JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2016

Status:

 

ODPRT
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016)

Datum objave:

7. 10. 2016

Rok prijave:

podaljšan: 15. 11. 2016

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 
 •  
 • MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  
 • Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 11: KULTURNI ORGANIZATOR PRODUCENT, INŠPICIENTA, DOKUMENTARISTA /Dopolnilni področni modul: 40 ur/
 • MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/  
 •           
 • MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/
 • MODUL 14:  KULTURNI VODIČI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/             

 

Predvideva se izvedba 11 modulov izmed zgoraj navedenih, od tega predvidoma 6 v vzhodni kohezijski regiji in 5 v zahodni kohezijski regiji, glede na prijave.

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2016_razpis.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_obr_2016_obr1.doc)

- Obrazec Prijava (JSKD_ESS_subv_2016_obr2.doc) in INFORMATIVNA

- Vzorec pogodbe o Vzorec pogodbe o izobraževanju za delo v kulturi (JSKD_ESS_izob_2016_pogodba.doc)

- Ocenjevalni list(JSKD_ESS_izob_2016_obr3.pdf)

- Časovnica (JSKD_ESS_izob_2016_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine (JSKD_ESS_subv_2016_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS) (*.xls, *.jpg)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Matevža Grizolda (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.