LIKOVNA DEJAVNOST

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE

 

 

Programi tečajev, delavnic in seminarjev

 

 

Keramika


Osnove oblikovanja unikatne keramike
Udeleženci spoznajo osnovne načine unikatnega oblikovanja: odpiranje iz polnega volumna, oblikovanje iz glinenih kač in trakov, gradnjo arhitekturnih oblik iz valjanih plošč z obdelavo površine glina-glina, oblikovanje na lončarskem vretenu.
Mentorica: Petra Škrjanc

Dekorativne tehnike
Udeleženci se seznanijo z osnovnimi dekorativnimi tehnikami: skulpturalnimi (različni načini obdelave površine v materialu samem) in ploskovnimi (krašenje vlažnega in žganega predmeta; podglazurne, glazurne in nadglazurne variante) v normalni oksidacijski peki. Izdelajo so si »glineni slovar« dekorativnih tehnik.
Mentorica: Lučka Šičarov

Keramična delavnica Oblike v prostoru
Program obsega oblikovanje gline skozi arhitekturne, uporabne in humorne forme. Poudarek je na soočanju keramike s trendi v sodobni umetnosti.
Mentorica: Lučka Šičarov

Keramična delavnica Raku
Raku je stara japonska tehnika. Danes v glavnem označuje postopek, pri katerem vzamemo žareč predmet iz peči, ga reduciramo v organski snovi in hitro ohladimo. Postopek deluje atraktivno, rezultati pa niso povsem predvidljivi. Ker je treba upoštevati tudi slučajnosti,  je za ustvarjalce pravi izziv. Enako pomembne so vse faze, od tega, kako izberemo pravo glino, kako določimo pravo obliko predmeta in kako ga izdelamo, da bo prenesel temperaturne šoke in omogočil želeni rezultat. Program je razdeljen v dva dela: prvi obsega teoretični del, oblikovanje izdelkov in  izdelavo glazur, drugi pa demonstracijo postopkov, glaziranje, peko in analizo rezultatov.
Mentor: Mitja Klančar