ORGANIZACIJA SKLADA / POSEBNI PROJEKTI / TLK 2014

O projektu

 

predstavitveni letak

VSESLOVENSKI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2014

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije pripravlja prvi vseslovenski teden ljubiteljske kulture, ki bo potekal med 15. in 22. junijem 2014 in bo z ustvarjalno energijo povezal celotno Slovenijo ter poskrbel za široko promocijo ljubiteljske kulture in njenih ustvarjalcev.

Z vseslovenskim tednom ljubiteljske kulture se tako poklanjamo vsem, ki svojo energijo in čas namenjajo kulturi. Preko kulturnega dogajanja želimo povezati prebivalce lokalnih skupnosti in celotne Slovenije ter zamejstva. Ob tem praznovanju smo na vse lokalne skupnosti naslovili tudi pobudo, da v tem tednu zasadijo sadno drevo stare slovenske avtohtone sorte. Simbol tedna ljubiteljske kulture je namreč rodovitno drevo, ki ponazarja široko dostopnost in raznolikost naše kulture, ohranjanje kulturne dediščine in tudi skrb za biotsko raznovrstnost Slovenije ter simbolno obnovo po žledolomu. Pobuda o zasaditvi sadnih dreves je namenjena osveščanju prebivalstva o pomenu ohranjanja avtohtonih sort kot kulturne dediščine ter ustreznega odnosa do okolja.

Vseslovenski teden ljubiteljske kulture bodo zaznamovali različni kulturni dogodki, ki jih bomo po vsej Sloveniji in v zamejstvu pripravili skupaj s številnimi lokalnimi skupnostmi, kulturnimi društvi, zvezami društev in območnimi izpostavami JSKD.

 

OTVORITEV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE 2014

Simbolna otvoritev bo v Ljubljani, na novem kulturnem prostoru – Ploščad Metelkova, v nedeljo, 15. junija. Celodnevno pestro kulturno dogajanje se bo začelo dopoldan s kulturnim programom za otroke (od 10h do 12h bodo potekale likovna, plesna, gledališka, lutkovna in glasbena delavnica pod vodstvom izkušenih mentorjev, na ogled bodo izbrani filmi Festivala najmlajših filmskih in video ustvarjalcev, ki letos pod okriljem JSKD praznuje 50. let).

Popoldan bo ponudil raznolik kulturni program - od 17h do 18h se bomo ogrevali s Pihalnim orkestrom Litostroj, Akademsko folklorno skupino France Marolt, Srbskim kulturno umetniškim društvom Vidovdan ter številnimi drugimi, saj bo otvoritev gostila kulturna društva in razstavljalce, na voljo bo tudi gostinska ponudba.

Ob 18h bo na vrsti osrednji dogodek z zasaditvijo sadnega drevesa  - povabili smo dr. Uroša Grilca, ministra za kulturo in Zorana Jankoviča, župana Mestne občine Ljubljana – ob spremljavi Plesnega studia Intakt - združenja ustvarjalcev sodobnega plesa, skupine Jazzva in otroškega pevskega zbora. Razgiban večer se bo nadaljeval z Impro ligo in drugimi presenečenji, zaključil pa ob 21h s koncertom Kitarskega orkestra Ljudmila Rusa.

 

ZAKLJUČEK TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE 2014

Uradni zaključek predstavlja 45. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI, v nedeljo, 22. junija – koncert združenih zborov iz vse Slovenije in zamejstva, z neposrednim prenosom Televizije Slovenija, kjer bodo bodo obeležene 80. obletnica Lojzeta Lebiča in Jožeta Leskovarja, 100-letnica rojstva Rada Simonitija in 130-letnica rojstva Vasilija Mirka.

 

IN kaj vmes?

Ves teden bo zaznamoval živahen kulturni utrip, po Sloveniji in v zamejstvu bo potekalo več kot 300 kulturnih dogodkov namenjenih praznovanju Tedna ljubiteljske kulture, povabilu k zasaditvi dreves pa se odzivajo številne lokalne skupnosti (že več kot četrtina).

