ORGANIZACIJA SKLADA /ORGANI UPRAVLJANJA SKLADA / DIREKTOR

 

Direktor

 

Direktorja imenuje vlada na predlog nadzornega sveta sklada za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor zastopa in predstavlja sklad, organizira in vodi delo ter poslovanje sklada ter je odgovoren za zakonitost dela.

 

Pri operativnem in vsebinskem delu mu pomagajo pomočniki direktorja in področni svetovalci.

 

Direktor ima dve vrsti svetovalnih organov: Strokovne podlage za odločanje direktorja pri izvedbi javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje in pripravi programa sklada na nacionalni ravni pripravljajo strokovno programske komisije za glasbeno, gledališko in lutkovno, likovno , folklorno in etno, filmsko, plesno literarno in večzvrstno dejavnost. Na območnih izpostavah pa se na predlog občin oblikujejo sveti območnih izpostav, ki dajejo predloge in pobude v zvezi z delom izpostav.

 

Marko Repnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Marko Repnik

direktor

T: 01/ 2410 500
F: 01/ 2410 510
E: marko.repnik@jskd.si

 

 

 

Mag. Marko Repnik, rojen 3. aprila 1978, v Slovenj Gradcu, je leta 1987 pričel glasbeno pot z učenjem trobente na Glasbeni šoli Slovenj Gradec, nadaljeval na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani in na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 2002 z odliko diplomiral.

Leta 1997 se je zaposlil v Orkestru slovenske policije, kjer je deloval kot solist, od leta 2002 pa koncertni mojster - predvodnik orkestra. Zadolžen je bil za vodenje glasbenega dela državnega protokola za predsednika republike in predsednika vlade in bil dirigent protokola.

Od leta 2007 je bil zaposlen v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, kot vodja območne izpostave Žalec, kjer je uspešno koordiniral delovanje ljubiteljske kulture v šestih občinah spodnje Savinjske doline, ustanovil je festival »Gas Brass« in bil direktor festivala vokalne glasbe »Sredi zvezd«.  Izdal je knjigo poezij z naslovom »Iluzija« in bil soavtor zbornika o slovenskem godbeništvu »Godbeni zvoki«. Prejel je najvišje nagrade na tekmovanjih mladih glasbenikov (TEMSIG), za svoje solistično delovanje pa je leta 2002 prejel študentsko Prešernovo nagrado.

Od leta 2010 je bil podpredsednik Zveze slovenskih godb, kjer je bil zadolžen za izvedbo in vodenje državnih tekmovanj ter mladinskega godbenega tabora »Musica creativa«. Za »aktivnosti, ki so bistveno prispevale k delovanju, ugledu in razvoju slovenskega godbeništva«, ga je Zveza slovenskih godb leta 2013 odlikovala z bronastim častnim znakom, za »dolgoletno delovanje na organizacijskem področju slovenskega godbeništva« pa leta 2016 z bronasto medaljo ZSG. 

Za delovanje na kulturno umetniškem področju je leta 2014 prejel bronasti grb občine Prebold.

V septembru 2016 je na pedagoškem oddelku Akademije za glasbo pridobil  naziv »magister glasbenih znanosti« z nalogo »Skladbe za pihalne orkestre slovenskega skladatelja Tomaža Habeta«.

 

 

 

Suzana Anderlič

 

 

Suzana Anderlič

vodja glavne pisarne

 

T: 01/ 2410 506
F: 01/ 2410 510

E: suzana.anderlic@jskd.si

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA