IZOBRAŽEVANJA, DELAVNICE, SEMINARJI

 

IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2021/2022

 

 

 

 

 

 

KRALJESTVO ŽIVALI: IZDELAVA MARIONETE

Ljubljana, septembra in oktobra 2021

V seminarju, ki je namenjen lutkovnim ustvarjalcem in likovnim ustvarjalcem, ki jih zanima lutkovna tehnologija, se bomo seznanili z marionetami iz žice in papirne mase.

več >>

   

 

Rok prijave: 26. september 2021

TEČAJ LIKOVNE KOMPOZICIJE

vikend seminar (petek popoldne, sobota in nedelja) / 20 ur)

Ljubljana, 8.-10. oktober 2021

Tečaj udeležence postopoma uvede v svet likovnih razmerij in ritmov ter jih usmerja v razvijanje čuta za likovno komponiranje. Seznanijo se z osnovnimi kompozicijskimi načeli in vrstami kompozicij.

več >>

 

   

 

risanje predmetov

Rok prijave: 26. september 2021

RISANJE PREDMETOV

(celoletni tečaj risanja – spletno izobraževanje)

splet, od 11. oktobra 2021 do maja 2022

Začetni tečaj risanja predmetov je namenjen vsem, ki bi želeli spoznati osnove študijskega risanja predmetov, kot tudi tistim, ki bi želeli obnoviti in poglobiti že osvojena znanja.

več >>

 

   

 

risanje predmetov

Rok prijave: 26. september 2021

IZRAZNA RISBA IN TEHNIKA KOLAŽA

(celoletni ustvarjalni tečaj – spletno izobraževanje)

splet, od 12. oktobra 2021 do maja 2022

Likovni tečaj je namenjen vsem, ki bi želijo spoznati tehniko kolaža in asemblaža od začetnih korakov teoretičnih osnov do praktične uporabe, kot tudi tistim, ki že imajo risarsko znanje in ustvarjalne izkušnje ustvarjanja, pa bi želeli poglobiti in razširiti ustvarjalno prakso.

več >>

 

   

 

Rok prijave: 26. september 2021

UVOD V VEŠČINO RISANJA

(celoletni tečaj risanja za začetnike)

Ljubljana, od 13. oktobra 2021 do maja 2022

Osvajanje veščine risanja temelji na opazovanju zgradbe predmeta in njegove oblike ter na prikazovanju trirazsežnih predmetov na risalni površini. Namen izobraževanja je seznaniti se s principi realističnega risanja predmetov.

več >>

 

   

Rok prijave: 26. september 2021

VEŠČINA RISANJA

(celoletni tečaj risanja za nadaljevalce)

Ljubljana, od 14. oktobra 2021 do maja 2022

Namen izobraževanja je nadaljevanje in poglabljanje veščine risanja predmetov, lahko pa si udeleženec izbere katerega od programov za razvijanje posebnih veščin.

več >>

 

ZAKLJUČENA IZOBRAŽEVANJA

SEZONA 2020/2021

 

 
Videz tipnega

 

VIDEZ TIPNEGA – SPLETNO LIKOVNO PREDAVANJE

splet, 29. junij 2021

Predavanje bo osvetlilo razmerje med vidnim in tipnim v likovni umetnosti. Obenem se bomo spoznali s pojmi, ki predstavljajo osnovo za tipne učinke likovnega dela: to so tekstura, faktura, šrafura in raster.

 

več >>

 
Zoom jesen 2020

 

LIKOVNA DELAVNICA SINJI VRH: USTVARJALNO RISANJE

Sinji vrh nad Ajdovščino, od 12. do 18. junija 2021

Pri ustvarjalnem risanju obravnavamo risbo kot likovno delo. Na tečaju bomo spoznavali načine, kako narediti risbo učinkovito in izrazno bogato. Intenzivna delavnica bo potekala pod vodstvom izkušenega mentorja.

 

več >>

Zoom jesen 2020

 

JSKD likovna izobraževanja na daljavo: MAJ 2021

splet, maja 2021

1. (Ne)znana slovenska likovna umetnost predstavi in interpretira najbolj zanimive in nekatere vrhunske spomenike slovenske umetnostne dediščine.

