RAZSTAVE IN PRIREDITVE


KAKŠNE OBLIKE JE PROSTOR?
Spletni likovni natečaj ob Ravnikarjevem letu

Obvestilo o rezultatih natečaja

Edvard Ravnikar (1907–1993 je osrednja in najpomembnejša osebnost slovenske arhitekture v drugi polovici 20. stoletja. Je avtor številnih ključnih objektov tega obdobja v Sloveniji in tudi mnogih mednarodnih projektov – njegova arhitekturna dediščina je ob Plečnikovi najpomembnejša slovenska arhitekturna dediščina. Zato je vlada na pobudo Ministrstva za kulturo leto 2023 razglasila za leto arhitekta Edvarda Ravnikarja, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pa je v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije razpisal spletni likovni natečaj.

Izhodišča natečaja so bila:
- oblike, vzorci, materiali, teksture
- arhitektura in narava (voda, veter, svetloba, zelenje in človek v urbanem okolju)
- Ravnikarjeva arhitektura v letu 2023

Natečaj je bil namenjen vsem generacijam, prijavili so se lahko posamezniki ali skupine pod vodstvom mentorja, dela pa so lahko bila narejena v različnih tehnikah, kot so risba, slika, fotografija, grafika, tridimenzionalni objekt ali dela v mešani in digitalni tehniki. Likovni natečaj je potekal med 27. 3. in 27. 10. 2023, zadnji rok za oddajo del je bil 5. 11. 2023.

Cilj natečaja je bil, da spodbujamo k vsakodnevnemu opazovanju okolice, arhitekture in prostora, k likovnemu pogledu in refleksiji.

Na natečaj je prispelo 31 individualnih prijav ter 15 prijav, ki so jih posredovali osnovnošolski in srednješolski mentorji – skupno je na natečaj prispelo preko 150 likovnih del in ustvarjalnih projektov. Vsi prispevki so objavljeni v foto albumu na naši Facebook stani: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679400320994871&type=3

Žirija v sestavi Barbara Viki Šubic, arhitektka in pedagoginja na področju arhitekture, Monika Ivančič Fajfar, umetnostna zgodovinarka in vodja likovne dejavnosti na JSKD ter Vida Slađana Mitrović, akad. slikarka in likovna pedagoginja, se je sestala 20. 11. 2023 ter opravila izbor del za pohvale in priznanja.

Pohvale je komisija namenila prispevkom, ki so izstopala bodisi po kakovosti likovne izvedbe bodisi po izvirni zamisli, so izražala razmislek o prostorskem oblikovanju, poglobljeno opazovanje arhitekture, lokalnega prostora, vsakdanjega okolja, vsebovala misli o kulturni dediščini, trajnostnih vprašanjih, arhitekturi prihodnosti … Pohvale so bile podeljene tudi mentorjem, ki so znotraj ur likovnega pouka našli čas za predstavitev danega izziva, ciljno usmerjanje in motiviranje. Priznanja in nagrade so bile podeljene projektom, ki so izstopali po likovni kvaliteti pa tudi vsebinski refleksiji in upoštevanju izhodišč natečaja.
Izbor del bo v obliki javne projekcije predstavljen v Ravnikarjevem mestu – Novi Gorici. Od, 4. decembra dalje si jo boste lahko ogledali v izložbi TIC Nova Gorica in v prostorih ZKD Nova Gorica.

PRIZNANJA

Priznanje in nagrada kategoriji osnovnošolci – predmetna stopnja
Viktoriia Sutiahina: Prostori, risba

OŠ Martina Konšaka Maribor, mentorica Polona Horvat Šerbinek          
Avtorica je v delu pokazala zanimive prostorske vizije, ki so blizu konceptu M. C. Esherja. Prostorske zasnove, ki jih je ustvarila, se iz vsakdanje izkušnje logičnih zaključkov sprevračajo v nove tvorbe prostorskih razsežnosti. Črno-bela risba je bogata s črtnim oblikovanjem in pestrim naborom šrafur. Avtorica ustvarja dramatične relacije med svetlobo in temo. Risba je dobro kompozicijsko zasnovana in uspešno vpeta v format. Viktoriia Sutiahina prejme priznanje za izvirne prostorske rešitve in uspešno kompozicijsko izvedbo risbe.

Viktoriia Sutiahina: Prostori, risba

 

Priznanje in nagrada v kategoriji mentorji
Eva Gorišek, OŠ Kolezija

Na razpisani likovni natečaj je mentorica Eva Gorišek posredovala sedem izdelkov, ki jih je izdelalo 12 učencev in učenk zadnje triade. Pri pouku so si ogledali Ravnikarjeva dela, oblikovali zamisli o svojem idealnem prostoru ter jih izvedli v tehniki oblikovanja stirodurja. Učenci so arhitekturne zasnove kreirali neposredno v stiku z materialom. Poenoten material v nevtralni, beli barvi je pripomogel k fokusu na oblike. Oblikovali so tudi opis posameznih arhitektur, kar jih je spodbudilo k refleksiji ustvarjalnega procesa.
V delih učencev OŠ Kolezija lahko prepoznamo materialno in kompozicijsko načrtovan koncept mentorice, ki je spodbudno vplival na razmišljanje učencev. Likovne rešitve učencev kažejo, da so bili motivirani k iskanju novih kreativnih poti tako, da so se srečali z drugačnim materialom in arhitekturnim opusom Edvarda Ravnikarja. Priznanje se podeli mentorici za angažirano spremljanje, usmerjanje in pomoč učencem pri razmišljanju in oblikovanju arhitekturnega prostora.

