IZOBRAŽEVANJA, DELAVNICE, SEMINARJI

 

IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2021/2022

 

Splošne informacije:

 

Programi so namenjeni odraslim ustvarjalcem, dijakom, študentom, pedagogom …

Nekateri programi zahtevajo določeno predznanje. Pozorno preberite in se prijavite, če izpolnjujete pogoje.

Prijava je možna samo prek spletne prijavnice. Podrobnejše razpise s prijavnicami najdete ob posameznih razpisih

Prijavnico izpolnite najkasneje do datuma, navedenega v razpisu posamezne delavnice.

Število udeležencev je omejeno. Po izteku roka za prijavo, vam bomo poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami.  Če bo prijav premalo, bomo tečaj oziroma delavnico odpovedali. Če bo prijav preveč, imajo prednost prej prijavljeni, v nekaterih primerih lahko mentor udeležence izbere na podlagi motivacijskega opisa.

Predračun s položnico za plačilo kotizacije boste prejeli približno 10 dni pred začetkom delavnice oziroma tečaja, razen, kadar je prijavni rok krajši. Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom tečaja. Za plačilo kotizacije ni možno unovčiti BONA21.

Če naknadno ugotovite, da se delavnice ne morete udeležiti, odpovejte takoj. Že plačano kotizacijo vrnemo v primeru bolezni ali odpovedi delavnice s strani organizatorja.

Udeleženci delavnic v času trajanja delavnice za svojo varnost in za varno uporabo orodja, pripomočkov in opreme odgovarjajo sami. Priporočamo, da imate urejeno nezgodno zavarovanje.

Covid-19: izobraževalni programi bodo izvedeni v skladu s priporočili in ukrepi NIJZ, o čemer bomo prijavljene udeležence sproti obveščali.