2. Izrazna moč linije ponudi širok spekter teoretičnega in praktičnega znanja o uporabi linije v likovni umetnosti.

 

več >>

Kiparska delavnica les

 

 

KIPARSKA DELAVNICA LES

Šoštanj – Gaberke, od 28. do 30. maja 2021

Tridnevna delavnica je namenjena spoznavanju kiparskih načinov pri obdelovanju in interpretaciji lesa. Temelji na povezovanju tradicionalnih znanj in obdelave materiala z najsodobnejšimi tehnologijami in umetniškimi praksami. Predznanje ni pomembno.

 

več >>

veščina risanja

 

Likovni tečaj USTVARJALNO RISANJE

na daljavo po e-pošti, od 1. aprila do 15. junija 2021

Z učenjem veščine risanja so se na naših tečajih pod vodstvom mentorja Toneta Račkija seznanile že mnoge generacije risarjev in risark. Sedaj pa želimo v sodelovanju z mentorjem in udeleženci premierno izvesti nov program tečaja – ustvarjalno risanje.

več >>

Zoom jesen 2020

 

JSKD likovna izobraževanja na daljavo: FEBRUAR in MAREC 2021

splet, od 17. februarja do 29. marca 2021

Teoretična predavanja in praktične likovne delavnice preko videokonferenčnega sistema ZOOM februarja in marca 2021.

 

več >>

Zoom jesen 2020

 

JSKD likovna izobraževanja na daljavo

splet, 26. 11. do 9. 12. 2020

Teoretična predavanja in praktične likovne delavnice preko videokonferenčnega sistema ZOOM novembra in decembra 2020.

 

več >>

   
NIP Umetnost

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

5. SPOROČILNOST (GIBLJIVE) SLIKE - filmska in likovna dejavnost

Ljubljana, 6. in 7. november 2020;

Rok prijave: 30. oktober 2020

več >>

   

 

Rok prijave: 27. september 2020

UVOD V VEŠČINO RISANJA

Ljubljana, od 12. oktobra 2020 do maja 2021

Osvajanje veščine risanja temelji na opazovanju zgradbe predmeta in njegove oblike ter na prikazovanju trirazsežnih predmetov na risalni površini. Namen izobraževanja je seznaniti se s principi realističnega risanja predmetov.

več >>

 

   

Rok prijave: 27. september 2020

NADALJEVALNI TEČAJ: VEŠČINA RISANJA

Ljubljana, od 15. oktobra 2020 do maja 2021

Namen izobraževanja je nadaljevanje in poglabljanje veščine risanja predmetov, lahko pa si udeleženec izbere katerega od programov za razvijanje posebnih veščin.

več >>

   

 

NADALJEVALNI TEČAJ: EKSPERIMENTALNA RISBA

Ljubljana, od 13. oktobra 2020 do maja 2021

Tečaj je primeren za tečajnike, ki so se že spoznali z temeljnimi veščinami risanja predmetov in želijo na teh osnovah eksperimentirati z ekspresivno rabo risbe.

več >>

   

vitraž

Tečaj oblikovanja: VITRAŽ ZA ZAČETNIKE

Ljubljana, 12.–13. 9. 2020

Za izdelavo vitraža je potrebno dobro poznavanje tehnologije, zato je v programu tečaja poudarek na praktičnem delu. Udeleženci morajo najprej spoznati in razumeti lastnosti stekla in jih pri načrtovanju izdelka tudi upoštevati.

več >>

 

   

Rok prijave: 6. september 2020

LIKOVNA DELAVNICA SINJI VRH: STILIZIRANA RISBA

Sinji vrh nad Ajdovščino, 20.–26. 9. 2020

S stilizirano risbo motiv preoblikujemo v znak, ornament ali simbol, lahko pa je motiv stiliziran tudi z namenom ekspresivnega učinka. Intenziven tečaj risanja bo namenjen spoznavanju stilizirane risbe ter vajam v poenostavljanju oblik, oblikovanju ornamentov in ekspresivnih figur.

več >>

   
NIP Umetnost

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

1. ODTISI GIBA – plesna in likovna dejavnost

Ljubljana, 2. in 3. oktober 2020;

