LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

 

literarni natečaj

32. ROŠEVI DNEVI 2019

 

Izbor šolskih glasil v okviru Roševih dnevov 2019

 

Na naslov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je ob letošnjem razpisu za najboljša osnovnošolska in srednješolska literarna glasila do roka prispelo 36 različnih publikacij, ki jih je prispevalo 29 šol oz. zavodov  (24 osnovnih šol, 5 srednjih šol oz. gimnazij). Strokovno komisijo sta sestavljala Miha Mohor, slovenist, soavtor osnovnošolskih učbenikov ter avtor priročnika Glasovi mladih, ter Barbara Rigler, samostojna svetovalka JSKD za literaturo ter odgovorna urednica revije Mentor. Komisija se je sestala v sredo, 13. februarja 2019, in pregledala vsa prispela šolska glasila ter naredila izbor.

V šolskih literarnih listih je komisijo tudi letos zanimala izrazna moč mladih piscev ter pestrost literarnih zvrsti, ki se kaže kot rezultat sodobnega pouka besedilnih vrst in književnosti ter prizadevanj v delavnicah ustvarjalnega pisanja. Glede na izvirnost zamisli in uresničenje zastavljenih ciljev je komisija  ocenjevala tudi posebne publikacije: tematske številke glasil, zbornike, almanahe, antologije, pesniške zbirke, literarne priloge, prevode, priložnostne publikacije, projektne in raziskovalne naloge na temo literature ipd. Komisija ugotavlja, da ostaja nivo literarnih glasil in publikacij visok, saj se številna glasila odlikujejo z jasnimi uredniškimi koncepti, za njihovimi stranmi pa razpoznavamo kakovosten sodoben pouk literature ter raznovrstnost projektnih in tematskih nalog. Ob širjenju tematik in vrst besedil ter obvladovanju besedilnih vrst je dovolj prostora za pristen izraz mladih. Uspešno mentorsko delo izhaja le iz otrokove in mladostnikove avtentičnosti in je posredno. Zato v najboljših prispevkih ti izražajo svojo naravo, svoje enkratne skrivnosti in atraktivnosti svojega mišljenja.

Med prispelimi je kar nekaj publikacij, ki jih šole pošiljajo že kar nekaj let in so bile že nagrajene. Tudi letos kažejo na kakovostno delo z mladimi, naj omenimo vsaj tri najboljše: Drobtinice s planin (OŠ Tabor Logatec, PŠ Rovtarske Žibrše), Samorastniki(OŠ Prežihovega Voranca Maribor) in Mlada rast (OŠ Cerkno).

Podelitev knjižnih nagrad ter odprtje razstave vseh prijavljenih šolskih publikacij bo v sredo, 20. marca 2019, ob 16.15 v Osrednji knjižnici v Celju, sledila bo podelitev priznanj vsem nagrajenim uredništvom v okviru zaključne prireditve 32. Roševih dnevov 2019 ob 17. uri v Glasbeni šoli Celje. Člane uredništev prosimo za potrditev na dopoldanski literarni in mentorski delavnici z Neli K. Filipić ter na popoldanskih podelitvah do srede, 13. marca 2019. Lepo vabljeni in čestitamo!

 

Glasila osnovnih šol:

Nagrada za načrtno delo z mladimi literarnimi ustvarjalci za tri šolske publikacije


VODA PIŠE ZGODBE NA KRASU - MLADI BORI, zbornik učencev OŠ Komen
Komen, junij 2018
(OŠ Komen)
Prispevke zbrala in uredila: Nina Bednarik
Izbor likovnih del: Tanja Samec

IGRAJMO SE Z UGANKAMI, zbirka ugank
(OŠ Komen)
Mentorica: Tanja Spačal
Avtorji: 23 učencev 3., 4. in 5. razreda

OD RIM DO PESMI, zbirka pesmi
(OŠ Komen)
Mentorica: Tanja Spačal
Avtorji: 15 učencev 3., 4. in 5. razreda

 

Utemeljitev: Mladi bori so obsežen literarni almanah, ki obsega čez 100 strani, vanj pišejo otroci od nižjih razredov, k višji kakovosti pisanja pa pripomorejo vaje v ustvarjalnem in poustvarjalnem pisanju. To številko Mladih borov so spletli na temo vode ter pokazali, da obvladujejo prvine umetnostnega izraza in publicistični jezik. V knjižici ugank so  objavili svoje najbolj posrečene uganke o naravi, letnih časih, šoli, živalih, ipd. V zbirki pesmic pa so zbrali pesmi, ki so nastale pri igri z rimami ali akrostihi.

