IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2018/19

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST


NIP UMETNOST želi učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza.

Pod vodstvom vrhunskih mentorjev smo vam pripravili pet samostojnih izobraževalnih modulov, kjer boste skozi teorijo in preverjeno prakso dobili nove ideje in uporabna znanja na področju umetnosti, vsebujejo pa tudi primere dobre prakse:

1. RIŠEMO GIB II– plesna in likovna dejavnost (Ljubljana) ODPOVEDAN!

22. in 23. marec 2019
rok prijave: 12. marec 2019

2. ZVEN GIBA – glasbena in plesna dejavnost (Ljubljana)

29. in 30. marec 2019
rok prijave: 15. marec 2019

3. OD ZGODBE DO KNJIGE – literarna in likovna dejavnost (Ljubljana)

5. in 6. april 2019
rok prijave: 22. marec 2019

4. ODER JE VAŠ– gledališka in folklorna dejavnost (Ljubljana)

12. in 13. april 2019
rok prijave: 29. marec 2019

5. V LUČI, RAZSVETLITEV – likovna in plesna dejavnost (Ljubljana)

10. in 11. maj 2019
rok prijave: 26. april 2019

 

Vsako izobraževanje traja 16 pedagoških ur. V skladu z 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se ostala izobraževanja ovrednotijo z 1 točko.

Cena izobraževalnih modulov je 90,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust in pri vpisu štirih ali petih izobraževalnih modulov 20% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo.

E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

 

Prijazno vabljeni!

mag. Urška Bittner Pipan,
pomočnica direktorja za program

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517