Rok prijave: 20. september 2020.

več >>

   

Rok prijave: 27. september 2020

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO: INDUSTRIJSKA KRAJINA

Šmartno ob Paki, 8.–11. 10. 2020

Namen intenzivne štiridnevne delavnice je poglobljeno raziskovanje in preizkušanje sodobnih likovnih praks v okviru določene teme. Program obsega raziskovanje industrije kot specifične arhitekture, njeno prostorsko strukturo, pomen, vloge in vplive na okolje in na človeka.

več >>

   

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

3. LITERATURA V STRIPU – literarna in likovna dejavnost

Maribor, 18. in 19. september 2020;

ODPADLO

 

več >>

   

KIPARSKA DELAVNICA LES

Šoštanj– Gaberke, od 29. do 31. maja 2020

Tridnevna delavnica je namenjena spoznavanju kiparskih načinov pri obdelovanju in interpretaciji lesa. Temelji na povezovanju tradicionalnih znanj in obdelave materiala z najsodobnejšimi tehnologijami in umetniškimi praksami. Predznanje ni pomembno.

več >>

 

   

 

 

 

IZBRANE TEME IZ UMETNOSTNE ZGODOVINE
Soodvisnost med umetniškim delom in družbenim okoljem

splet, 27.-28. maj 2020

Spletni predavanji imata naslednje teme: Individualnost portreta, Ideja narave, Vsebina abstraktnega slikarstva, Umetnost kot akcija.

več >>

 

 

   

 

Kiparska delavnica: TRANSFORMACIJE OBLIK

Ljubljana, 7. in 8. marec 2020

Kiparska delavnica bo namenjena raziskovanju izraznosti tridimenzionalne  forme ter eksperimentiranju z različnimi, izvorno (ne)kiparskimi materiali.

več >>

 

 

   

 

Rok prijave:19. januar 2020

TEČAJ LIKOVNE KOMPOZICIJE

Ljubljana, 31. januar–2. februar 2020

Tečaj udeležence postopoma uvede v svet likovnih razmerij in ritmov ter jih usmerja v razvijanje čuta za likovno komponiranje. Seznanijo se z osnovnimi kompozicijskimi načeli in vrstami kompozicij.

več >>

 

 

   

 

Rok prijave: 12. januar 2020

Tečaj oblikovanja: MOZAIK

Ljubljana, 25. in 26. januar 2020

Udeleženci se spoznajo s kratko zgodovino mozaika, različnimi tehnikami ter s praktično izdelavo mozaika v rimski tehniki.

več >>

 

 

   

 

Rok prijave:5. januar 2020

BARVNI KLJUČI – (KREATIVNA UPORABA BARVE)

Ljubljana, 10.-12. januar 2020

Barvni ključ ustvari barvno harmonijo slike tako, da njene barve postavi na skupni imenovalec. Tečaj obsega vaje za spoznavanje izrazne moči posameznih barv.

več >>

 

 

   

 

Rok prijave: 24. november 2019

MALA PLASTIKA: PROPORCI

Ljubljana, 7. in 8. december 2019

Na kiparski delavnici se bodo udeleženci spoznali z modeliranjem človeške figure v realističnem in svobodnem proporcu.

več >>

 

 

   

 

 

SIMBOLIKA ČRTE IN BARVE

Ljubljana, 23.-24. 11. 2019

Delavnica obsega teoretično predstavitev teme ob primerih iz sveta likovne umetnosti in praktične vaje. Udeleženci bodo raziskovali simbolne vrednosti likovnih prvin črte (risbe) in barve ter njuno uporabo pri ustvarjanju likovnih kompozicij.

več >>

 

   

 

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

8. in 9. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 30. oktober 2019

2. ODER JE VAŠ– gledališka in folklorna dejavnost

15. in 16. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 8. november 2019

3. OD ZGODBE DO KNJIGE – literarna in likovna dejavnost

22. in 23. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 8. november 2019

več >>

   

 

 

