LIKOVNA DEJAVNOST /LIKOVNI TEČAJI IN DELAVNICE

 

Naziv tečaja:

 

 

VEŠČINA RISANJA
(celoletni nadaljevalni tečaj risanja za odrasle)

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, Likovna delavnica JSKD, Beethovnova 5

Termin:

 

enkrat tedensko, četrtek, 18.00–19.30, začetek 12. oktobra 2023, od oktobra 2023 do maja 2024 (26 srečanj - 52 ur)

Število udeležencev:

 

8-10

Mentor:

 

akademski slikar Tone Rački

Cena:

 

210,00 EUR

Rok prijave:
 

25. september 2023

veščina risanja

 

Na nadaljevalnem tečaju udeleženci, ki so predhodno že opravili tečaj Uvod v veščino risanja, izpopolnjujejo in poglabljajo veščino risanja predmetov ali si izberejo katerega od programov za razvijanje posebnih veščin. Tečaje vodi izkušeni mentor risanja Tone Rački, avtor priljubljenih priročnikov za učenje risanja..

 

VSEBINA

Izobraževanje obsega zahtevnejše vaje v risanju in je namenjen tečajnikom, ki so predhodno obiskovali Uvod v veščino risanja. V nadaljevalnem tečaju udeleženci poglabljajo in razvijajo posebne veščine po lastnem izboru, kot so:

- risanje predmetov na zahtevnejši ravni

- risanje prostora s pomočjo linearne perspektive

- prikazovanje volumna s pomočjo senčenja

- risanje človeške ali živalske figure

- risanje rastlin in cvetja

- risanje krajine

Delavnice potekajo v obliki tedenskih srečanj v likovni delavnici na Beethovnovi ulici v Ljubljani.

  1. O MENTORJU

 

Tone Rački

Akademski slikar Tone Rački je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost  v Ljubljani leta 1973. Študiral je tudi na Pedagoški akademiji pri prof. Zoranu Didku, kjer se je začel zanimati za metode umetnostne vzgoje, kar je opredelilo njegovo nadaljnje delo. Ukvarja se s pedagoškim delom na področju vizualnih medijev: filma, videa, animiranega filma, stripa in likovne umetnosti. Zanimajo ga predvsem metode podajanja likovnih veščin. Razvija in uvaja sisteme praktičnih vaj za osvajanje znanj na posameznih likovnih področjih. Izsledke svojega pedagoškega dela objavlja v številnih člankih in samostojnih publikacijah. Pri JSKD so izšle naslednje knjige: Veščina likovne kompozicije, Veščina risanja 1 – Predmeti in prostor, Veščina risanja 2 – Človeška figura, Veščina risanja 3 – Majhne skrivnosti velikih mojstrov ter Veščina slikanja – Barve.

POTEK, TRAJANJE in KRAJ SEMINARJA

Tečaj poteka enkrat tedensko, ob četrtkih od 18.00 do 19.30 v likovni delavnici JSKD na Beethovnovi 5 v Ljubljani. Obseg tečaja je 52 ur oziroma 26 srečanj s pričetkom 12. oktobra, predviden zaključek tečaja je 9. maja 2024. Med prazniki in šolskimi počitnicami se tečaj ne izvaja oziroma se izvaja po dogovoru, morebitna odpadla srečanja se nadomesti v maju.

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Prijava je možna prek spletne prijavnice:

PRIJAVNICA

Prijave sprejemamo do 25. septembra 2023 oziroma do zapolnitve mest.

Prijavljenim bomo po izteku prijavnega roka poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami ter predračun in položnico za plačilo kotizacije.

Število udeležencev je omejeno. Če bo prijav premalo, bomo delavnico odpovedali. Če bo prijav več, kot je prostih mest, bomo upoštevali vrstni red prijav oziroma motivacijski opis. Če se boste prijavili, pa kasneje ugotovili, da se delavnice ne morete udeležiti, odpovejte takoj. Že plačano kotizacijo vrnemo samo v primeru bolezni, če predložite zdravniško potrdilo.

KOTIZACIJA

Kotizacija za celoletni tečaj znaša 210 € (plačilo je v 2 obrokih) ter vključuje brezplačen materiale za risanje in praktično darilo. Predračun pošljemo po e-pošti na naslov, ki ga navedete v prijavnici, po potrditvi izvedbe tečaja. Kotizacijo oziroma obrok kotizacije je potrebno poravnati v celoti do roka, navedenega na predračunu.

KAJ POTREBUJETE ZA UDELEŽBO?

Materiale za risanje priskrbi organizator.

POTRDILO O UDELEŽBI

Udeleženci bodo na koncu izobraževanja prejeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju v obsegu 52 ur. Izobraževanje se vrednoti v skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Dijakom izdamo potrdilo o opravljeni dejavnosti (obvezne izbirne vsebine).

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

Udeleženci delavnic v času trajanja delavnice za svojo varnost odgovarjajo sami. Priporočamo, da imate urejeno nezgodno zavarovanje.

DODATNE INFORMACIJE

Monika Ivančič Fajfar

producentka za likovno dejavnost

 

T: (01) 2410 515
e-pošta: monika.ivancic-fajfar@jskd.si