 

Nagrada za zbirko pravljic 6. a razreda


NAJ NAŠE PRAVLJICE OŽIVIJO
Kratek literarni zbornik pravljičnega poustvarjanja šestošolcev
januar 2019
(OŠ Bakovci)
Urednica, uvodnik in oblikovanje: Nuša Grah

Utemeljitev: Oblikovno preprosto glasilo, speto s spiralo, s kazalom, brez kolofona in CIP-a je kot priporočena vaja v slogu založništva. Ob branju pravljic pri pouku slovenskega jezika s književnostjo so učenci poskušali sami napisati svojo avtorsko pravljico in jih skupaj z mentorsko pomočjo povezali v zbirko modernih pravljic. Naj naše pravljice oživijo je lep primer razrednega literarnega lista, ki je rezultat kakovostnega prebiranja, šolskega obravnavanja in pisanja umetnih oziroma avtorskih pravljic. Ustvarjena besedila niso ostala v šolskih zvezkih ali mapah, ampak so jih v branje ponudili širši publiki.

 

Nagrada za ustvarjalni pouk mladih literatov izven šole


ZGODBARNICA
Zbornik del mladih literatov in mini priročnik za ustvarjanje
Ribnica, november 2018
(Knjižnica, Miklova hiša Ribnica in Zavod za razvijanje ustvarjalnosti)
Mentorica: mag. Ana Porenta
Odgovorna oseba: Marko Zupanc

Utemeljitev: Ta osnovnošolski literarni zbornik je s svojo pestrostjo izraza nov dokaz, da se višjo kakovost pisanja mladih da doseči le s sodobnim poukom, kjer spoznavajo literaturo in literarno teorijo preko ustvarjalne igre. Zbornik je pod mentorstvom pedagoginje in pesnice Ane Porenta ustvarilo devetih deklet in fantov od 3. do 7. razreda, ki so se izven pouka spoznavali z literarnim ustvarjanjem: asociacijami, primerami, premetankami … Pisali so pesmi, zgodbe, pravljice … se učili o rimah in aliteracijah,  oblikovali like, zapisovali dramske prizore in ustvarjali stripe. Nujno je spoznavanje literature in pravil preko igre ter včasih z nadgradnjo v obliki priročnika pod strokovnim vodstvom pri pouku ter tudi izven šolskih sten.


Nagrada za ustvarjalno delo z otroci s posebnimi potrebami


PORTOROŠKE RIBICE
Šolsko glasilo, letnik XVIII, številka 1
Pomlad/poletje 2018
Portorož, junij 2018
(Center za komunikacijo, sluh in govor - CKSG Portorož)
Uvod in jezikovni pregled: Vesna Lešnik Baruca
Mentor: Matjaž Borovničar
Oblikovna ureditev: Marko Peric
Glavni in odgovorni urednik: Marko Strle

Utemeljitev: Literarni zbornik Portoroške ribice Centra za komunikacijo, sluh in govor dokazuje, kako mladi s slušnimi težavami nadomeščajo in presegajo s svojo bogato literarno in likovno izraznostjo. V glasilu se prepletajo  duhovite pesmice in domišljijski spisi, ki so privlačno dopolnjeni z zanimivimi grafikami. Teme, ki jih zanimajo, so zgodbe njihove mladosti - največkrat izpostavijo prijateljstvo. Za konec razmišljanja in zaključek publikacije objavijo še dramski prizor z naslovom Laž ima kratke noge. Domiselno.

