RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

O državni razstavi

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja peto državno tematsko razstavo.

Izbrano temo ponuja kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja.

Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti.

K sodelovanju vabimo odrasle likovne ustvarjalce.

 

Organizacija bo potekala na dveh nivojih:

- regijske likovne razstave v letu 2015

- državna razstava v letu 2016.

 

Vsaka od desetih regijskih koordinacij oblikuje razpis za tematsko regijsko razstavo, ki mora biti organizirana do konca leta 2015.

 

Regijska koordinacija določi selektorja, ki bo izbral dela za regijsko razstavo, napisal spremni tekst ter sodeloval pri postavitvi in otvoritvi razstave.

 

Regijske razstave si bo ogledal državni selektor in izbral dela za državno razstavo.

Najkasneje en mesec po ogledu zadnje regijske razstave bodo o izboru del obveščeni vsi izbrani avtorji, območne izpostave, od koder prihajajo in vsi vodje regijskih koordinacij.

Izbrani avtorji bodo s prijavnico potrdili udeležbo na državni razstavi in se obvezali, da bodo do razstave izbrana dela hranili v nespremenjeni obliki.

 

Državna razstava bo od 1. do 15. septembra 2016 v Mestni galeriji Nova Gorica.

Ob razstavi bo izšel katalog z reprodukcijami vseh izbranih del.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiv

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)