GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / OTROŠKO GLEDALIŠČE 2019

srečanje otroških gledaliških skupin

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2019

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, 4. in 5. junij 2019

PRAVILA

SREČANJA OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2019

Državno tekmovanje Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Namen srečanja je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne otroške gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.

 

I. Struktura festivala

1) Festival je prikaz vseh segmentov delovanja otroške gledališke dejavnosti, zato na lahko na njem sodelujejo otroške gledališke skupine vseh oblik in zvrsti otroške gledališke dejavnosti, bodisi v uradnem bodisi v spremljevalnem programu.

2) Srečanje otroških gledaliških skupin je organizirano na treh nivojih:

a) območna srečanja otroških gledaliških skupin,

b) regijska srečanja otroških gledaliških skupin in

c) državno Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije.

 

 II. Pogoji za sodelovanje

3) Na razpis se lahko prijavijo vse otroške gledališke in recitatorske skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 16 let. Morebitne izjeme so mogoče po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD. 

4) Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v razpisnem ali v preteklem letu ter ni bila uprizorjena na Srečanju otroških gledaliških skupin preteklega leta. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

5) Prijava predstave na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje, Festival Vizije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Srečanje otroških gledaliških skupin nična.

 

III. Sistem izbora

6) Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih srečanj otroških gledaliških skupin, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

7) Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnem srečanju otroških gledaliških skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskega srečanja roških gledaliških skupin. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državno Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije.

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

8) Izbor predstav temelji predvsem na naslednjih merilih:

- delo z igralci predstave – otroki; ocenjuje se kvaliteta mentorskega dela v gledališču z otroki,

- angažiranost igralcev; ocenjuje se ustvarjalni delež in sodelovanje otrok pri sami gradnji predstave,

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta in jasnost režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi.

- interpretacija poezije (pri recitatorskih skupinah); ocenjuje se razumevanje, kvaliteta analize, jasnost misli ter interpretacija, hkrati pa tudi jasnost in čvrstost govornega nastopa ter scenska nadgradnja (ugledališčenje poezije).

9) Program regijskih in državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem, regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

10) Poleg tekmovalnega programa, ki ga izbere selektor, lahko organizator na regijsko ali državno srečanje povabi tudi skupine, ki nastopijo v spremljevalnem programu.

 

IV. Selektorji

14) Regijske selektorje na predlog regijske programske koordinacije izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD. Za vsako regijo se izbere en selektor.

15) Naloge regijskega selektorja so:

a) opraviti ogled vseh območnih srečanj oz. individualnih ogledov predstav posamezne regije,

b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

c) podati pisno oceno predstave v roku 8 dni po ogledu predstave,

d) narediti izbor predstav za regijsko srečanje,

e) določiti skupine in posameznike – prejemnike srebrnih plaket.

13) Predstave, ki jih na območnih srečanjih otroških gledaliških skupin izberejo regijski selektorji, se uvrstijo v programe regijskih srečanj otroških gledaliških skupin, ki jih strokovno spremlja državni selektor.

14) Državnega selektorja izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

15) Naloge državnega selektorja so:

a) opraviti ogled vseh regijskih srečanj,

b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

c) narediti izbor predstav za državno srečanje,

d) določiti skupine in posameznike – prejemnike zlatih plaket.

16) Vsi selektorji so v zvezi s svojim delom zavezani k molčečnosti, to pomeni, da ne smejo nikogar, razen organizatorjev regijskih oz. državnega srečanja, seznaniti s seznamom izbranih predstav, kot tudi ne smejo izjaviti ali storiti ničesar takšnega, na podlagi česar bi tretja oseba lahko sklepala, katera predstava je izbrana in predlagana v program srečanja. V primeru ugotovitve kršitve prejšnjega odstavka ima JSKD pravico imenovati novega selektorja.

17) Selektorjev izbor predstav za regijsko ali državno srečanje je dokončen.

18) Selektorji ne smejo kakorkoli sodelovati pri katerikoli od predstav, ki so jih uvrstili v tekmovalni program srečanj.

 

V. Nagrade in priznanja

19) Nagrade in priznanja na Srečanju otroških gledaliških skupin so lahko individualne ali skupinske.

20) Individualno nagrado ali priznanje dobi posameznik za lastno izvirno umetniško delo. Njegov dosežek je rezultat njegovega lastnega dela in izraža izjemno ustvarjalnost in avtorski pristop ter ni odvisen od ostalih sodelujočih. Njegov prispevek odločilno pripomore h kvalitetni izvedbi celotnega gledališkega projekta. Individualno nagrado ali priznanje se lahko podeli za igro (moška vloga, ženska vloga), režijo, scenografijo, kostumografijo, avtorstvo teksta drugo kategorijo po izboru selektorja oz. strokovne žirije.

21) Nagrade so lahko podeljene izključno otrokom, razen v primeru, ko se nagradi mentorsko delo s skupino.

 

Regijska srečanja otroških gledaliških skupin

22) Regijski selektor podeli srebrne plakete skupinam ali posameznikom, ki kvalitetno presegajo območni nivo. Število plaket, ki jih selektor podeli, ni omejeno. Srebrne plakete niso finančno nagrajene.

23) Odločitev selektorja je nepreklicna. Izbor selektorja se razglasi na zaključni prireditvi regijskega srečanja otroških gledaliških skupin.

 

Državno srečanje otroških gledaliških skupin

24) Državni selektor podeli zlate plakete skupinam ali posameznikom, ki kvalitetno presegajo regijski nivo. Število plaket, ki jih selektor podeli, ni omejeno. Zlate plakete niso finančno nagrajene.

25) Odločitev selektorja je nepreklicna. Izbor selektorja se razglasi na zaključni prireditvi državnega srečanja otroških gledaliških skupin.

 

Direktor JSKD
mag. Marko Repnik

 

 

 

 

 

e-prijavnica

vzorec prijavnice
(prijava samo preko e-prijave)