LITERATURA / NATEČAJI / SOSED TVOJEGA BREGA 2015

Razpis

 

REVIJA MENTOR
razpisuje natečaj in državno srečanje
»SOSED TVOJEGA BREGA 2015« z naslovom
BESEDE NA PROSTEM,
namenjeno avtorjem in avtoricam, ki – ne glede na državljanstvo – stalno ali začasno (vsaj eno leto) bivajo v Sloveniji, pišejo pa predvsem v svojem maternem jeziku (ne v slovenščini).

 

Obseg poslanih besedil

Proza in dramski teksti – do 10 strani (lahko tudi odlomki daljših tekstov), poezija – do 10 pesmi. Priloženi prevodi v slovenščino so zaželeni, niso pa obvezni. Pričakujemo samo besedila, ki še niso bila objavljena v knjižni obliki. Besedila naj bodo zapisana v wordu, pisava 11, leva poravnava, enojni razmik, brez dodatnih oblikovanj in fotografij.

 

Šifra

Vsak prispevek mora biti označen s šifro, v drugi e-priponki pa naj bodo naslednji podatki v prijavnici: ime in priimek avtorja, domači naslov, letnica rojstva, izobrazba oziroma poklic, telefonska številka, naslov e-pošte, jezik besedila (v priloženi prijavnici) – tudi knjižne novosti prijavljenih avtorjev (z naslovnico in kratko vsebino). Vsi navedeni podatki bodo uporabljeni samo za namene, ki jih obsega ta razpis.

 

Žirija

Poslana besedila bo pregledala žirija, sestavljena iz poznavalcev literature posameznih jezikov, ki bo med vsemi poslanimi prispevki izbrala avtorje najboljših besedil za državno srečanje (osem finalistov). Izbor literarnih besedil bo objavljen v bienalno tiskani reviji Paralele. Avtorji odstopijo svoja besedila za objavo brezplačno.

 

Prijava

Avtorji naj svoja dela pošljejo do ponedeljka, 23. februarja 2015, v izvirniku (torej ne v slovenščini) po elektronski pošti na e-naslov: mentor@jskd.si, z zadevo: Sosed tvojega brega 2015.

Državno srečanje Sosed tvojega brega 2015 bomo pripravili skupaj z izpostavo JSKD Rogaška Slatina v Rogatcu v soboto, 18. aprila 2015. Na programu bo predstavitev vseh prijavljenih avtorjev in njihovih novih knjižnih izdaj (dopoldanska branja v muzeju na prostem), literarna delavnica, popoldanska zaključna prireditev s predstavitvijo finalistov. O izboru in povabilu na srečanje vas bomo še obvestili.                                     

 

Dodatne informacijemag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si