FILM /EVENTI


 

53. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV SLOVENIJE
Izola, 12. in  13. oktober 2017


Ustvarjalci najboljšega filma srečanja po mnenju otroške žirije
Interesna dejavnost OŠ Sava Kladnika, Sevnica, igrani film Devetarji pa to ...

 

Devetarji pa to

 

Otroška žirija

 

otroška žirija

 

Predstavniki filmov, ki so bili uvršeni med najboljše filme srečanja

 

Najboljši otroški filmi

 

Delavnica za udeležence srečanja

 

delavnica

 

Občinstvo na srečanju

 

občinstvo

 

 

 

 

Dodatne informacije

 

Peter Milovanovič Jarh

samostojni strokovni svetovalec za filmsko dejavnost

Tel.: (01) 2410 521 ali (01) 24 10 523
e-pošta: peter.jarh@jskd.si

   

 

 

 

 

bilten 53. srečanje

bilten srečanja (pdf)