LIKOVNA DEJAVNOST /LIKOVNI TEČAJI IN DELAVNICE

 

Naziv tečaja:

 

 

NA PRAVEM MESTU – kompozicija za fotografe - dodatni termin

Kraj izvedbe:

 

Spletno izobraževanje

Termin:

 

12. 10. in 26. 10. 2022 ( 18.00-20.00) / ZOOM
Predavanje, delavnica in samostojno praktično delo / 8 ur

Mentor:

 

Janez Zalaznik, akademski slikar, fotograf, publicist

Cena:

 

15€ oziroma 25€ (z vključenim priročnikom Veščina likovne kompozicije s popustom)

Rok prijave:
 

2. oktober 2022

DODATNI TERMIN

Na kratko

Na prvem srečanju bodo ljubitelji fotografije izvedeli, kako naj fotograf ujame pravi trenutek, da je ob pravem trenutku na pravem mestu, in spoznali pravila umeščanja likovnih elementov v fotografsko kompozicijo. Drugo srečanje bo namenjeno praktični analizi fotografij, ki jih bodo udeleženci naredili po vnaprej določenih izhodiščih. Udeleženci se bodo tako seznanili z osnovami likovne teorije, ki jo lahko uporabimo pri praktično vsakem vizualnem mediju.

VSEBINA PREDAVANJA

Naslov Na pravem mestu je potrebno razumeti na dveh nivojih. Prvi je sposobnost fotografa, da ujame pravi trenutek, da je, kot radi rečemo, ob pravem trenutku na pravem mestu. Čeprav je za to včasih potrebno nekaj sreče, pa gre tudi za veščino, ki jo fotograf pridobi z urjenjem opazovanja in predvidevanja. Drugi vidik pa zadeva lastnosti fotografske kompozicije, torej načina, kako fotograf kar najbolj učinkovito in skladno z namenom fotografije razporedi elemente (svetlobo, barve, oblike, ostre in neostre dele …) znotraj kadra. Prav temu vidiku bo posvečena glavnina predavanja. Pri tem se bo predavatelj naslonil na likovno teorijo, ki jo bo apliciral na specifiko fotografskega medija.

Izobraževanje je primerno za samostojne ustvarjalce pa tudi za pedagoge, mentorje in animatorje likovnih skupin. Namen predavanj je spodbuditi slušatelje k razmisleku o elementih, ki sestavljajo dobro fotografijo in jih seznaniti z osnovami likovne teorije, ki jo lahko uporabimo pri praktično vsakem vizualnem mediju.

Predavanju bo sledila domača naloga, pri kateri bodo slušatelji skušali uporabiti pridobljeno znanje in po vnaprej določenih izhodiščih ustvariti kar najbolj učinkovito fotografsko delo in ga v dogovorjenem roku posredovali po elektronski pošti. Drugo spletno srečanje bo namenjeno razgovoru o prispelih fotografijah in skupni analizi.

POTEK, TRAJANJE in KRAJ SEMINARJA

2. termin:

Sreda, 12. 10. 2022, 18.00-19.30; spletno predavanje

Sreda, 26. 10. 2022, 18.00-19.00; spletna delavnica

Obseg izobraževanja je 8 ur in vključuje predavanje, delavnico ter samostojno ustvarjalno delo.

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Prijava je možna prek spletne prijavnice:

Prijavnico izpolnite najkasneje do 2. oktobra 2022 oziroma do zapolnitve mest.

Prijavljenim bomo po izteku prijavnega roka poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami ter predračun in položnico za plačilo kotizacije. Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom tečaja.

Število udeležencev na delavnici je 8-16. Če bo prijav premalo, bomo delavnico odpovedali. Če bo prijav več, bomo upoštevali vrstni red prijave. Če se boste prijavili, pa kasneje ugotovili, da se delavnice ne morete udeležiti, odpovejte takoj. Že plačano kotizacijo vrnemo samo v primeru bolezni, če predložite zdravniško potrdilo.

CENA

Kotizacija za tečaj znaša 15€ oziroma 25€ ob sočasnem naročilu priročnika Veščina likovne kompozicije s popustom (izbiro označite v spletni prijavnici). Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom izobraževanja. Predračun pošljemo po e-pošti na naslov, ki ga navedete v prijavnici.

KOMU SO IZOBRAŽEVANJA NAMENJENA:

Odraslim, študentom in dijakom višjih letnikov, ljubiteljskim likovnikom, kreativcem, mentorjem likovnih skupin in vsem, ki želijo pridobiti različna znanja na področju likovne teorije in umetnostne zgodovine.

KAJ POTREBUJETE ZA UDELEŽBO:

Internetno povezavo ter opremo za uporabo videokonferenčnega programa ZOOM (program namestite brezplačno). Predznanje ni potrebno. Povezavo za udeležbo na srečanju vam bomo poslali pred pričetkom izobraževanja.

POTRDILO O UDELEŽBI:

Udeleženci bodo na koncu delavnice prejeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju v obsegu 8 ur. Izobraževanje se vrednoti v skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

O MENTORJU

 

Janez Zalaznik

foto: Borut Karanjc

 

Janez Zalaznik

Akad. slikar Janez Zalaznik deluje tudi kot pedagog, predavatelj, pisec in fotograf. Imel je številne samostojne razstave slik v Sloveniji in tujini, prav tako je sodeloval na več skupinskih razstavah. Fotografije je mdr. razstavljal v Fotografskem muzeju Maribor in Savinovem likovnem salonu v Žalcu. Fotografije objavlja v tedniku Mladina, objavljene pa so bile tudi v raznih publikacijah in knjižnih izdajah ter v specializiranih revijah Digital Photographer in N-Photo. Zanje je prejel številne nagrade na domačih in tujih natečajih.

Janez Zalaznik je vrsto let je z JSKD sodeloval tudi kot mentor, predavatelj, državni selektor in pisec likovnih priročnikov – slednjih je izšlo že devet: Dobre, umazane, prave! – Barva in struktura v slikarstvu od gotike do današnjih dni, 2007, Bilo je nekoč v XX. stoletju – Iz oči v oči z modernim slikarstvom, 2007, Kako je umetnost izgubila nedolžnost – Kolaž, asemblaž in fotomontaža v umetnosti XX. stoletja, 2009, Tekst in podoba – Zgoščena zgodovina nekega razmerja, 2011, Parafraza, palimpsest, citat in prisvojitev – štirje jezdeci moderne umetnosti, 2013, Kvadrat in krog, kocka in krogla, 2015, Oblo in oglato, ter o tem, kako ju je posvojil kubizem, 2019, Umetnost v času karantene, 2020, Videz tipnega – tekstura, faktura, šrafura, raster, 2021 (soavtor Robert Lozar).

 

DODATNE INFORMACIJE

Monika Ivančič Fajfar

producentka za likovno dejavnost

 

T: (01) 2410 515
e-pošta: monika.ivancic-fajfar@jskd.si