IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2020/21

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST


NIP UMETNOST želi učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza.

Pod vodstvom vrhunskih mentorjev smo vam pripravili pet samostojnih izobraževalnih modulov, kjer boste skozi teorijo in preverjeno prakso dobili nove ideje in uporabna znanja na področju umetnosti, vsebujejo pa tudi primere dobre prakse:

1. ODTISI GIBA – plesna in likovna dejavnost

Ljubljana, 2. in 3. oktober 2020;

Že izvedeno.

2. ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

Ljubljana, 16. in 17. oktober 2020;

"IZOBRAŽEVANJE "ODER JE VAŠ" ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST (NIP) 2020, JE ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV ODPOVEDANO. V KOLIKOR SE SITUACIJA S PANDEMIJO COVID-19 V BODOČE IZBOLJŠA, BOMO IZOBRAŽEVANJE IZVEDLI V PRIHODNJIH MESECIH."

3. LITERATURA V STRIPU – literarna in likovna dejavnost

Maribor, 18. in 19. september 2020

"IZOBRAŽEVANJE "LITERATURA V STRIPU" ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST (NIP) 2020, JE ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV ODPOVEDANO. V KOLIKOR SE SITUACIJA S PANDEMIJO COVID-19 V BODOČE IZBOLJŠA, BOMO IZOBRAŽEVANJE IZVEDLI V PRIHODNJIH MESECIH."

4. OD ORKESTERČKA DO FOLKLORNEGA ODRA - folklorna in inštrumentalna dejavnost

Ljubljana, 13. in 14. november 2020;

Rok prijave: 3. november 2020

5. SPOROČILNOST (GIBLJIVE) SLIKE - filmska in likovna dejavnost

Ljubljana, 6. in 7. november 2020;

Rok prijave: 30. oktober 2020

 

Vsako izobraževanje traja 16 pedagoških ur. V skladu z 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se ostala izobraževanja ovrednotijo z 1 točko.

Cena izobraževalnih modulov je 90,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo.

E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

 

Prijazno vabljeni!

mag. Urška Bittner Pipan,
pomočnica direktorja za program

Informacije in prijave

Kontaktna oseba:

David Kraševec

david.krasevec@jskd.si

01 24 10 517