GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / LUTKE 2019

Srečanje lutkovnih skupin 2019

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE

Dolenjske Toplice, 3. junij 2019

 

RAZPIS

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje Srečanje lutkovnih skupin Slovenije. Namen srečanja je prikazati najbolj kakovostne in reprezentativne predstave lutkovnih skupin in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast ljubiteljske lutkovne produkcije.

Srečanje lutkovnih skupin Slovenije je prikaz celotnega delovanja ljubiteljske lutkovne dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo lutkovne skupine vseh starosti, oblik in zvrsti, ne glede na njihov način dela, izraznost, lutkovno tehniko ali ciljno skupino občinstva (lutkovno gledališče za odrasle, mladino ali otroke).

Srečanje lutkovnih skupin Slovenije poteka na treh ravneh:

a) območna srečanja lutkovnih skupin,

b) regijska srečanja lutkovnih skupin in

c) državno Srečanje lutkovnih skupin Slovenije oz. državni Festival Vizije – Festival mladinske kulture (za mladinske lutkovne skupine).

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo vse lutkovne skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji. (Ljubiteljski gledališki ali lutkovni ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko oz. lutkovno dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov.)

2. Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2018 ali 2019 ter ni bila uprizorjena na Linhartovem srečanju 2018, Festivalu Vizije 2018, Srečanju otroških gledaliških skupin 2018 ali na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije 2018. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

3. Prijava predstave na Srečanje lutkovnih skupin se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje, Festival Vizije ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Srečanje otroških gledaliških skupin nična.

4. Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih srečanj lutkovnih skupin, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

5. Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih srečanjih lutkovnih skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskega srečanja lutkovnih skupin. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državno Srečanje lutkovnih skupin Slovenije. Predstave mladinskih lutkovnih skupin selektor uvrsti na državni festival Vizije – Festival mladinske kulture (vsi pogoji so objavljeni v Razpisu za lutkovni del Festivala Vizije 2019, objavljenem na www.jskd.si).

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma, po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

6. Organizatorji območnih, regijskih in državnega Srečanja so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo predstave. V kolikor skupina potrebuje specifično tehnično opremo (brezžično ozvočenje, projektorji, naprave za meglo, ipd.), ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

7. Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog ter likovnimi rešitvami predstave,

- likovna celovitost predstave; ocenjuje se uporaba ustrezne lutkovne tehnike ter izvirnost pri izdelavi samih lutk,

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

- kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije in animacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve.

8. Datume območnih in regijskih srečanj prijavljenim skupinam sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje.

9. Skupine, izbrane na regijska srečanja lutkovnih skupin, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na državno Srečanje lutkovnih skupin, ki bo potekalo 3. junija 2019 v Dolenjskih Toplicah, bodo o izboru obveščene najkasneje do 15. maja 2019. Mladinske lutkovne skupine, izbrane na državni Festival Vizije, ki bo potekal od 17. do 19. maja 2019 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 26. aprila 2019.

10. Program regijskih in državnega srečanja lutkovnih skupin ter lutkovnega dela državnih Vizij sestavi organizator v sodelovanju s selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnih, regijskih in državnem srečanju oz. na državnih  Vizijah (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

11. Organizatorji območnih, regijskih in državnega Srečanja sestavijo optimalen program srečanj, kjer upoštevajo dolžine predstav in čas, potreben za pripravo. V kolikor organizator skupini ne more zagotoviti časa za pripravo, navedenega v prijavnici, se je skupina dolžna prilagoditi časovnici organizatorja.

II. Prijava

12. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijavnica

13. Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba, zasedbe, dolžina predstave, imena sodelavcev, idr.), je skupina dolžna nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

14. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do:

   15. FEBRUARJA 2019:

za regijske koordinacije Celje, Gorenjska, Koroška, Osrednja Slovenija, Pomurje, Južna in Severna Primorska, Ptuj in Maribor,

25. februar 2019 za regijsko koordinacijo Dolenjska in Bela krajina.

Seznam območnih izpostav JSKD lahko najdete na http://www.jskd.si/kulturna-mreza/index.htm, kjer so navedene tudi občine, ki spadajo v posamezno območno izpostavo.

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     

 

 

 

 

e-prijavnica

 

vzorec prijavnice
(prijava samo preko e-prijave)