečanje 2021, ne glede na to ali so že bile ogledane s strani regijskega selektorja.

Predstave, ki so bile ogledane in so prejele oceno in ne bodo sodelovale v nadaljnjem izboru, ne morejo sodelovati v izborih za prihodnja srečanja.

Prijavo in oddajo videoposnetka opravite v prijavnici na spodnji povezavi:

e-prijava

17. Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba, zasedbe, dolžina predstave, imena sodelavcev, idr.), je skupina dolžna nemudoma sporočiti ne e-naslov: jan.pirnat@jskd.si. V primeru večjih sprememb je potrebno ponovno izpolniti prijavnico s podatki o predstavi, ki se nahaja v spodnji povezavi: https://forms.gle/xrkPb7N3xaguPyh58

18. Rok za potrditev in dopolnitev prijave je 1. julij 2021.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Jan Pirnat

Jan PIRNAT

producent za gledališko in lutkovno dejavnost

 

T: (01) 2410 528
E: jan.pirnat@jskd.si

 

 

 

 

e-prijavnica

 

 

Linhart 21

programska knjižica
(pdf, 1 MB)