FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2015 / RENČE VOGRSKO -PrP- 2015

Nova Gorica, 13. 3. 2015


JAVNI PROGRAMSKI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OBČINE RENČE VOGRSKO, KI JIH BO V LETU 2015 SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

 

S 13. marcem 2015 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

Javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Renče Vogrsko, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (POZIV RENČEVOGRSKO-PRP-2015), je odprt od 13. 03. 2015 do 13. 04. 2015.

Okvirna vrednost poziva RENČEVOGRSKO-PRP-2015 znaša 11.700,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so:
- kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Občine Renče Vogrsko.

 

Vloge na omenjeni javni poziv morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica.  

Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si


Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane tiskane vloge oz. čas prispetja tiskane vloge na sedež JSKD OI Nova Gorica (za pošiljke, ki niso oddane priporočeno).

 

Besedilo poziva

 

Merila poziva

 

Vzorec obrazcev

 

Rezultati

 

Zap Naziv društva  
1 Kulturno turistično društvo Vogrsko 8.764,00 €
2 Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga 1.152,00 €
3 Kulturno društvo Provox 1.784,00 €
     

 

 

 

Elektronska aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

Dodatne informacije:

Maja Bratec Jerman, vodja območne izpostave Nova Gorica

E: maja.jerman-bratec@jskd.si,
T: 05/335 18 50

 

Martina Trampuž, sam. strok. sodelavka

E: martina.trampuz@jskd.si,
T: 05/333 03 11

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure.