RAZSTAVE IN PRIREDITVE 2023 / 2024

 

Regijske tematske razstave za 9. državno tematsko razstavo 2023
in 9. državna tematska razstava 2024

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 9. državno tematsko razstavo
z naslovom POLNOST PRAZNINE.

Cilj projekta je spodbujanje, predstavitev in promocija kakovostne ljubiteljske likovne ustvarjalnosti. Ljubiteljskim ustvarjalcem ponujamo izziv, ki naj sproži razmišljanja o širokih možnostih ustvarjalnega izražanja, prižge ustvarjalno radovednost, vzbudi željo po nadgrajevanju znanja in veščin ter spodbudi iskanje novih likovnih rešitev na izbrano tematiko. Razpis ima izobraževalne, ustvarjalne in razstavne cilje ter poteka na območnem, regijskem in državnem nivoju.

Projekt poteka bienalno na dveh ravneh:
Izvedba 10 regijskih tematskih razstav v letu 2023
Izvedba državne tematske razstave v letu 2024

I. Tema razpisa za regijske in državno tematsko razstavo 2023/2024

Naslov regijskih tematskih razstav za 9. državno tematsko razstavo ter 9. državne tematske razstave je POLNOST PRAZNINE.

Tema raziskuje idejo likovnega prostora kot enega od osnovnih elementov likovne umetnosti.

Ustvarjalci bodo znotraj likovnega dela raziskovali razmerje med ospredjem in ozadjem, med glavnim motivom in okoljem, ki ga obdaja, med pozitivnim in negativnim prostorom, med polno materijo in praznino. V okviru likovne stvaritve so te kategorije enakovredne, se dopolnjujejo in nadgrajujejo.

Pozor! Praznina je mišljena kot element, napolnjen s pomenom, energijo in likovno kvaliteto, ki prispeva k izpovedi celotne kompozicije in hkrati soustvarja prostor likovnega dela. V tem kontekstu ne govorimo o kontrastu veliko–nič ali mnogo–malo. Prav tako namen razpisa ni raziskovanje, kako je likovno delo postavljeno v ateljejski, galerijski ali fizični prostor.

II. Pogoji za sodelovanje in tehnični pogoji

Na razpis se lahko prijavijo odrasli likovni ustvarjalci iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru društev, na razpis se prijavijo kot posamezniki. Članstvo v društvih in likovnih sekcijah ni pogoj za sodelovanje. Dopuščamo tudi prijavo del, ki so nastala v soavtorstvu.

Vsak avtor lahko sodeluje z enim likovnim delom, kar velja tudi v primeru soavtorstva.

Likovno delo mora biti narejeno posebej za ta razpis, upošteva se dela z letnico nastanka 2023. Prijavljena dela ne smejo biti predhodno razstavljena.

Tehnike in motivi (vsebine) so poljubne, likovno delo je lahko predmetno ali nepredmetno (abstraktno), narejeno je lahko v različnih tehnikah (risba, slika, fotografija, grafika, skulptura, umetniška keramika, digitalna tehnika, instalacija, video, mešana tehnika).

Pri dvodimenzionalnih nosilcih najdaljša stranica ne sme presegati 100 cm, spodnja meja velikosti ni določena. Delo je lahko izvedeno na poljubnem nosilcu poljubne oblike, če ustreza ostalim pogojem.

Pri tridimenzionalnih delih najdaljša stranica ne sme presegati 100 cm. Če je podstavek del skulpture oz. objekta, je ta vštet v skupno mero. Spodnja meja velikosti ni določena.

Pri instalacijah, ki posegajo v prostor, naj celotna postavitev ne meri več kot 150 cm v katero koli smer. Odstopanja od teh pravil so možna le ob tehtni dodatni obrazložitvi (npr. projekcija, sence kot del projekta ipd.) s predhodnim soglasjem organizatorja.

Pri digitalnih in video projektih so omejitve dimenzij enake kot za dvo- in tridimenzionalna dela oz. instalacije.

Teža posameznega dela ne sme presegati 10 kg.

Način izvedbe in sestava likovnega dela morata omogočati možnost večkratne postavitve ter prevoza na lokacijo razstave. Prostostoječa dela morajo biti stabilna. Sestavljena dela in instalacije morajo imeti priložena jasna navodila za postavitev. Morebitne specifike postavitve morajo biti navedene ob prijavi, avtorji na poziv organizatorja zagotovijo dodatna pojasnila. Vsako delo mora biti ustrezno (tehnično) opremljeno in pripravljeno za razstavljanje (obešanje, postavitev).

