GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE 2018

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2018

 

Razpis Žive besede – predstave recitatorskih skupin

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

Recitatorski del festivala je prikaz celotnega delovanja mladinske ljubiteljske recitatorske dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo recitatorske skupine vseh oblik in zvrsti, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

Recitatorski del Festivala Vizije je organiziran treh ravneh:

a) območna raven,

b) regijska raven in

c) državni Festival Vizije – Festival mladinske kulture.

 

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske recitatorske skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji. (Ljubiteljski gledališki ali lutkovni ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko oz. lutkovno dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov.)

Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 26 let.

2. Tema predstave ni določena. Skupine lahko prijavijo vse predstave, ne glede na njihov način dela, izraznost ali ciljno skupino občinstva (predstave ugledališčene poezije za odrasle, mladino ali otroke).

3. Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2017 ali 2018 ter ni bila uprizorjena na Festivalu Vizije 2017. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

4. Prijava predstave na Festival Vizije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije. V primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Vizije nična.

5. Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih Vizijah svojega območja. V primeru, da ni organiziranega območnega srečanja, selektor prijavljene predstave ogleda na individualnih ogledih. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskih Vizij. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državne Vizije – Festival mladinske kulture.

6. Individualni ogledi predstav na regijski ravni so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

7. Organizatorji območnih, regijskih in državnega festivala so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo predstave. V kolikor skupina potrebuje specifično tehnično opremo (brezžično ozvočenje, projektorji, naprave za meglo, ipd.), ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

8. Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo pesmi ter likovnimi rešitvami predstave,

- interpretacija poezije; ocenjuje se razumevanje, kvaliteta analize, jasnost misli ter interpretacija, hkrati pa tudi jasnost in čvrstost govornega nastopa ter scenska nadgradnja (ugledališčenje poezije),

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave, izbora pesmi (tekstov) ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi.

9. Datume območnih in regijskih srečanj prijavljenim skupinam sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje. Individualne oglede na območni ravni (v kolikor ni organiziranega območnega srečanja) skupina dogovori in uskladi z območno izpostavo JSKD, na katere območju skupina deluje.

10. Skupine, izbrane na regijske Vizije, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na državni Festival, ki bo potekal od 18. do 20. maja 2018 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 26. aprila 2018.

11. Program regijskih in državnih Vizij sestavi organizator v sodelovanju s selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnih, regijskih in državnih  Vizijah (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

12. Organizatorji območnih, regijskih in državnega festivala sestavijo optimalen program srečanj, kjer upoštevajo dolžine predstav in čas, potreben za pripravo. V kolikor organizator skupini ne more zagotoviti časa za pripravo, navedenega v prijavnici, se je skupina dolžna prilagoditi časovnici organizatorja.

II. Nagrade

13. Strokovna žirija Festivala Vizije lahko na državnih Vizijah predstavam ugledališčene poezije podeli nagrade - vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah: vizionar za najboljši recitatorski nastop indo enega vizionarja kot posebno priznanje žirije.

 

III. Prijava

14. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

 

e-prijavnica

 

15. Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba, zasedbe, dolžina predstave, imena sodelavcev, idr.), je skupina dolžna nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

16. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do:

31. januar 2018 za regijske koordinacije Celje, Dolenjska, Bela krajina in Posavje, Gorenjska, Osrednja Slovenija, Pomurje, Južna in Severna Primorska,

10. februar 2018 za regijsko koordinacijo Koroška,

15. februar 2018 za regijske koordinacije Pomurje, Maribor in Ptuj.

Seznam območnih izpostav JSKD lahko najdete na http://www.jskd.si/kulturna-mreza/index.htm, kjer so navedene tudi občine, ki spadajo v posamezno območno izpostavo.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     

 

 

 

 

 

 

 

knjižica

programska knjižica (2 MB, pdf)