RISANJE KROKIJEV: BARVITI MOMENTI PLESALCEV

Ljubljana, 14.-16. 11. 2019

Delavnica poteka v sklopu Festivala plesne ustvarjalnosti Živa 2019 z namenom, da poveže ples in likovno umetnost. Vsebina delavnice je razdeljena na teorijo in praktični del, ko bomo gledali in sočasno risali oziroma slikali plesalce na odru ter tako poskušali ujeti barvite momente gibanja.

več >>

 

   

 

DEKORACIJA V SODOBNI KERAMIKI

Predavanje
11. 10. 2019, 16.00-18.00, Mala dvorana JSKD Skladovnica , Beethovnova ulica 5, Ljubljana

Strokovna delavnica – v organizaciji Juha studio keramike
12.-15. 10. 2019, Juha studio keramike, Resljeva 10, Ljubljana

Velimir Vukićević , mednarodno priznani umetnik ter dolgoletni profesor na Fakulteti uporabnih umetnosti v Beogradu, bo oktobra 2019 gostoval v Ljubljani. V sodelovanju z Juha studiem keramike organiziramo javno predavanje in dvodnevno strokovno delavnico.

več >>

 

 

   

 

Rok prijave: 20. oktober 2019

SPOZNAVANJE IN MEŠANJE SLIKARSKIH BARV

Ljubljana, 8.-10. 11. 2019

Tečaj obsega vaje v spoznavanju značilnosti slikarskih barv, barvnih odtenkov in vaje v mešanju barvnih pigmentov. Predznanje ni potrebno.

več >>

 

   

 

Rok prijave: 22. september 2019

PORTRET

Ljubljana, 12. in 13. 10. 2019

Spoznavanje likovne zgradbe in značilnosti obraza ter risanje ali slikanje portreta.

več >>

 

 

   

 

Rok prijave: 22. september 2019

UVOD V VEŠČINO RISANJA

Ljubljana, 14. 10. 2019 – 25. 5. 2020

Osvajanje veščine risanja temelji na opazovanju zgradbe predmeta in njegove oblike ter na prikazovanju trirazsežnih predmetov na risalni površini. Namen izobraževanja je seznaniti se s principi realističnega risanja predmetov.

več >>

 

   

Rok prijave: 22. september 2019

NADALJEVALNI TEČAJI RISANJA (2 termina)

Ljubljana, 15. 10. 2019 – 26. 5. 2020
in
Ljubljana, 17. 10. 2019 – 28. 5. 2020

Namen izobraževanja je nadaljevanje in poglabljanje veščine risanja predmetov, lahko pa si udeleženec izbere katerega od programov za razvijanje posebnih veščin.

več >>

   
   

 

ZAKLJUČENA IZOBRAŽEVANJA

SEZONA 2018/2019

 

   

 

KIPARSKA DELAVNICA KAMEN

Lesno Brdo, 26.–30. 8. 2019

 

Delo poteka v kamnolomu. Izhodišče za klesanje so majhne oblike iz narave.

Predznanje ni potrebno.

več >>

 

   

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO: GEOFORMA

Šmartno ob Paki, 9.–18. 8. 2019

Raziskovanje in preizkušanje sodobnih likovnih praks. V okviru dogovorjene teme in
oblikovnih izhodišč vsak udeleženec išče svoj individualni izraz. Zaključi se z razstavo.

več >>

   

LIKOVNA DELAVNICA SINJI VRH: KRAJINA

Sinji vrh nad Ajdovščino, 21.–27. 7. 2019

V sedemdnevni delavnici omogočimo likovnim ustvarjalcem poglobljeno in koncentrirano
ukvarjanje z določeno risarsko ali slikarsko temo.

več >>

   

PORTRET

Ljubljana, 1. in 8. 6. 2019

Spoznavanje likovne zgradbe in značilnosti obraza ter risanje ali slikanje portreta.

več >>

 

   

KIPARSKA DELAVNICA LES

Šoštanj, 24.–26. 5. 2019

Tridnevna delavnica temelji na različnih interpretacijah obdelovanja lesa.
Osnovni namen je povezovanje tradicionalnih znanj in načinov obdelave materiala z najsodobnejšimi tehnologijami in umetniškimi praksami. Predznanje ni pomembno.

več >>

 

