RAZSTAVE IN PRIREDITVE


KAKŠNE OBLIKE JE PROSTOR?
Spletni likovni natečaj ob Ravnikarjevem letu


Edvard Ravnikar (1907–1993 je osrednja in najpomembnejša osebnost slovenske arhitekture v drugi polovici 20. stoletja. Je avtor številnih ključnih objektov tega obdobja v Sloveniji in tudi mnogih mednarodnih projektov – njegova arhitekturna dediščina je ob Plečnikovi najpomembnejša slovenska arhitekturna dediščina. Zato je vlada na pobudo Ministrstva za kulturo leto 2023 razglasila za leto arhitekta Edvarda Ravnikarja. [več o tem]

»Za arhitekturno mišljenje je potrebno priznanje tradicije, nekaj, kar je bilo prej, pogledano s svojim očesom,« je izjavil Ravnikar. Tako tudi mi spletni likovni natečaj razpisujemo z mislijo na Ravnikarjevo zapuščino.

Natečaj z naslovom Kakšne oblike je prostor? je namenjen vsem generacijam, prijavijo se lahko posamezniki ali skupine, ki jih prijavijo mentorji. Starostne omejitve ni. Dela so lahko narejena v različnih tehnikah, kot so risba, slika, fotografija, grafika, tridimenzionalni objekt ali dela v mešani in digitalni tehniki. Prijavitelji dela pošljejo v digitalni obliki v .JPG formatu (originale poskenirajo ali fotografirajo). Prijavljena dela morajo biti narejena v času natečaja, pogoj je, da niso bila predhodno objavljena ali javno razstavljena.

Nekaj možnih izhodišč natečaja:

- oblike, vzorci, materiali, teksture

- arhitektura in narava (voda, veter, svetloba, zelenje in človek v urbanem okolju)

- Ravnikarjeva arhitektura v letu 2023

- Dela Edvarda Ravnikarja - gradivo (1 MB, datoteka pdf)

 

Likovni natečaj poteka med 27. 3. in 27. 10. 2023

 

Prijave sprejemamo prek spletne prijavnice

Vsa prejeta dela bodo strokovno selekcionirana, najboljši v posamezni starostni kategoriji pa bodo prejeli priznanja ter knjižne/praktične nagrade oziroma pohvale. Sodelujoči bodo o rezultatih natečaja obveščeni po e-pošti, javno pa bodo rezultati objavljeni 3. decembra 2023. Prispevki bodo prikazani v spletni galeriji oziroma v promocijske namene ob Ravnikarjevem letu tudi v obliki javne projekcije.

Natečaj poteka v sodelovanju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Centra arhitekture Slovenije

 

Dodatne informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI - 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
E monika.ivancic-fajfar@jskd.si
W www.jskd.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Ravnikar

Dela Edvarda Ravnikarja - gradivo (1 MB, datoteka pdf)