IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2020/21

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

3. LITERATURA V STRIPU – literarna in likovna dejavnost

Karantena, Pobreška cesta 20, Maribor, 18. in 19. september 2020;

"IZOBRAŽEVANJE "LITERATURA V STRIPU" ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST (NIP) 2020, JE ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV ODPOVEDANO. V KOLIKOR SE SITUACIJA S PANDEMIJO COVID-19 V BODOČE IZBOLJŠA, BOMO IZOBRAŽEVANJE IZVEDLI V PRIHODNJIH MESECIH."

Na delavnici se bosta prepletla literarna in likovna dejavnost, pri tem bodo udeleženci spoznali kriterije za kakovostne knjige in vrednote, ki jih pridobivajo s prebiranjem mladinske problemske literature. Skozi proces ustvarjanja stripa bodo natančno raziskovali besedila in likovne načine povezovanja vsebine in podobe. Udeleženke/udeleženci bodo stopili v stik s svojimi lastnimi kreativnimi potenciali, se učili preprostih principov pisanja in spoznali različne pristope k likovni ustvarjalnosti v povezavi s knjigami, kar jim bo služilo tako v pedagoških procesih kot tudi pri lastnem osebnostnem razvoju. V delavnici bosta literarna beseda in likovna podoba navdihovali druga drugo in poiskali nove načine sobivanja in avtonomnega izražanja. Skozi pogovor in vaje kreativnega pisanja in risanja bodo udeleženci odpirali prostor za povezovanje ter priložnost za raziskovanje. Z novimi izvirnimi interpretacijami se bodo v procesu ustvarjanja prepoznali kot kritični avtorji in subtilni bralci. 

 

DATUM

URA

TEMA

PREDAVATELJ

18. 9. 2020

15.30 –15.45

Uvod

JSKD sodelavci

18. 9. 2020

15.45-19.30

Razvoj vrednost s pomočjo mladinske literature

Janja Vidmar

19. 9. 2020

9.00 – 13.00

Kako posveti svetilnik

Damijan Stepančič

20. 9. 2020

14.30 – 18.30

Kako povežemo besedilo in podobo v strip, praktični del

Janja Vidmar, Damijan Stepančič

Mentorja:

Janja Vidmar je ena najvidnejših in najbolj priznanih ter nagrajevanih slovenskih mladinskih pisateljic. Rojena je bila leta 1962 na Ptuju, po gimnaziji je doštudirala slovenski jezik s književnostjo in pedagogiko. Po izobrazbi je profesorica slovenskega jezika in pedagogike. S pisateljevanjem je začela sredi devetdesetih. Je članica Društva slovenskih pisateljev, nekdanja članica upravnega odbora tega društva ter pobudnica nagrade desetnica (nagrado se podeljuje od leta 2004). Kot književnica in scenaristka piše poleg knjig za otroke in mladino tudi scenarije za otroške oddaje, mladinske serije in celovečerne filme. Po njenih knjigah in scenarijih sta bili posneti dve TV nadaljevanki, en TV film, dva celovečerna filma in dve EBU drami. Svoja dela objavlja tudi v revijah in časopisih kot podlistke. Prav tako je tudi urednica nekaterih strokovnih monografij, piše pa tudi za dramski oder in radijske igre. Napisala in objavila blizu 60 monografskih publikacij v slovenskem jeziku. Njena dela so prevedena tudi v hrvaški, srbski, italijanski, nemški in albanski jezik. Večinoma ustvarja družbeno-angažirano literaturo in mladinske problemske romane, piše pa tudi za  odrasle.

Damijan Stepančič (1969) je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Pri ilustraciji si prizadeva, da tako literarni kot tudi likovni del delujeta homogeno in kvalitetno ter tvorita celoto in s tem zadovoljita vse bolj zahtevne mlade bralce. Leta 2006 je sodeloval na Hrvaškem bienalu ilustracije v Zagrebu, prav tako pa je bil vsakokrat izbran tudi na Slovenski bienale v Ljubljani. Čeprav mlad, je za svoja dela prejel pomembne nagrade: 1999 nagrado za izvirne zamisli na Bienalu ilustracije v Ljubljani, 2000 in 2002 Smrekarjevo plaketo na Bienalu ilustracije v Ljubljani, 2003 in 2011 Levstikovo nagrado, 2010 uvrstitev na častno listo IBBY, 2010 Priznanje Hinka Smrekarja, 2011 priznanje zlata hruška kar za dve knjigi (za izvirno literarno in za poučno delo), 2012 nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico. Ilustrator Damijan Stepančič je sooblikoval zasnovo projekta in ustvaril znak za zlato hruško, znak kakovosti otroških in mladinskih knjig, zbranih v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki ga izdaja Pionirska knjižnica – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo in je del Mestne knjižnice Ljubljana.

 

Vsako izobraževanje traja 16 pedagoških ur. V skladu z 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se ostala izobraževanja ovrednotijo z 1 točko.

Cena izobraževalnih modulov je 90,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo.

E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

 

Prijazno vabljeni!

mag. Urška Bittner Pipan,
pomočnica direktorja za program

Informacije in prijave

Kontaktna oseba:

David Kraševec

david.krasevec@jskd.si

01 24 10 517