ORGANIZACIJA SKLADA / POSEBNI PROJEKTI / KULTURNA ŠOLA 2015

Razpis

 

0944-15/1

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva
“Kulturna šola 2015”

Datum objave:

5. 2.2015

Izdajatelj:

JSKD, Štefanova 5,

Datum zaključka:

31. 3. 2015

Status:

Veljaven poziv (objavljen)

Kontaktna oseba:

Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja 
e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si
tel.: 01 2410 530

Razpisna dokumentacija

 • BESEDILO RAZPISA
 • prijavni obrazec obrazec JSKD-KULšola2015,

  ki zahteva podatke o:

  A. ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH 
  DEJAVNOSTI NA ŠOLI

  B. ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI

  B1) Redno delujoče kulturne skupine oz. zasedbe 
  B2) Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih prireditvah  
  B3) Seznam kulturnih dogodkov, ki jih je šola organizirala za učence in za širšo javnost            
  B4) Spodbujanje mentorskega dela za kulturna in umetniška področja            
  B5) Oddaja šolskih prostorov za vaje, nastope drugim izvenšolskim 
  skupinam         

  B6) Posebni kulturni projekti na šoli, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi kulturnimi dejavnostmi na šoli in lokalnimi kulturnimi ustanovami        
  B7) Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja            

  C. PRILOGE    

  Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JSKD.

 

Drugi podatki:

/

 

 

 

Več informacij

Marjeta Pečarič

pomočnica direktorja
in vodja projekta kulturna šola

E: marjeta.pecaric@jskd.si