DEJAVNOSTI DRUŠTEV MED NEVARNOSTJO PRENOSA OKUŽBE COVID-19

 

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 (COVID-19) V DRUŠTVENI DEJAVNOSTI

 

Dovoljenje za prireditve na prostem z več kot 50 obiskovalci (29.6.2020)

Odlok o začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi v RS (Uradni list RS, št. 92/20, z dne 29.6.2020) zahteva, da organizatorji prireditve prijavijo oz. vlogi za izdajo dovoljenja za prireditve na prostem, za katere pričakujejo več kot 50 obiskovalcev, priložijo tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Za mnenje je potrebno plačati 30 € in sicer vnaprej!

Obravnava vloge za mnenje traja max. 8 delovnih dni, saj NIJZ prejema veliko število vlog za pozitivno mnenje.

Vloga je dostopna na naslednji povezavi:

https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje

 


NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (22. 6. 2020):

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 PRI IZVAJANJU SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI (22. 6. 2020) 

Smernice NIJZ za ostale dejavnosti – gledališče, literaturo, likovno, film – ali na splošno za prireditve in izobraževanja ter poletne tabore so dostopne na drugih seznamih njihovih priporočil, ki jih smiselno prilagodimo:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kino_gledalisca.pdf,

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf,

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprecevanje_okuzb_jezikovni_tecaji.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska-priporocila_za_letovanje_otrok.pdf (novo od 22. 6.),

oziroma za gledališko in lutkovno dejavnost tudi na tej strani spodaj.

POMEMBNO: Vsa priporočila se bodo sproti prilagajala razmeram, zato jih redno spremljajte.

 


SPOROČILO JSKD IN ZKDS (1. 6. 2020)

Spoštovani članice in člani ljubiteljskih kulturnih društev!

Na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti smo si v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije v preteklih tednih prizadevali pridobiti ustrezna mnenja, preučiti prakse iz tujine in strokovne študije o možnosti prenosa okužbe z virusom Covid-19 med petjem, igranjem na inštrumente in plesom, ki so najbolj množične ljubiteljske kulturne dejavnosti v Sloveniji (z njo se ukvarja več kot 100.000 ljudi). Kljub temu da ima vrnitev njihovega delovanja po karanteni veliko pozitivnih učinkov, od socialnih do psiholoških in drugih, moramo biti pri ponovni vzpostavitvi previdni, premišljeni in odgovorni, da združevanja ne bi prinesla prevelikega tveganja širjenja novih okužb.

Zato smo si prek različnih strokovnjakov in tudi prek izkušenj slovenskih ustvarjalcev v tujini prizadevali pridobiti verodostojne informacije in primere dobrih praks. V nekaterih državah so posamezne kulturne ustanove, organizacije in zveze že zbrale podobne smernice, pridobili smo podrobnejše podatke iz Norveške, Avstrije, Francije, Nemčije, Španije, Nizozemske, Belgije, Estonije in Portugalske (nekaj primerov: Norveška 1, Norveška 2, Nemčija 1, Nemčija 2, Avstrija, Francija).

Na osnovi tega smo pripravili predlog priporočil za zborovsko, inštrumentalno in folklorno dejavnost ter jih poslali v presojo na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Služba za komunikacijo NIJZ nam je za glasbene dejavnosti svetovala priporočila kot za glasbene šole oz. za folklorno dejavnost kot za športne vadbe, na podlagi teh pa bi bilo po naši presoji treba zagotoviti vsaj naslednje minimalne standarde, s katerimi društva seznanjamo v prilogi (dodajamo tudi povzetek v obliki »10 zlatih pravil varnejše izvedbe vaj«).

Glede na zadnja sproščanja omejitvenih ukrepov v tem trenutku torej svetujemo predvsem premišljeno načrtovanje postopnega in prilagojenega vračanja k skupinskim aktivnostim, ključnega pomena pri tem pa je odgovornost skupine in osebna odgovornost vsakega člana društva.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
in Zveza kulturnih društev Slovenije

 

Priporočila za folklorno dejavnost

10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

Priporočila za instrumentalno dejavnost

10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

Priporočila za zborovsko dejavnost

10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost

10 zlatih pravil za gledališko in lutkovno dejavnost

Navodila za gledališča

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje:
HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 PRI IZVAJANJU SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
(22. 6. 2020)

 

Priporočila za folklorno dejavnost

10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

Priporočila za instrumentalno dejavnost

10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

Priporočila za zborovsko dejavnost

10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost

10 zlatih pravil za gledališko in lutkovno dejavnost

Navodila za gledališča