 

Nagrada za dober primer odziva na družbeno-zgodovinsko osebnost in obletnice


ZBORNIK 2018.  Zbornik ob dveh stoletnicah. Maistrova obramba slovenske severne meje. Smrt Ivana Cankarja
Maribor, januar 2019
(OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor)
Izbor besedil, spremna beseda in uredništvo: Simona Deučman, Mihaela Dorner
Izbor likovnih del: Zvezdana Ritonja (risbe z ogljem)
Naslovnica: Nika Drevenšek (lesorez), Nina Korda (risba)
Mentorica: Janja Tomažič

Utemeljitev: Dvodelen zbornik je dokaz, kako se na priložnostne izvenšolske razpise da napisati in urediti dobro publikacijo. Otroci niso delali po obrazcih, ampak so premišljeno izhajali iz svojega dojemanja in poznavanja. Zbornik nudi bogate spodbude za sodelavce in njihove sošolce. V prvem delu so osnovnošolske pesmi nastale po biografiji Rudolfa Maistra, v drugem delu so se učenci vživljali v Cankarjeve črtice in pisali poustvarjalno. Pohvalno in mentorsko premišljeno je delo z vsemi razredi, ki so svoji starosti primerno  razmišljali o Maistru in Cankarju.

 

Nagrada za samostojno pesniško zbirko


Vanesa Marič: VENERA
Ljubljana, maj 2018
(OŠ Savsko naselje Ljubljana)
Avtorica: Vanesa Marič
Mentorica: Biljana Petač
Naslovnica: Inja Roi

Utemeljitev: Pesniška zbirka višješolke Vesne Marič prinaša nežne osebno-izpovedne pesmi, iskreno odkrivanje ljubezni in svojega čustvovanja. To so najstniške pesmi v najboljšem pomenu te besede, primerne starosti mlade literarne ustvarjalke. Pohvala šoli za pogum, da izpostavi izstopajočo pesnico.
S simpatično knjižico najstniške poezije dajo učitelji in profesorji mladim pesnikom spodbudo in usmeritev, seveda če pokažejo presežek v pisanju. Uvod v zbirko je napisal pisatelj in pesnik Vinko Möderndorfer, kjer bralce poduči o  Veneri, hkrati pa je izpostavil avtoričino občutljivost za svet in empatijo.

 

GLASILA GIMNAZIJ:

Nagrada za izbor najboljše dijaške literarne ustvarjalnosti


DOMAČE VAJE, literarni zbornik
Ljubljana-Šentvid, 2018
(Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana - Šentvid)
Glavni urednik: Marko Kunaver
Mentorica: prof. Mateja Gomboc 

Utemeljitev: Domače vaje so s literarni list z najdaljšo tradicijo izhajanja na Slovenskem, saj so kot rokopisni list Alojzijevišča ugledali luč sveta že daljnega 1868. leta. Tudi zadnja številka je premišljeno urejen zbornik najboljših dijaških pesmi in krajše proze, ki ga zaključujejo intervjuji s pomembnimi in zanimivimi kulturniki. Pred bralca se zvrstijo poglavja: Kam greš, Pot, Brezpotje, Stezica,  Smerokaz, Križišče, Potopis, Google Maps in Avenija (npr. Srečanje z nemško pisateljico Tamaro Bach, Srečanje s turško pisateljico Ciler Ihan …). Da je publikacija dobro umeščena v šolo, dokazujejo tudi prispevki profesorjev. Zbornik je opremljen z lepimi fotografijami, ki napovedujejo nove razdelke in refleksijo njihovih literarnih prispevkov.

 

Nagrada za dober domoznanski projekt


NAŠA OKENCA V KOJČEV SVET
Zbornik dijakov Gimnazije Ormož
Ormož, 2018
(Gimnazija Ormož)
Uredila: Helena Srnec
Projekt je podprla Ustanova dr. Antona Trstenjaka.

Utemeljitev:  Zbornik je rezultat velikega projektnega dela dijakov in profesorjev, ki jih je združilo preučevanje pomembnega Ormožana. Po krivici pozabljeno osebnost so tako predstavili sošolcem, staršem in širši javnosti. Gre za uspešno šolsko raziskovalno nalogo s ciljem, da se preko dela in življenja ter misli filozofa, psihologa, sociologa, pedagoga ter profesorja esperanta Martina Kojca dijaki in kulturna javnost spoznajo z ustvarjalnostjo pomembnih osebnosti svojega kraja.

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si

 

                                                    

 

 

fotogalerija

e-prijavnica

 

Soorganizatorja: