FINANCIRANJE

Drugi pozivi v letu 2024

KULTURA ČRNOMELJ 2024

Na podlagi 1. odstavka 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

Javni programski razpis za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj, ki bodo v letu 2024 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Črnomelj (oznaka razpisa: Črnomelj-PrR-2024)

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zainteresirane prijavitelje, da s 1. marcem 2024 odpira Javni programski razpis za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj, ki bodo v letu 2024 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Črnomelj.

Razpis je odprt od 1. 3. 2024 do 2. 4. 2024.

 

INFORMACIJE

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur sta:

- Helena Vukšinič, E: oi.crnomelj@jskd.si,

- Jaka Birkelbach E: oi.crnomelj@jskd.si,

  telefon: 07/30 61 190

Uradne ure:  vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedilo razpisa

 

ČrnomeljPrR2024 Merila za ocenjevanje

 


Obrazci za prijavo

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecB-Predstavitev društva

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecC-Finančni načrt

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecD1-ZboriSkupine

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecD2-Gledališke-Lutkovne skupine

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecD3-Folklorne-Plesne skupine

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecD4-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecD5-Instrumentalne skupine

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecP-Projekt

 

ČrnomeljPrR2024-ObrazecE-OpremaDruštev