FINANCIRANJE

Drugi pozivi v letu 2021

Javni programski razpis za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj, ki bodo v letu 2021 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Črnomelj (v nadaljevanju: razpis Črnomelj-PrR-2021)

 

ODOBRENI PROGRAMI V LETU 2021

 

DRUŠTVO
SKUPNI ZNESEK
KUD 2B Band 1.406,00 €
KUD Samospev Črnomelj 760,00 €
KUD Lepa Anka Črnomelj 1.076,00 €
KUD Melos 316,00 €
Gledališka skupina ZIK Črnomelj - dramska sekcija 2.863,00 €
KUD Lovski pevski zbor Bele krajine 613,00 €
KUD Zlata Skledica 1.521,00 €
KUD Artoteka Bela krajina 812,00 €
Društvo upokojencev Črnomelj (Jankotovi prijatelji, pevski zbor, likovna sekcija) 1.757,00 €
Društvo invalidov Črnomelj (pevski zbor) 520,00 €
KUD Laterna Črnomelj 343,00 €
Folklorna skupina Dragatuš 4.372,00 €
KUD Dobreč 2.543,00 €
KUD Božo Račič Adlešiči  2.941,00 €
KUD Oton Župančič Vinica 4.316,00 €
KUD Preloški muzikanti 646,00 €
KD Stari trg ob Kolpi 3.195,00 €
SKUPAJ
30.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedilo razpisa

 

 

ČrnomeljPrR2021 Merila za ocenjevanje

 


Obrazci za prijavo

 

ČrnomeljPrR2021-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

ČrnomeljPrR2021-ObrazecB-Predstavitev društva

 

ČrnomeljPrR2021-ObrazecC-Finančni načrt

 

ČrnomeljPrR2021-ObrazecD1-ZboriSkupine

 

ČrnomeljPrR2021-ObrazecD2-Gledališke-Lutkovne skupine

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecD3-Folklorne-Plesne skupine

 

ČrnomeljPrR2021-ObrazecD4-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine

 

ČrnomeljPrR2021-ObrazecD5-Instrumentalne skupine

 

ČrnomeljPrR2021-ObrazecP-Projekt

 

ČrnomeljPrR2021-ObrazecE-OpremaDruštev