FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI / SLOVENJ GRADEC-PrP- 2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 72/10), pogodbe z Mestno občino Slovenj Gradec o zagotavljanju sredstev za delovanje območne izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Slovenj Gradec za leto 2014 z dne,  17. 2. 2014 in 4. dodatka k tej pogodbi z dne 23. 1. 2018 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si),  Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),objavlja

 

JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS


ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC,
ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

(v nadaljevanju: razpis Slovenj Gradec-PrP-2018)

 

Predmet razpisa Slovenj Gradec-PrP-2018 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Slovenj Gradec-PrP-2018, znaša do 130.808,00 €.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.

Javni razpis Slovenj Gradec-PrP-2018 prične teči 26 .1. 2018 in se zaključi 26. 2. 2018.

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo razpisa


POROČILA

 

Prvi fazni zahtevek

 

Drugo fazno poročilo in zahtevek

 

 

 

Dodatne informacije:

Andreja GOLOGRANC, vodja območne izpostave Slovenj Gradec

E: oi.slovenj.gradec@jskd.si,
T: 02/ 88-12-460

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo razpisa

 

POROČILA

 

Prvi fazni zahtevek

 

Drugo fazno poročilo in zahtevek

 

Zaključno poročilo

 

Obrazci

A - JR -2018 splošni podatki

 

B - JR -2018 predstavitev društva

 

C- JR -2018 finančni načrt

 

D - JR-2018 folklorne in plesne skupine

D - JR-2018 gledališke in lutkovne skupine

D - JR-2018 literarne,likovne, foto in video skupine, filmska skupina

D -JR-2018 pevski zbori in vokalne skupine

D - JR- 2018 pihalni orkestri in instrumentalne skupine

D - JR-2018 ZVEZE IN SKUPNI PROGRAM

 

E - JR-2018 PROJEKT - Podatki o prijavljenem projektu in vsebina projektaMERILA RAZPISA
SLOVENJ GRADEC 2018