LIKOVNA DEJAVNOST /LIKOVNI TEČAJI IN DELAVNICE

 

Naziv tečaja:

 

 

UMETNOST V ČASU KARANTENE

Kraj izvedbe:

 

Spletno predavanje in pogovor

Termin:

 

sreda, 21. 9. 2022 ( 18.00-20.00) / ZOOM

Mentor:

 

Janez Zalaznik, akademski slikar, fotograf, publicist

Cena:

 

20 € (v ceno je vključena knjiga Umetnost v času karantene)

Rok prijave:
 

14. september 2022

Na kratko

Na predavanju bo avtor govoril o osebni izkušnji ohranjanja študijskega tempa, ko smo se sočili s karanteno in se je povsem ustavilo druženje in praktično delo v likovnih delavnicah. Skozi aktualne tematike v času pandemije bo predstavil izbor vsebinsko povezanih motivov iz zgodovine likovne umetnosti in sodobne ustvarjalnosti. Odličen primer, kako aktualizirati umetnostne vsebine.

VSEBINA PREDAVANJA

Knjigo Umetnost v času karantene smo izdali pri JSKD leta 2020, v prvem valu epidemije koronavirusa. Gre za umetnostno zgodovinski pregled, dokument aktualnih razmer v času pandemije, napeto branje za vse vedoželjne pa tudi koristen pripomoček za pedagoge in mentorje, saj na "študiji primera" pokaže didaktično moč povezovanja aktualnih, umetnostnih, zgodovinskih in družbenih vsebin. Na predavanju bo avtor predstavil svoj odziv na nenadne spremembe delovnega procesa, pa tudi na izzive, ki jih je posamezniku in družbi prinesla karantenska osamitev. Iz začetne spontane reakcije je avtor razvil konceptualno zasnovan projekt, ki je zanj predstavljal povsem novo izkušnjo, znotraj pedagoškega in umetnostnozgodovinskega polja pa inovativen pristop. Izvirne vsebine je iz izolacije posredoval preko družbenih medijev in na ta način dosegel tudi publiko, ki prej ni bila neposredno vključena v njegovo poučevanje slikanja in zbudil zanimanje za likovno umetnost pri ljudeh, ki jih to prej morda ni zanimalo v tolikšni meri. Po drugi strani pa je čas karantene pomenil tudi priložnost, da se likovni ustvarjalci z likovnostjo seznanijo z drugih vidikov, za katere ob praktičnem delu običajno zmanjka časa.

POTEK, TRAJANJE in KRAJ SEMINARJA

Sreda, 21. 9. 2022, 18.00-20.00, spletno predavanje

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Prijava je možna prek spletne prijavnice:

Prijavnico izpolnite najkasneje do 14. septembra 2022 oziroma do zapolnitve mest.

Prijavljenim bomo po izteku prijavnega roka poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami ter predračun in položnico za plačilo kotizacije. Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom tečaja.

Število udeležencev na delavnici je 8-16. Če bo prijav premalo, bomo delavnico odpovedali. Če bo prijav več, bomo upoštevali vrstni red prijave. Če se boste prijavili, pa kasneje ugotovili, da se delavnice ne morete udeležiti, odpovejte takoj. Že plačano kotizacijo vrnemo samo v primeru bolezni, če predložite zdravniško potrdilo.

CENA

Kotizacija za tečaj znaša 20 € in vključuje knjigo Umetnost v času karantene (z brezplačno poštnino). . Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom izobraževanja. Predračun pošljemo po e-pošti na naslov, ki ga navedete v prijavnici.

KOMU SO IZOBRAŽEVANJA NAMENJENA:

Odraslim, študentom in dijakom višjih letnikov, ljubiteljskim likovnikom, kreativcem, mentorjem likovnih skupin in vsem, ki želijo pridobiti različna znanja na področju likovne teorije in umetnostne zgodovine.

KAJ POTREBUJETE ZA UDELEŽBO:

Internetno povezavo ter opremo za uporabo videokonferenčnega programa ZOOM (program namestite brezplačno). Predznanje ni potrebno. Povezavo za udeležbo na srečanju vam bomo poslali pred pričetkom izobraževanja.

POTRDILO O UDELEŽBI:

Udeležencibodo prejeli potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju.

O MENTORJU

 

Janez Zalaznik

foto: Borut Karanjc

 

Janez Zalaznik

Akad. slikar Janez Zalaznik deluje tudi kot pedagog, predavatelj, pisec in fotograf. Imel je številne samostojne razstave slik v Sloveniji in tujini, prav tako je sodeloval na več skupinskih razstavah. Fotografije je mdr. razstavljal v Fotografskem muzeju Maribor in Savinovem likovnem salonu v Žalcu. Fotografije objavlja v tedniku Mladina, objavljene pa so bile tudi v raznih publikacijah in knjižnih izdajah ter v specializiranih revijah Digital Photographer in N-Photo. Zanje je prejel številne nagrade na domačih in tujih natečajih.

Janez Zalaznik je vrsto let je z JSKD sodeloval tudi kot mentor, predavatelj, državni selektor in pisec likovnih priročnikov – slednjih je izšlo že devet: Dobre, umazane, prave! – Barva in struktura v slikarstvu od gotike do današnjih dni, 2007, Bilo je nekoč v XX. stoletju – Iz oči v oči z modernim slikarstvom, 2007, Kako je umetnost izgubila nedolžnost – Kolaž, asemblaž in fotomontaža v umetnosti XX. stoletja, 2009, Tekst in podoba – Zgoščena zgodovina nekega razmerja, 2011, Parafraza, palimpsest, citat in prisvojitev – štirje jezdeci moderne umetnosti, 2013, Kvadrat in krog, kocka in krogla, 2015, Oblo in oglato, ter o tem, kako ju je posvojil kubizem, 2019, Umetnost v času karantene, 2020, Videz tipnega – tekstura, faktura, šrafura, raster, 2021 (soavtor Robert Lozar).

 

DODATNE INFORMACIJE

Monika Ivančič Fajfar

producentka za likovno dejavnost

 

T: (01) 2410 515
e-pošta: monika.ivancic-fajfar@jskd.si