LIKOVNA DEJAVNOST /LIKOVNI TEČAJI IN DELAVNICE

 

Naziv tečaja:

 

 

SIMBOLIKA ČRTE IN BARVE

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, Likovna delavnica JSKD, Beethovnova 5

Termin:

 

sobota in nedelja, 23. in 24. november 2019, od 10.00–18.00, z odmorom za kosilo

Mentorji:

 

akademski slikar Matej Metlikovič

Cena:

 

70,00 EUR

Rok prijave:
 

10. november 2019

 

Delavnica obsega teoretično predstavitev teme ob primerih iz sveta likovne umetnosti in praktične vaje. Udeleženci bodo raziskovali simbolne vrednosti likovnih prvin črte (risbe) in barve ter njuno uporabo pri ustvarjanju likovnih kompozicij.

 

VSEBINA

  1. Osnovni likovni prvini črta in barva imata poleg svojih likovno izraznih (ekspresivnih) tudi simbolne lastnosti, ki pa se jih ne da povsem razumsko definirati, saj se izmikajo dokončnim razlagam. Za razliko od sveta znakov, pri katerih gre za razumsko jasna sporočila, se svet simbolov dotika same skrivnosti bivanja, človekove notranjosti, nezavednega, sanj in domišljije. Moč simbolnega se nam najbolje razkrije prav ob srečevanju z umetniškimi deli in preko umetniškega ustvarjanja – na ta način se človekova zavest odpira celostnemu doživljanju, ki mobilizira celotno človekovo bitje: telo, dušo in duha, čustva in razum.

    Program obsega vaje v raziskovanju simbolnih vrednosti črt in barv ter ustvarjanju simbolnih likovnih kompozicij. Primeren je za začetnike kot tudi za tiste, ki so že obiskovali različne tečaje, ki jih prireja JSKD.

  2. O MENTORJU

 

Metlikovič

 

Matej Metlikovič

Matej Metlikovič, rojen leta 1956 v Kranju, je po maturi na kranjski gimnaziji vpisal študij slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je leta 1978 diplomiral in nato do leta 1981 absolviral še štiri semestre podiplomskega študija na slikarski specialki. Dobrih deset let je poučeval srednješolski predmet umetnostna vzgoja, od leta 1992 pa deluje kot samostojni ustvarjalec na področju kulture s statusom umetnika. Vse od leta 1979 samostojno razstavlja v Sloveniji in izven nje. Sodeloval je na več likovnih kolonijah doma in v tujini ter na mnogih skupinskih razstavah. Slika na platno, les in papir, oblikuje vezene bogoslužne paramente, načrtuje in poslikava monumentalna barvna okna (vitraji), ilustrira pesniška besedila, likovno opremlja knjige in oblikuje vizualne razpoznavne znake. Pomemben del njegovega opusa predstavljajo likovne opreme sakralnih prostorov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Nemčiji in v Švici. Občasno objavlja refleksije o umetnosti, predava in vodi likovne delavnice. Od leta 1981 je član Društva likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL), od leta 2014 pa deluje v umetniškem svetu Društva Finžgarjeva galerija v Ljubljani (Trnovo). Živi in ustvarja v Ljubljani.

POTEK, TRAJANJE in KRAJ SEMINARJA

Izobraževanje bo potekalo v soboto, 23., in v nedeljo, 24. novembra 2019, od 10.00–18.00 z odmorom za kosilo, v Likovni delavnici JSKD na Beethovnovi 5 v Ljubljani.

Odmor za kosilo je predviden med 13. in 14. uro.

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Prijava je možna prek spletne prijavnice:

PRIJAVNICA

Prijavnico izpolnite najkasneje do 10. novembra 2019.

Prijavljenim bomo po izteku prijavnega roka poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami ter predračun in položnico za plačilo kotizacije. Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom tečaja.

Če se boste prijavili, pa kasneje ugotovili, da se tečaja ne morete udeležiti, odpovejte takoj. Že plačano kotizacijo vrnemo samo v primeru bolezni, če predložite zdravniško potrdilo.

CENA

Kotizacija znaša 70 €. V ceno je vključena šolnina, materiali za risanje ter DDV.

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

Število udeležencev na izobraževanju je najmanj 8 in največ 12. Če bo prijav premalo, bomo tečaj odpovedali. V primeru večjega števila prijav imajo prednost prej prijavljeni.

DODATNE INFORMACIJE

Monika Ivančič Fajfar

producentka za likovno dejavnost

 

T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
e-pošta: monika.ivancic-fajfar@jskd.si