   

MODELIRANJE DINAMIČNE FIGURE

Ljubljana, 6.–7. 4. 2019

Cilj delavnice bo oblikovanje dinamične figure v glini, iskanje skladnih gibov in poz ter spoznavanje  proporcev s poudarkom na posameznih delih človeškega telesa. Primerno je za tiste, ki so se že udeležili tečaja mala plastika ter za začetnike.

več >>

   

SIMBOLIKA ČRTE IN BARVE

Ljubljana, 23.–24. 3. 2019

Delavnica obsega teoretično predstavitev teme ob primerih iz sveta likovne umetnosti in praktične vaje. Udeleženci bodo raziskovali simbolne vrednosti likovnih prvin črte (risbe) in barve ter njuno uporabo pri ustvarjanju likovnih kompozicij.

več >>

   

TEČAJ LIKOVNE KOMPOZICIJE

Ljubljana, 2.–16. 3. 2019

Tečaj temelji na vajah, ki udeležence postopoma uvedejo v svet likovnih razmerij in ritmov ter jih usmerja v razvijanje čuta za likovno komponiranje. Seznanijo se z osnovnimi kompozicijskimi načeli in likovnimi elementi.

več >>

 

   

KREATIVNA UPORABA BARVE  – BARVNA EKSPRESIJA

Ljubljana, 2.–16. 2. 2019

Tečaj obsega praktične vaje v raziskovanju ekspresivnih vrednosti barv in  ustvarjanju ekspresivnih barvnih kompozicij.

več >>

 

 

   

vitraž

TEČAJ OBLIKOVANJA - VITRAŽ

Ljubljana, 18.–20. 1. 2019

Začetniki bodo oblikovali enostavnejši izdelek v tiffany tehniki,  tisti, ki so že obiskovali osnovni program, pa bodo spoznali zakonitosti in posebnosti izdelave bolj zahtevnega izdelka.

več >>

 

   

mala plastika

 

Kiparska delavnica MALA PLASTIKA

Ljubljana, 8.–9. 12. 2018

Namen izobraževanja je spoznavanje proporcev in oblikovanje manjše figure in glave v glini.

več >>

 

 

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

9. in 10. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 26. oktober 2018

2. USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

16. in 17. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 5. november 2018

3. BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

23. in 24. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 14. november 2018

4. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

30. november in 1. december 2018, Ljubljana
rok prijave: 21. november 2018

več >>

   

 

KREATIVNA UPORABA BARVE

Ljubljana, tri zaporedne sobote, začetek 10. novembra 2018

Tečaj obsega vaje za spoznavanje značilnosti barv, barvnih harmonij in vaje v mešanju barvnih pigmentov.  

več >>

 

   

 

 

TEČAJ OBLIKOVANJA POLSTENJE

Ljubljana, 20.–21. 10. 2018

Udeleženec osvoji tehniko mokrega polstenja, pridobi znanje, kako predvideti  tridimenzionalno obliko in njeno končno velikost, kako polstiti po modelu ali telesu, kako izkoristiti kiparske karakteristike polsti. Ob oblikovanju dveh uporabnih izdelkov dobi še veliko praktičnih nasvetov.

več >>

   

 

NADALJEVALNI TEČAJI RISANJA (2 termina)

Ljubljana, 9. 10. 2018–28. 5. 2019
in
Ljubljana, 11. 10. 2018–30. 5. 2019

Tečajnik, ki je usvojil uvod v veščino risanja, lahko nadaljuje in poglablja veščino risanja predmetov, lahko pa si izbere katerega od programov za razvijanje posebnih veščin: risanje prostora s pomočjo linearne perspektive, prikazovanje volumna s pomočjo senčenja, risanje človeške ali živalske figure, risanje rastlin in cvetja, risanje krajine.

več >>

   

 

UVOD V VEŠČINO RISANJA

Ljubljana, 8. 10. 2018–27. 5. 2019

Namen izobraževanja je seznaniti se s principi realističnega risanja predmetov. Program je primeren kot priprava za preizkuse znanja risanja, pa tudi kot osnova za risanje z računalnikom v 3D načinu.

več >>

   
   

 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE