GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / LUTKE 2017

Srečanje lutkovnih skupin 2019

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE

Dolenjske Toplice, 3. junij 2019

 

PRAVILA


Državno tekmovanje Srečanje lutkovnih skupin Slovenije organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Namen srečanja je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske lutkovne predstave in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne lutkovne produkcije.

 

I. Struktura festivala

1) Festival je prikaz vseh segmentov delovanja ljubiteljske lutkovne dejavnosti, zato na lahko na njem sodelujejo ljubiteljske lutkovne skupine vseh oblik in zvrsti lutkovne dejavnosti, bodisi v uradnem bodisi v spremljevalnem programu.

2) Srečanje lutkovnih skupin je organizirano na treh nivojih:

a) območna srečanja lutkovnih skupin,

b) regijska srečanja lutkovnih skupin in

c) državno Srečanje lutkovnih skupin Slovenije.

 

 II. Pogoji za sodelovanje

3) Na razpis se lahko prijavijo vse lutkovne skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji. (Ljubiteljski gledališki ali lutkovni ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko oz. lutkovno dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov.)

4) Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v razpisnem ali v preteklem letu ter ni bila uprizorjena na Srečanju lutkovnih skupin preteklega leta. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

5) Prijava predstave na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Srečanje lutkovnih skupin nična.

 

III. Sistem izbora

6) Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih srečanj lutkovnih skupin, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

7) Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih srečanjih lutkovnih skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskega srečanja lutkovnih skupin. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državno Srečanje lutkovnih skupin Slovenije. Predstave mladinskih lutkovnih skupin selektor uvrsti na državni festival Vizije – Festival mladinske kulture.

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

8) Izbor predstav temelji predvsem na naslednjih merilih:

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog ter likovnimi rešitvami predstave,

- likovna celovitost predstave; ocenjuje se uporaba ustrezne lutkovne tehnike ter izvirnost pri izdelavi samih lutk,

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

- kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije in animacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve.

9) Program regijskih in državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem, regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

10) Poleg tekmovalnega programa, ki ga izbere selektor, lahko organizator na regijsko ali državno srečanje povabi tudi skupine, ki nastopijo v spremljevalnem programu.

 

IV. Selektorji

11) Regijske selektorje na predlog regijske programske koordinacije izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD. Za vsako regijo se izbere en selektor.

12) Naloge regijskega selektorja so:

a) opraviti ogled vseh območnih srečanj oz. individualnih ogledov predstav posamezne regije,

b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

c) podati pisno oceno predstave v roku 8 dni po ogledu predstave,

d) narediti izbor predstav za regijsko srečanje,

e) določiti skupine in posameznike – prejemnike srebrnih plaket.

13) Predstave, ki jih na območnih srečanjih lutkovnih skupin izberejo regijski selektorji, se uvrstijo v programe regijskih srečanj lutkovnih skupin, ki jih strokovno spremlja državni selektor.

14) Državnega selektorja izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

15) Naloge državnega selektorja so:

a) opraviti ogled vseh regijskih srečanj,

b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

c) narediti izbor predstav za državno srečanje,

d) določiti skupine – prejemnice zlatih plaket.

16) Vsi selektorji so v zvezi s svojim delom zavezani k molčečnosti, to pomeni, da ne smejo nikogar, razen organizatorjev regijskih oz. državnega srečanja, seznaniti s seznamom izbranih predstav, kot tudi ne smejo izjaviti ali storiti ničesar takšnega, na podlagi česar bi tretja oseba lahko sklepala, katera predstava je izbrana in predlagana v program srečanja. V primeru ugotovitve kršitve prejšnjega odstavka ima JSKD pravico imenovati novega selektorja.

17) Selektorjev izbor predstav za regijsko ali državno srečanje je dokončen.

18) Selektorji ne smejo kakorkoli sodelovati pri katerikoli od predstav, ki so jih uvrstili v tekmovalni program srečanj.

 

V. Nagrade in priznanja

19) Nagrade in priznanja na Srečanju lutkovnih skupin so lahko individualne ali skupinske.

20) Individualno nagrado ali priznanje dobi posameznik za lastno izvirno umetniško delo. Njegov dosežek je rezultat njegovega lastnega dela in izraža izjemno ustvarjalnost in avtorski pristop ter ni odvisen od ostalih sodelujočih. Njegov prispevek odločilno pripomore h kvalitetni izvedbi celotnega gledališkega projekta. Individualno nagrado ali priznanje se lahko podeli za igro (moška vloga, ženska vloga), režijo, scenografijo, kostumografijo, avtorstvo teksta drugo kategorijo po izboru selektorja oz. strokovne žirije.

21) Nagrade so lahko podeljene izključno ljubiteljskim ustvarjalcem, razen v primeru, ko se nagradi mentorsko delo s skupino.

 

Regijska srečanja lutkovnih skupin

22) Regijski selektor podeli srebrne plakete skupinam ali posameznikom, ki kvalitetno presegajo območni nivo. Število plaket, ki jih selektor podeli, ni omejeno. Srebrne plakete niso finančno nagrajene.

23) Odločitev selektorja je nepreklicna. Izbor selektorja se razglasi na zaključni prireditvi regijskega srečanja lutkovnih skupin.

 

Državno srečanje lutkovnih skupin

24) Državni selektor podeli zlate plakete skupinam ali posameznikom, ki kvalitetno presegajo regijski nivo. Število plaket, ki jih selektor podeli, ni omejeno. Zlate plakete niso finančno nagrajene.

25) Odločitev selektorja je nepreklicna. Izbor selektorja se razglasi na zaključni prireditvi državnega Srečanja lutkovnih skupin.

 

Direktor JSKD
mag. Marko Repnik

 

 

 

e-prijavnica

 

vzorec prijavnice
(prijava samo preko e-prijave)