ORGANIZACIJA SKLADA /SEKRETAR NS

 

Sekretar Nadzornega sveta

 

Sekretar Nadzornega sveta nudi strokovno in organizacijsko podporo Nadzornemu svetu JSKD, skrbi za pripravo gradiv, zapisnikov in ostale dokumenatcije povezane z delovanjem nadzornega sveta in sklada.

 

 

dr. Borut Smrekar

pomočnik direktorja za splošne zadeve

 

T: 01/ 24 10 524

E: borut.smrekar@jskd.si

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA