GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / OTROŠKO GLEDALIŠČE 2017

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2019

4. in 5. junij 2019
Novo mesto

RAZPIS

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije. Namen srečanja je prikazati najbolj kakovostne in reprezentativne predstave otroških gledaliških skupin in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.

Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije je prikaz celotnega delovanja otroške gledališke dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo otroške gledališke skupine vseh starosti, oblik in zvrsti, ne glede na njihov način dela ali izraznost.

Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije poteka na treh ravneh:

a) območna srečanja otroških gledaliških skupin,

b) regijska srečanja otroških gledaliških skupin in

c9 državno Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije.

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo vse otroške gledališke in recitatorske skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 16 let. Morebitne izjeme so mogoče po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD. 

2. Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2018 ali 2019 ter ni bila uprizorjena na Linhartovem srečanju 2018, Festivalu Vizije 2018, Srečanju otroških gledaliških skupin 2018 ali na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije 2018. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

3. Prijava predstave na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje, Festival Vizije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Srečanje otroških gledaliških skupin nična.

4. Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih srečanj otroških gledaliških skupin, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

5. Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih srečanjih otroških gledaliških skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskega srečanja otroških gledaliških skupin. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državno Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije.

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma, po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

6. Organizatorji območnih, regijskih in državnega Srečanja so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo predstave. V kolikor skupina potrebuje specifično tehnično opremo (brezžično ozvočenje, projektorji, naprave za meglo, ipd.), ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

7. Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

- delo z igralci predstave – otroki; ocenjuje se kvaliteta mentorskega dela v gledališču z otroki,

- angažiranost igralcev; ocenjuje se ustvarjalni delež in sodelovanje otrok pri sami gradnji predstave,

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta in jasnost režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi.

- interpretacija poezije (pri recitatorskih skupinah); ocenjuje se razumevanje, kvaliteta analize, jasnost misli ter interpretacija, hkrati pa tudi jasnost in čvrstost govornega nastopa ter scenska nadgradnja (ugledališčenje poezije).

8. Priporočena dolžina predstav (glede na starost izvajalcev) je :

- vrtec in prva triada OŠ: 10 – 20 min,

- druga triada OŠ: 15 – 30 min,

- tretja triada OŠ: 20 – 40 min.

9. Datume območnih in regijskih srečanj prijavljenim skupinam sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje.

10. Skupine, izbrane na regijska srečanja otroških gledaliških skupin, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na državno Srečanje otroških gledaliških skupin, ki bo potekalo4. in 5. junija 2019 v Novem mestu, bodo o izboru obveščene najkasneje do 15. maja 2019.

11. Program regijskih in državnega srečanja otroških gledaliških skupin sestavi organizator v sodelovanju s selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnih, regijskih in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

12. Organizatorji območnih, regijskih in državnega Srečanja sestavijo optimalen program srečanj, kjer upoštevajo dolžine predstav in čas, potreben za pripravo. V kolikor organizator skupini ne more zagotoviti časa za pripravo, navedenega v prijavnici, se je skupina dolžna prilagoditi časovnici organizatorja.

II. Prijava

13. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijavnica

14. Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba, zasedbe, dolžina predstave, imena sodelavcev, idr.), je skupina dolžna nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

15. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do:

   15. FEBRUARJA 2019!

 

Seznam območnih izpostav JSKD lahko najdete na http://www.jskd.si/kulturna-mreza/index.htm, kjer so navedene tudi občine, ki spadajo v posamezno območno izpostavo.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     

 

 

 

 

e-prijavnica

vzorec prijavnice
(prijava samo preko e-prijave)