FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2017 / MISLINJA-PrP- 2017

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 72/10), pogodbe z Občino Mislinja o zagotavljanju sredstev za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Slovenj Gradec ter za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in skupin na območju občine Mislinja za leto 2017 z dne, 5. 1. 2017 in  ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 6. 2016 (www.jskd.si),  Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

objavlja

 

JAVNI RAZPIS Mislinja-PrP-2017

 

RAZDELJENA SREDSTVA

 

Naziv predlagatelja
Odobrena sredstva
KULTURNO DRUŠTVO AVGUST HRIBAR DLIČ 4.015,99
KULTURNO DRUŠTVO GRAŠKA GORA 314,24
KULTURNO DRUŠTVO JOŽE TISNIKAR 2.623,90
KULTURNO DRUŠTVO MISLINJA 6.608,73
KULTURNO DRUŠTVO PAŠKI KOZJAK 1.024,42
KULTURNO DRUŠTVO ZAVRŠE 4.807,35
MISLINJSKO PEVSKO DRUŠTVO 9.320,36

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Andreja GOLOGRANC, vodja območne izpostave Slovenj Gradec

E: oi.slovenj.gradec@jskd.si,
T: 02/ 88-12-460

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

 

 

Obrazci

A - JR -2017 splošni podatki

 

B - JR -2017 predstavitev društva

 

C- JR -2017 finančni načrt

 

D - JR-2017 folklorne in plesne skupine

 

D - JR-2017 gledališke in lutkovne skupine

 

D - JR-2017 literarne,likovne, foto in video skupine, filmska skupina

 

D -JR-2017 pevski zbori in vokalne skupine

 

D - JR- 2017 pihalni orkestri in instrumentalne skupine

 

E - JR-2017 PROJEKT - Podatki o prijavljenem projektu in vsebina projekta


Obrazci:

1. fazno poročilo in ZAHTEVEK

Rok: 20. 3. 2017

2. fazno poročilo in ZAHTEVEK

Rok: 30. 9. 2017

Zaključno letno poročilo - program

Rok: 30. 1. 2018


MERILA RAZPISA
MISLINJA 2017