LITERATURA / NATEČAJI /

 

LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE OTROŠKO ALI MLADINSKO DRAMSKO BESEDILO

 

RAZPIS

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in revija Mentor razpisujeta literarni natečaj za najboljše otroško in mladinsko dramsko besedilo.

1. NAMEN NATEČAJA

Natečaj želi spodbuditi izvirno dramsko pisavo za otroške in mladinske gledališke skupine. Iščejo se besedila, primerna za izvajanje otroških in mladinskih gledaliških ali lutkovnih ustvarjalcev.

2. VSEBINSKE PODROBNOSTI NATEČAJA

a) Natečaj je anonimnega značaja.

b) Besedila morajo biti v slovenskem jeziku.

c) Vsak avtor lahko posreduje največ tri (3), še neobjavljena dramska besedila, pri čemer se ocenjuje vsako dramsko besedilo posebej.

d) Besedila morajo biti primerna za uprizarjanje za otroške ali mladinske gledališke skupine, v dolžini trajanja:

- največ 30 min (20.000 znakov s presledki) za otroške in

- največ 60 min (40.000 znakov s presledki) za mladinske predstave (tretja triada OŠ in dijaki).

e) Besedila morajo biti v dramski obliki. Besedila v obliki proze ali poezije bodo zavrnjena. Izjema so le dramska besedila v verzu. Izjemoma se lahko oddajo tudi predlogi scenarijev za npr. neverbalno uprizoritev ali kakšno drugo obliko.

f) Glede tematike besedil Natečaj ne postavlja omejitev.

3. ODDAJA PRIJAVE

Oddane prispevke podpišite s šifro (šifra avtorja: Šifra_DRAMA_JSKD_2020, enako poimenujte tudi datoteko z dramskim besedilom). V kolikor oddajate več besedil, jih podpišite z isto šifro. V prijavnici poleg svojih podatkov navedite tudi šifro, s katero ste podpisali svoja besedila.

Prispevke sprejemamo izključno v digitalni obliki preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijava

Žirija bo dobila v branje samo besedila, podpisana s šifro, brez avtorjevih podatkov, s čimer bomo zagotovili anonimnost natečaja.

4. UDELEŽENCI

Na natečaju lahko sodelujejo vsi polnoletni avtorji, ki se ljubiteljsko ali poklicno ukvarjajo s pisanjem dramskih besedil, ne glede na starost.

5. ŽIRIJA IN NAČIN SELEKCIJE

Poslane prispevke, ki bodo ustrezali razpisanim kriterijem, bo dobila v pregled tričlanska strokovna žirija, ki bo predlagala za objavo do pet najboljših dramskih besedil na podlagi strokovnega znanja ter lastnih izkušenj in presoje. Iščejo se teksti, primerni za otroške ali mladinske gledališke ali lutkovne skupine. Žirija bo ocenjevala kreativnost, slog, jezik, povezanost vsebine in oblike, inovativnost, sporočilnost, uprizorljivost ter celostni umetniški vtis dramskega teksta. V primeru večjega števila kvalitetnih besedil lahko žirija predlaga kakovostna besedila za objavo v reviji Mentor. Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti.

6. NAGRADE IN OBVEŠČANJE

Pet izbranih besedil bomo objavili v knjižni obliki, vsak avtor izbranega besedila bo prejel honorar v višini 100 € bruto in 10 izvodov izdane knjige. Avtorji bodo o izboru obveščeni do  1. februarja 2021.

7. AVTORSTVO

Avtor s poslanim delom dovoljuje objavo svojega dela v tiskanih ali spletnih publikacijah JSKD. Skupine, ki bodo želele besedila uprizoriti, se bodo z avtorji naknadno dogovorile za avtorski honorar - nadomestilo za uporabo avtorskega dela.

8. ROK ZA ODDAJO BESEDIL

Rok za oddajo besedil je 30. september 2020, izključno preko e-prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijava

 

 

 

Producentka za literarno dejavnost

Producent za gledališko in lutkovno dejavnost

mag. Barbara Rigler

Jan Pirnat

 

 

 

 

 

 

tehnična navodila

e-prijava