RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

Razpis

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja peto državno tematsko razstavo.

Izbrano temo ponuja kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja.

Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti.

K sodelovanju vabimo odrasle likovne ustvarjalce.

 

Organizacija poteka na dveh nivojih:

- regijske likovne razstave v letu 2015

- državna razstava v letu 2016.

Razpisana tema je lahko izhodišče regijskih likovnih delavnic.

 

I. TEMA

KVADRAT IN KROG
KOCKA IN KROGLA

 

1. Vsebina

Vsebina natečaja je omejena z uporabo kvadratnih in/ali okroglih oblik kot prevladujočih elementov likovne kompozicije. Te so lahko zasnovane kot figuralne ali abstraktne podobe, pogoj je, da je razvidna smiselna in prevladujoča vloga kvadratnih in/ali okroglih oblik, ter da so ustvarjene na kvadratnem ali okroglem nosilcu.


Nekaj izhodišč in namigov: krog in  kvadrat sta (poleg trikotnika, ki pa ni del tega natečaja) osnovna geometrijska lika. Sta popolni obliki, ki imata dopolnjujoče simbolne pomene, tako v tradiciji ezoteričnih ved kot v zgodovini vizualne umetnosti. Sta tudi osnova nerešljivega matematičnega problema kvadrature kroga in klasičnega pojmovanja človeških proporcev. Pri da Vincijevi risbi Vitruvijevega človeka človek v kvadratu in krogu ni le prikaz popolnosti človeških proporcev in skladnosti narave nasploh, temveč obenem simbolizira človekovo razpetost med zemeljskim in duhovnim, kot tudi nujo po njuni neločljivi povezanosti. V renesansi sta bila kvadrat in krog v navezi z načeli zlatega reza temelj arhitekture in kompozicijska podlaga številnim likovnim delom. V umetnosti XX. stoletja krog in kvadrat predstavljata osnovo geometrijskim tendencam v abstraktni umetnosti.


Kvadratni in okrogli nosilec pa zaradi svojih značilnosti pomenita tudi poseben izziv za likovne ustvarjalce, saj znotraj njunih oblik veljajo nekatera drugačna oz. spremenjena kompozicijska načela kot pri »klasičnih« pravokotnih formatih. 

 

2. Oblika

Ustvarjalci se svobodno odločijo za kakršen koli slogovni izraz, za ploskovni ali prostorski način oblikovanja, za katero koli tehniko. Dovoljene so vse risarske, slikarske, grafične, kiparske in keramične tehnike, fotografija in novi mediji.

 

Obvezen format je pri slikarskih, risarskih, grafičnih in fotografskih delih po obliki kvadrat ali krog, pri tridimenzionalnih rešitvah pa kocka ali krogla.

 

Dela, ki ne bodo ustvarjena na kvadratnem ali okroglem nosilcu, bodo zavrnjena, ni pa izključeno kombiniranje in združevanje kvadratnih in/ali okroglih nosilcev v nove, kompleksnejše tvorbe.

 

Mandale in njim podobna dela niso predmet tega razpisa in bodo zavrnjena!

 

Dimenzije dela naj skupaj z okvirjem ne presegajo 100 x 100 cm, oziroma 100 cm v premeru, pri prostorskih rešitvah pa 40 x 40 x 40 cm, oziroma 40 cm v premeru.

Teža posameznega kosa naj ne presega 10 kg.

Vsak avtor lahko sodeluje z enim delom.

 

 

II. POTEK

1. Kako sodelovati

Vsi, ki želite sodelovati, stopite v stik s svojo območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in prosite, naj vas obvestijo, kdaj bo organizirana delavnica in naj vam pošljejo razpis s prijavnico za regijsko razstavo.

Naslove, e-naslove in telefonske številke vseh območnih izpostav JSKD najdete na spletni strani JSKD: www.jskd.si/kulturnamreža.

 

2. Regijske razstave

Vsaka od desetih regijskih koordinacij oblikuje razpis za tematsko regijsko razstavo, ki mora biti organizirana do konca leta 2015.

Območne izpostave JSKD z razpisom seznanijo društva in posamezne ustvarjalce.

Regijska koordinacija določi selektorja, ki bo izbral dela za regijsko razstavo, napisal spremni tekst ter sodeloval pri postavitvi in otvoritvi razstave.

 

3. Državna razstava

Regijske razstave si bo ogledal državni selektor in izbral dela za državno razstavo.

Najkasneje en mesec po ogledu zadnje regijske razstave bodo o izboru del obveščeni vsi izbrani avtorji, območne izpostave, od koder prihajajo in vsi vodje regijskih koordinacij.

Izbrani avtorji bodo s prijavnico potrdili udeležbo na državni razstavi in se obvezali, da bodo do razstave izbrana dela hranili v nespremenjeni obliki.

 

Državna razstava bo 2016 .

Ob razstavi bo izšel katalog z reprodukcijami vseh izbranih del.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiv

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)