Eva Gorišek, OŠ Kolezija

 

Priznanje in nagrada v kategoriji dijaki
Tisa Gaja Eržen: Urbanistična anatomija, digitalni kolaž

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, mentorica Meta Hostnik
Tisa Gaja Eržen je ustvarila večplastni digitalni kolaž, tako da je spojila urbanistični in naravni prostor. Njeno delo izraža zanimivo prepletanje gozdne krajine v prvem planu, ki se počasi preliva v fasade hiš in na koncu zaokroži v centralni transparentni portretni obris. Avtorica ustvarja močan občutek globine tako, da kreativno kombinira zračno in linearno perspektivo. Delo gledalca nagovarja z izrazitim vsebinskim vložkom, saj smo kot individualna bitja v sodobnem času razpeti med bivanjem z naravo in arhitekturo. Tisa Gaja Eržen prejme priznanje na podlagi izvirnega in celostnega pogleda na človekovo bivalno okolje ter uspešno kompozicijsko oblikovanje digitalnega kolaža.

Tisa Gaja Eržen: Urbanistična anatomija, digitalni kolaž

Priznanje in nagrada v kategoriji odrasli
Ana Skobe: Spominski kompleks Kampor na otoku Rab, fotografija

S fotografiranjem spominskega kompleksa Kampor se avtorica neposredno dotika dela arhitekta Edvarda Ravnikarja. Prikazala je pogled na njegovo zasnovo z zraka tako, da je izpostavila ključne kamnite linijske tvorbe v odnosu z vegetacijo. Avtorica je v fotografski objektiv ujela unikaten pogled na arhitekturno mišljenje, ki gledalca vodi izven prepoznavanja konkretne memorialne postavitve v nov svet linije, barvne površine in teksture. Ana Skobe je z novim fotografskim pogledom na Ravnikarjevo delo ustvarila abstraktno podobo, kjer nam ne gre več za identificiranje točno določenega objekta, temveč tokrat gledalčevo oko pritegne zanimiva razgibanost črt in ploskev. Ana Skobe prejme priznanje na podlagi izvirnega avtorskega pogleda na Ravnikarjevo delo.

Ana Skobe: Spominski kompleks Kampor na otoku Rab, fotografija

POHVALE

Osnovnošolci – razredna stopnja
Arianna Sosič Prykhodko: Načrt za igrišče, OŠ Srečka Kosovela Sežana, mentorica Tadeja Bogdan
Priznanje v tej kategoriji ni bilo podeljeno.

Osnovnošolci – predmetna stopnja
Brina Gazi, Maja Jeranko, Manca Šteh, Zala Zupančič: Hotel ob morju, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, mentorica Helena Zalokar Kuhar
Kaja Celarc Acetto: Dvonadstropna opazovalnica, OŠ Dobrova, mentorica Jasna Samarin
Lana Rajić: Šolski hodniki moje domišljije, OŠ Škofljica, mentorica Nevenka Miklič Perne
Sara Zupan: Namišljeno mesto
Tilen Ciuha: Štiri stebrna opazovalnica, OŠ Dobrova, mentorica Jasna Samarin
Zoja Simčič: Spomin
Skupinska pohvala: Aron Barbaresi, Domen Simončič, Ema Mioč, Hanadi Frmić, Julija Stariha, Laura Blatnik, Lourenco Kajetan Slatinšek Raon, Maks Pirnat, Melisa Knez Šerbelj, Sofija Česnik, Trina Cvjetičanin Junkar, Vasja Zebec; OŠ Kolezija, mentorica Eva Gorišek

Dijaki
Gašper Godec: Sodobne geometrijsko-organske forme, Strokovni izobraževalni center Ljubljana, mentorica Tina Grobovšek
Kaja Rainer: Idealno mesto
Lana Pušnik: Ferantov vrt, I. gimnazija v Celju, mentorica Hana Grubelnik
Lucy Brinovec: Banka Celje, I. gimnazija v Celju, mentorica Hana Grubelnik
Tia Bojt: Mestno jedro, Strokovni izobraževalni center Ljubljana, mentorica Marjetka Pajk
Tija Ota Pušnik: Novo naselje, I. gimnazija v Celju, mentorica Hana Grubelnik
Zal Kos: Prostor – stvaritve generacij, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, mentorica Meta Hostnik
Živa Bračun: Osvetljena okna, I. gimnazija v Celju, mentorica Hana Grubelnik

Odrasli
Ana Šuster Kramer: Krogla, objekt
Jana Štok: Obok, fotografija
Milena Toth: Pričakovanje, olje na platnu
Suzana Marovt: MG+, akril na platnu
Tomaž Lipicer: Skriti kotički, fotografija

Mentorji
Eva Žula, OŠ Kapela
Jasna Samarin, OŠ Dobrova
Nevenka Miklič Perne, OŠ Škofljica
Hana Grubelnik, I. gimnazija v Celju

 

Dodatne informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI - 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
E monika.ivancic-fajfar@jskd.si
W www.jskd.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Ravnikar

Dela Edvarda Ravnikarja - gradivo (1 MB, datoteka pdf)