LITERATURA

 

 

 

 

NATEČAJI

 

 

 

REVIJA MENTOR
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Literarni natečaj revije Mentor za

 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2012

 

 

 

 

RAZPIS FESTIVALA URŠKA 2012

Festival Urška združuje mlade, še neuveljavljene in uveljavljajoče se avtorje, ki pišejo v slovenskem jeziku.

Razpisni pogoji

Sodelujejo lahko avtorji, stari nad 15 let (navzgor leta niso omejena), ki svojega dela še niso izdali v knjižni obliki (razen v samozaložbi). Pošljejo lahko še neobjavljeno prozo (do 10 strani), poezijo (do 15 pesmi) in dramska besedila.

Prispevki morajo biti napisani z računalnikom in poslani v treh izvodih, označeni pa morajo biti s šifro. Prispevkom naj avtorji priložijo posebno ovojnico, v kateri naj bodo zapisani naslednji podatki: avtorjeva šifra, njegovo ime in priimek, domači naslov, izobrazba, poklic, starost, telefonska številka, elektronski naslov.

Vse poslane prispevke odstopijo avtorji za morebitno objavo brezplačno. Dela izbranih avtorjev bodo objavljena na način in v obsegu, ki bo ustrezal finančnim možnostim prirediteljev.

Revija Mentor poleg natečaja za mlade literate vsako leto razpiše tudi natečaj za seniorje (objavljen bo marca 2012). Vsak avtor lahko sodeluje samo na enem srečanju.
Rokopisov ne vračamo.

Potek natečaja

Vse sodelujoče avtorje bodo prireditelji povabili na eno od šestih regijskih srečanj, ki jih bodo gostile območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Srečanja v obliki kratkih literarnih delavnic bodo potekala od februarja do maja 2012 v Ljubljani (za osrednjo Slovenijo), v Sežani (za Primorsko), Metliki (za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje), na Ravnah na Koroškem (za Celjsko in Koroško), v Škofji Loki (za Gorenjsko) in Lenartu (za SV Slovenijo).

Regijske žirije in državni selektor bodo med pravočasno prispelimi prispevki izbrali najboljše avtorje za nastop na regijskem in finalnem srečanju.
Finalni del festivala bo oktobra 2012 v Slovenj Gradcu.

Nagrada

Najboljšemu avtorju bo revija Mentor natisnila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki Prvenke, predstavljen pa na finalnem delu festivala Urška oktobra 2013 v Slovenj Gradcu. Avtorji bodo kot honorar poleg mentorske pomoči pri nastajanju prvenca dobili tudi sto izvodov svoje knjige.

Uredništvo si pridržuje pravico, da prvenca ne natisne, če bo menilo, da delo še ne zadošča kriterijem za objavo. V tem primeru bo izbor najboljših besedil objavljen v reviji Mentor in tudi honoriran.

Prispevke je treba poslati na uredništvo revije do 20. januarja 2012 na naslov: Revija Mentor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (za festival Urška), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Avtorji lahko svoje prispevke pošljejo tudi po e-pošti na naslov dragica.breskvar@jskd.si.

 

 

Dodatne informacije
JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Dragica Breskvar, prof.,
sam. svetovalka JSKD za literaturo in urednica revije Mentor
e-pošta: dragica.breskvar@jskd.si
tel. 01 24 10 500, 24 10 516