LITERATURA

 

 

 

NATEČAJI

 

 

 

REVIJA MENTOR

razpisuje
 

LITERARNI NATEČAJ ZA
SREČANJE SENIORSKIH PISCEV 2011

Razpis je namenjen starejšim avtorjem (leta niso »predpisana«), ki pišejo v slovenščini.

Pogoji:

1. Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi pesniškimi, proznimi in dramskimi besedili.

2. Obseg poslanih prispevkov: 10 pesmi ali ena avtorska pola (16 strani oz. 30.000 znakov) proze ali drame. Prispevki naj bodo natipkani (enostransko).

3. Vsak prispevek naj bo označen z avtorjevim imenom, priložiti pa je treba še kratko biografijo (ta naj se nanaša predvsem na ukvarjanje s pisanjem), točen naslov (tudi elektronski) in telefonsko številko.

4. Prispela besedila bodo prebrali strokovni ocenjevalci, ki bodo na regijskih srečanjih vodili pogovor o poslanih besedilih in literarnem ustvarjanju nasploh.

5. Regijskih srečanj bo šest. Pripravili jih bomo junija in septembra 2011 na Jesenicah (za Gorenjsko), v Mariboru (za SV Slovenijo), Rogaški Slatini (za Celjsko in Koroško), Ajdovščini (za Primorsko), Ljubljani (za osrednjo Slovenijo) in Črnomlju (za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje); gostiteljice srečanj bodo območne izpostave JSKD v teh krajih.

6. Izbrani avtorji z regijskih srečanj bodo povabljeni na državno srečanje starejših piscev, ki ga bo JSKD pripravil skupaj s svojo izpostavo novembra 2011 v Dravogradu.

7. Izbor najboljših besedil bo objavljen v posebnem zborniku V zavetju besede 5.
Objav ne honoriramo.

8. Prispevkov ne vračamo, zato naj avtorji obdržijo zase kopije.

9. Organizatorji krijejo stroške strokovnega dela srečanja in prehrane, pri državnem srečanju tudi bivanja.

Prispevke zbiramo do 15. maja 2011 na naslovu: Revija Mentor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »seniorji 2011« ali na e-naslovu:
dragica.breskvar@jskd.si.


Dragica Breskvar, urednica revije Mentor

 

 

Informacije:

Dragica Breskvar
samostojna svetovalka za literarno dejavnost in urednica revije Mentor
tel.: (01) 24 10 516
e-pošta: dragica.breskvar@jskd.si

 

Prijavnica

Lansko srečanje seniorskih piscev 2010

 

Prijavnica

Lansko srečanje seniorskih piscev 2010