LITERATURA /NATEČAJI / 2020

 

NAJBOLJŠA SAMOZALOŽNIŠKA KNJIGA Z LETNICO 2020

 RAZPIS

 

Revija Mentor, ki deluje v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, razpisuje natečaj za najboljšo leposlovno knjigo, izdano v samozaložbi, z letnico 2020.

Natečaj je namenjen vsem avtorjem in avtoricam, ki so lani sami izdali pesniško zbirko, prozo ali zbirko dramskih besedil, otroško knjigo, knjigo esejev … napisano v slovenščini, in so sami plačali zanjo stroške ali so del stroškov za tisk dobili s pomočjo sponzorjev.

Knjige (1 izvod) je treba poslati na naslov JSKD, revija Mentor, Štefanova 5, 1000 Ljubljana do četrtka, 20. maja 2021 –  kot uvod v TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2021, ki je letos posvečen literaturi, literarnemu ustvarjanju in založništvu JSKD.

Podatke o knjigi in avtorstvu  vpišite v e-prijavo na spletni strani JSKD (najkasneje do 20. maja 2021).

E-PRIJAVA:

e-prijava

 

Izbor nagrajenih samozaložniških naslovov bo znan predvidoma do konca poletja, objavljen pa bo na spletni strani JSKD, www.jskd.si (Literarna dejavnost). Vsi prijavljeni boste obvestilo o izboru dobili po elektronski pošti, vabilo na podelitev priznanj pa tudi po klasični pošti.

Izbrani avtorji bodo nagrajeni s knjižno nagrado iz založništva JSKD ter s priznanji, posamezne knjige pa bodo recenzirali Mentorjevi kritiki za objavo v reviji Mentor v letu 2022. Če bo situacija s korona virusom dopuščala druženje bomo priznanja podelili na državnem srečanju odraslih literatov – V zavetju besede 2021, v nedeljo, 14. novembra 2021, na gradu Rajhenburg, v Brestanici (JSKD OI Krško).

Prijavljene knjige bo pregledala in izbirala komisija, v kateri sta pesnik, prevajalec in kantavtor mag. Matej Krajnc, ter urednica revije Mentor, Barbara Rigler.

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

producentka za literarno dejavnost
in odgovorna urednica revije Mentor

T: (01) 2410 516
E: barbara.rigler@jskd.si