Dela naj bodo, če je to mogoče, opremljena z nalepko/kartončkom s podatki o avtorju na nevidnem mestu. Po potrebi naj bo označena smer postavitve (vertikalno, horizontalno, zgoraj, spodaj ipd.).

Vsako delo mora biti zaščiteno za varen transport s kartonsko embalažo, embalažo z mehurčki, kosmiči iz stiropora ipd. Embalaža mora omogočati večkratno odpiranje in zapiranje, označena naj bo z imenom avtorja in, po potrebi, načinom rokovanja (spodaj, zgoraj, lomljivo ipd.). Občutljiva dela (steklo, keramika, tridimenzionalni objekti iz krhkih materialov) naj so zaščiteni s posebno pozornostjo.

III. Sistem izbora za razstavo

Pri izboru za regijske in državno razstavo bodo regijski selektorji in državni selektor upoštevali strokovna merila in naslednje kriterije:

- ustrezanje temi

- likovna kakovost

- idejna izvirnost

Izbor regijskih selektorjev in državnega selektorja je dokončen. Izbrana dela na območnem/regijskem  nivoju morajo biti na voljo za regijsko/državno razstavo. Neizbrana dela območne izpostave vrnejo avtorjem. Selektorji ne podajajo obrazložitev neizbranih del.

IV. Regijske tematske razstave

Regijske tematske razstave bodo organizirane od začetka septembra do konca decembra 2023 v vseh regijskih koordinacijah: Celje, Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Gorenjska, Južna Primorska, Koroška, Maribor, Osrednja Slovenija, Pomurje, Ptuj in Severna Primorska.*

Prijavljenim ustvarjalcem bo datum, lokacijo in način oddaje del za regijsko razstavo ter datum in lokacijo regijske razstave sporočila območna izpostava JSKD, na katere območju delujejo.

Regijska koordinacija določi strokovnega spremljevalca (regijskega selektorja), ki bo izbral dela za regijsko razstavo, napisal spremni tekst ter sodeloval pri postavitvi in odprtju razstave.

V. Državna tematska razstava

Regijske razstave si bo ogledal državni selektor in izbral dela za državno razstavo.

Najkasneje en mesec po ogledu zadnje regijske razstave bodo o izboru del obveščeni vsi izbrani avtorji in območne izpostave, od koder prihajajo.

Državna razstava bo predvidoma v prvi polovici junija 2024 v Loškem muzeju Škofja Loka (Gorenjska koordinacija).

Ob razstavi bo izšel katalog z reprodukcijami vseh izbranih del.

 Likovna dela ostanejo last avtorjev. Organizator jih avtorjem vrne po koncu projekta.

VI. Izobraževanje

Predavanja in delavnice bodo v sodelovanju z območnimi izpostavami oziroma regijskimi koordinacijami razpisane v vseh regijah. Izobraževanja se bo izvajalo ob zadostnem številu prijav.

Med 1. aprilom in 30. junijem 2023 bodo v posameznih regijah organizirana predavanja, ki bodo dodatno osvetlila razpisano temo.

Razpisana tema je lahko izhodišče območnih in regijskih likovnih izobraževanj v letu 2023.

V pomoč pri študiju in raziskovanju razpisane teme bo na voljo tudi priročnik oz. drugo študijsko gradivo.

VII. Prijava

Prijava je možna preko enotne spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

prijavnica

Ustvarjalci v prijavnici izberejo območno izpostavo, kjer imajo stalno ali začasno bivališče oziroma v njej delujejo kot likovniki. Izjema so ustvarjalci, ki živijo zunaj državnih meja, ki izberejo posebno kategorijo v prijavnici. Prijavnico je potrebno izpolniti do roka, ki ga določi območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljajo.

VIII. Priznanja

Prijavljeni na območne in regijske razstave, ki bodo oddali delo na razpis, prejmejo potrdilo o udeležbi.
Uvrščeni na regijsko razstavo ali v ožji izbor regijske razstave prejmejo srebrno priznanje.
Uvrščeni na državno razstavo prejmejo zlato priznanje.
Udeleženi na regijskih in območnih izobraževanjih prejmejo potrdilo o udeležbi na izobraževanju.

VIII. Kontakti in informacije

Za več informacij se obrnite na vašo območno izpostavo ali producentko za likovno dejavnost. Kontaktne podatke najdete na spletni strani www.jskd.si

Dodatne informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI - 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
E monika.ivancic-fajfar@jskd.si

W www.jskd.si  

 

 

 

 

 

prijavnica

prijavnica

prijavnica

prijavnica