ORGANIZACIJA SKLADA

 

Poslovni podatki

 

JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

 

Sedež:

Štefanova 5, 1000 Ljubljana, p.p. 1699

 

Zakonodaja in ustanovitelj
Vlada Republike Slovenije je leta 1996 ustanovila Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Državni zbor je 26. marca 2010 sprejel nov Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010). Na podlagi tega zakona je Vlada RS 2. septembra 2010 sprejela Akt o ustanovitvi Javnega slada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010).

 

Status
Javni sklad s ciljem zagotovili skladen in uravnotežen kulturni razvoj na celotnem ozemlju Slovenije.

 

Resor

Ministrstvo za kulturo

 

Šifra dejavnosti

90.020 - spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje


Matična številka

1233661 000

 

Davčna številka

62905902 - davčni zavezanec za DDV


Transakcijski račun

01100-6030960774

 

Viri financiranja
Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva sklad iz sredstev državnega proračuna za kulturo, iz sredstev lokalnih skupnosti, iz lastnih prihodkov, dotacij, sponzoriranja in iz drugih virov.