LITERATURA /NATEČAJI / 2019

 

NAJBOLJŠA SAMOZALOŽNIŠKA KNJIGA Z LETNICO 2019

 

Revija Mentor, ki že vrsto let deluje v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, redno razpisuje natečaj za najboljšo leposlovno knjigo, izdano v samozaložbi, letos z letnico 2019. Namenjen je vsem avtorjem, ki sami izdajo pesniško zbirko, prozo, zbirko dramskih besedil, otroška besedila, zbornike … - za knjige napisane v slovenščini tudi sami v celoti krijejo stroške izdaje,  delež finančne podpore sponzorjev ne izključuje pogojev razpisa.

Letos se je na natečaj prijavilo več avtorjev kot lani, 33 jih je poslalo svoje samozaložniške knjige v presojo in izbor. Žal nam je situacija s korono preprečila, da bi se komisija lahko sestala pravočasno in v živo, vendar sva oba člana komisije - pesnik, prevajalec, urednik in kantavtor mag. Matej Krajnc, ter urednica revije Mentor in producentka za literarno dejavnost, Barbara Rigler – vsak posebej natančno pregledala vse prispele knjige ter skupaj v spletnih in telefonskih pogovorih določila izbor med izpostavljene knjižne naslove, izdane v letu 2019.

Kratek pregled najboljših samozaložniških knjig, prispelih na natečaj JSKD 2020:

Zmagovalka med pesniškimi zbirkami je knjiga Robovi življenja (Celje, 2019), avtorica Nuša Ilovar,  med proznimi besedili pa roman Ivana Šege Mož z napako (Ravni Dol, 2019). Najboljša slikanica leta 2019 je zgodba Mire Sušić Zajčje dogodivščine (Gorica, 2019). Priznanje za zbornik, zbirko 100 kolumen, nastalih v obdobju 2009-2019, z naslovom 62.469 besed o Šaleški dolini podolgem in počez (Velenje, 2019) bo prejel Bojan Pavšek. Tri posebna priznanja namenjamo: knjigi narečne poezije Prepišno (Ljubljana, 2019) pesnice Irene Pajnik Beguš, mladinski pripovedi Petre Brecelj z naslovom Mašenka (Ajdovščina, 2019) in potopisu Nataše Zupanc Oblečena v kente (Slovenj Gradec, 2019). Vse omenjene knjige izpolnjujejo založniške standarde z izvirno vsebino in lično obliko, lekturo, likovnim oblikovanjem, prelomom in celo s spremnimi besedami ter vsemi zahtevanimi knjižnimi oznakami (CIP, kazalo, kolofon ...).

Omembo si zaslužita tudi knjigi: Študentski dnevi (Rob, 2019) Mihe Indiharja, ki je pravzaprav neke vrste priročnik s primeri - zgodbami iz študentskega življenja ter lucidno prozo Franja Frančiča z naslovom Pravljice o morju, pristaniščih, nebu in svobodi  (Beograd, 2019). Z nekaj minimalnimi popravki bi tudi obe knjigi prejeli posebno priznanje oz. priznanje za prozo ali poezijo.

Kot je napisano v razpisnih pogojih bodo nekateri izbrani knjižni naslovi za spodbudo prejeli  recenzijo v reviji Mentor v letu 2021 (avtorji bodo o tem obveščeni naknadno), prav vsi pa priznanje in knjižne nagrade iz založništva JSKD, ki jih bomo avtorjem poslali po pošti. Javne podelitve ob državnem srečanju odraslih literatov, V zavetju besede 2020, NE bo - zaradi ukrepov ob razglasitvi epidemije. Hvala za razumevanje, upamo da se bomo še srečali v živo ob kakšni drugi literarni priliki.  

Podrobneje o nagrajencih:

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

producentka za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si