Več o programih, sodelujočih in razvoju projekta najdete na www.jskd.si, pridružite se nam lahko tudi na Facebooku (www.facebook.com/tedenljubiteljskekulture).

Vsi kulturni ustvarjalci so povabljeni, da v tem tednu na različne načine opozorijo nase in na svoj prispevek k bolj ustvarjalni in odprti družbi – na oknih in dvoriščih naj razstavijo inštrumente, folklorne noše, slikarska platna, knjige… Z enotno celostno podobo in skupno promocijo pa bomo med 15. in 22. junijem Slovenijo obarvali - v ljubiteljsko kulturo.


LJUBITELJSKA KULTURA V SLOVENIJI – od ljudskih pevcev do najsodobnejših multimedijskih trendov

Večina evropskih držav ljubiteljsko kulturo pojmuje kot pomemen del družbe, ki prebivalcem omogoča ustvarjalnost na osebni ravni in dostopnost kulturnih dobrin na družbeni ravni. Po Evropi se tovrstni ustvarjalnosti vsako leto poklonijo v okviru dnevov ljubiteljske kulture, ki so časovno različno umeščeni. Letos se slavju te najbolj množične oblike kulturne dejavnosti prvič priključuje tudi Slovenija z vseslovenskim Tednom ljubiteljske kulture med 15. in 22. junijem.

Ljubiteljska kultura v Sloveniji je množična, raznolika in kvalitetna. Svojo bogato tradicijo črpa iz sredine 19. stoletja (tabori in čitalnice), ko je bila organizirana ljubiteljska kultura nosilka celotne slovenske kulture. Danes predstavlja dobro organizirano in s strani JSKD strokovno podprto vsestransko gibanje ustvarjalnih potencialov, ki vključuje 107.000 ljudi v 5.000 kulturnih društvih in skupinah – in v te številke niso všteti otroci in mladi do 18. leta.

 

Vir: JSKD

 

Bogata produkcija ljubiteljske kulture na področju vokalne in inštrumentalne glasbe, gledališča, lutk, folklorne, likovne in literarne dejavnosti, plesa in filma, se vsako leto pokaže v 25.000 odrskih predstavititvah, prireditvah in razstavah. Letno na teh dogodkih zabeležimo skoraj 4 milijone obiskovalcev. Te številke govorijo o izjemni dostopnosti in dobri organiziranosti ljubiteljske kulture.

Gre za tako obsežen fenomen, da sega v vse pore slovenske družbe. Zaradi raznovrstnosti oblik, vsebin in različnih ravni zahtevnosti, je kulturno ljubiteljstvo področje, ki omogoča sodelovanje vsem družbenim skupinam in posameznikom, ne glede na starost, geografsko, etnično ali katerokoli drugo pripadnost. Prav neinstitucionalni in nepoklicni status odpira povsem razbremenjeni prostor ustvarjanja in eksperimentiranja, v katerem se najdejo tako ljudski pevci kot sodobni plesalci in vrhunski sestavi.

Na operativni ravni opredeljujemo s pojmom ljubiteljstvo tiste kulturne dejavnosti, kjer neposredni izvajalci (člani pevskih zborov, orkestrov, gledaliških in lutkovnih skupin, folklornih ansamblov, filmskih skupin, plesnih skupin, literarnih skupin, likovnikov) te dejavnosti ne izvajajo kot poklic (praviloma za njo niso plačani). Seveda pa na področju ljubiteljstva kot mentorji in strokovni vodje delujejo številni formalno izobraženi strokovnjaki, ki za svoje delo prejemajo plačilo. Poleg tega se vodje in člani neformalno šolajo v programih številnih seminarjev, tečajev, delavnic in šol, ki jih večinoma pripravlja JSKD.