JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2016

Status:

 

ODPRT
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016)

Datum objave:

7. 10. 2016

Rok prijave:

15. 11. 2016

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

275.000,00 EUR od tega za:

- vzhodno kohezijsko regijo: 165.000,00 EUR

- zahodno kohezijsko regijo: 110.000,00 EUR

 

Število predvidenih subvencij:

 

 

55 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2016_razpis.pdf)

- Navodila za prijavo na javni razpis

- Obrazec za oddajo prijave(izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_subv_2016_obr1.doc)

- Obrazec Prijava na razpis
(JSKD_ESS_subv_2016_obr2.doc)

- Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
(JSKD_ESS_subv_2016_pogodba.pdf)

- Ocenjevalni list (JSKD_ESS_subv_2016_obr3.pdf)

- Časovnica (JSKD_ESS_subv_2016_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine (JSKD_ESS_subv_2016_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS) (*.xls, *.jpg)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Matevža Grizolda (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.